MS Windows (Desktop) verzija


Osnovne informacije

GALA construction software je programsko rješenje za graditeljsku struku koje u potpunosti rješava pitanja kalkulacija, planiranja, kontrole utrošaka, obračuna izvedenih radova. Nastalo na temelju 13-godišnjeg rada stručnih ljudi iz područja graditeljstva, ekonomije i financija, zadnjih godina u razvoj je uključen Građevinski fakultet u Zagrebu (organizacija i ekonomika građenja) predvođen dr. sc. Mladenom Vukomanovićem.


Danas se GALA razvija u smjeru integracije troškova, vremena i kvalitete, u integralni - holistički sustav za upravljanje građevinskim projektima. Uz standardne module, program sadrži i modul za mrežno planiranje, koji uključuje gantogram, brojne histograme, S-krivulje, izvještaje (narudžbe materijala po periodu, očekivani prihod/rashod itd.), Earned value analizu, Budžetiranje i brojne druge alate neophodne za uspješno vođenje i kontrolu projekata.


Desktop (Windows) verzija programa se instalira i izvršava na MS Windows računalima. Program se može koristiti kao klijent/server aplikacija - baza se nalazi na serveru i svi umreženi klijenti koriste iste podatke. Program je također moguće koristiti kao "single" aplikaciju na jednom računalu.
Program se također može instalirati na udaljenom računalu i pristupiti mu se može pomoću Windows RDC (Remote Desktop Connection) modula.image