Edukacijska verzija

Školama i akademskim institucijama omogućujemo besplatno instaliranje edukacijske verzije našeg programskog rješenja.
Studentima se na taj način omogućuje praktično orijentirana edukacija na modernom stručnom programskom rješenju.

Posebno napominjemo kompatibilnost s BIM modelom.
BIM je kratica za “Building information modeling”, odnosno projektiranje objekta pomoću informacija. Ovaj proces omogućuje ranije donošenja odluka, bolju dokumentaciju, poboljšanu analizu prije izgradnje, početkom i tokom izgradnje.
Svi partneri profitiraju kroz odlike ovoga modeliranja, kao što su ažurnost, visoka kvaliteta i pristupačni podaci o dizajnu, izvedbi, te trenutnom statusu projekta. Cilj je postići što točniji i troškovno efikasniji proces projektiranja, konstruiranja i izgradnje.
GALA je program koji omogućava učitavanje 3D modela, te pomoću tog modela izradu troškovnika, organizacije (WBS), planiranja i kontrole izvršenja.
Na taj način, osim 3D modela, dobivaju se podaci o količinama resursa (planirano, utrošeno, trebalo utrošiti), Financijskom(EVA) i vremenskom stanju projekta ( Gantogram, S-krivulja), te naravno 3D prikaz stanja.

Za sve informacije molimo kontaktirajte nas klikom ovdje.