MS Windows (Desktop) verzija


Troškovnici

Brza, precizna i pregledna izrada troškovnika.
Korištenjem prednosti novih tehnologija program omogućava brzu izradu troškovnika i ponuda. Import troškovnika iz Excela ili brzo kreiranje troškovnika kroz program, ostavit će dosta vremena za analize pojedinih stavki i kreiranje povoljnih ponuda. Izrada troškovnika je fleksibilna i zadovoljava različite oblike izgleda troškovnika i stavki. Za svaku unesenu stavku moguće je vidjeti analizu cijena planiranu zaradu, kao i utroške rada, materijala i strojeva, takav pregled se dobiva i na nivou troškovnika. Promjenom cjenika ili primjenom faktora moguće je donositi brze promjene cijena, ali i kroz izvještaje uvijek kontrolirati efekte tih promjena.


Osnovne mogućnosti

- Export i import troškovnika s resursima (normirani troškovnik)
- Export i import troškovnika iz MS Excel-a
- Export i import materijala – omogućava brzu kontrolu cijena materijala i ažuriranje troškovnika i cjenika.
- Definiranje cjenika rada, materijala, strojeva na nivou troškovnika
- Definiranje faktora rada, materijala, strojeva
- Višestruki unos stavki (drag/drop) iz knjige normi)
- Kopiranje cijelog ili dijela troškovnika (vrste radova, stavke s analizama)
- Unos ostalih troškova (prijevoz, spavanje djelatnika)
- Drag/drop stavki iz MS Office programa (Excel, Word)
- Drag/drop pomoćnih analiza iz knjige normi
- Izrada troškovnika iz IFC datoteke (Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Arcon, Nemetschek ...)


Podizvoditelji

Komunikacija sa podizvoditeljima putem Excel tablica:
- usporedba, kontrola, odabir podizvođača, kalkuliranje zarade, import u troškovnik