MS Windows (Desktop) verzija


Dosadašnje izmjene u programu

GALA2023 - 09.01.2023.

* Generalno: dodani izvještaji za ispis vrijednosti u EUR

* Troškovnici: kod eksporta materijala u MS Excel, program je (pod određenim uvjetima) mogao prekinuti rad.

* Stavke: kod unosa i izmjene pom. analize, dodana provjera (da li je cijena i zbroj resursa jednak). Ako nije, pojavi se poruka.

* Stavke: kod kopiranja vrste troškovnika sa stavkama, opisne stavke (podvučene) nisu preuzele naziv glavne stavke.

* Strojevi: na osnovni šifrarnik strojeva (tablicu), postojeće komande dodane i na desni klik.

* Strojevi: izmjena preračuna stroja nije spremala promjene.

* Strojevi: na nultom cjeniku strojeva - desni klik - "Prebaci cijene u EUR". Na otvorenom dialogu se upisuje broj i cijene se dijele sa tim brojem.

* Strojevi: Cjenik strojeva (desni klik) - za odabrani cjenik naredba "Prebaci u drugu valutu (EUR)" - dialog za upis broja i cijene se dijele sa tim brojem.

* Materijali: na nultom cjeniku materijala - desni klik - "Prebaci cijene u EUR". Na otvorenom dialogu se upisuje broj i cijene se dijele sa tim brojem.

* Materijali: Cjenik materijala (desni klik) - za odabrani cjenik naredba "Prebaci u drugu valutu (EUR)" - dialog za upis broja i cijene se dijele sa tim brojem.

* Djelatnici: za odabrane djelatnike promjena satnice u EUR - desni klik - satnica se dijeli sa upisanim brojem.

* Djelatnici: dodana cijena sata za "drugu valutu". Na tja način je moguće nastaviti voditi realizaciju u Kunama (za projekte koji su započeti u Kn).

* Realizacija: kod unosa radnih sati, program upisuje drugu valutu (ako je odabrana na projektu - za projekte koji su započeti u Kn).

* Gantogram: kod povezivanja aktivnosti i nedostupnosti baze, program je mogao prekinuti rad. Umjesto toga, dodana poruka o tome.

* Gantogram: Izvještaji strojeva nisu ispravno pokazivali strojeve za period.

* Gantogram: Unos nove aktivnosti upisuje isti početak kao osvjetljena aktivnost.GALA2022 - 07.06.2022.

* Globalno: dodan Excel export i import strojeva na cjeniku strojeva.

* Realizacija (postavke u Global.ini na serveru ili na tekućem računalu, ako je jednokorisnička licenca):

[Global]

StrojeviRealizacija=0

Prijenos realizacije strojeva u RN. Ako se obriše ovaj zapis ili je 1, onda se prenosi. Ako je 0, ne prenosi se.

* Realizacija: dorađen izvještaj "Realizacija podizvoditelja za mjesec"

* Troškovnik: na Drugi naziv troškovnika dodana opcija poravnavanja teksta (lijevo, desno, centrirano, rašireno).

* Troškovnik: proces "Promjena norme rada za označene stavke" nije ispravno računao utrošak radnih sati.

* Troškovnik: Uz opciju "Označi pomoćne analize sa Ctrl+Klik", dodane naredbe "Označi sve" i "Makni sve oznake".

* Troškovnik: Uz zamjenu materijala za označene stavke, dodana i naredba "Zamjena strojeva za označene stavke".

* Troškovnik: Kod eksporta proizvodnih stavki, kolona Visina nije ispravno eksportirana.

* Građevinska knjiga: kod brisanja formule (i ako nije bilo dodatnih formula), ostao je upisan iznos.

* Računi: pod određenim uvjetima, računi se nisu mogli prikazati u tablici (preveliko polje TekstNapomena).GALA2021 - 29.09.2021.
* Generalno: u modul nadogradnja dodan checkbox "Passive mode". U slučaju problema s nadogradnjom, probati obadvije postavke (spremiti pa pokrenuti nadogradnju ponovno).
* Generalno: u postavkama programa vidi se cijeli datum praznika, ne samo dan i mjesec.
* Generalno: u konverziji dodane dodatne provjere za tablicu materijala.
* Generalno: Na registrima za brzu pretragu dorađeno pomicanje slogova.
* Dokumenti: maknute relacije s svih povezanih tablica radi mogućeg nekontroliranog brisanja dokumenata.
* Strojevi: kod unosa novog stroja, dorađena procedura za kopiranje kalkulativnih podataka i radnika.
* Troškovnik: ABC analiza (eksport u Excel) - po tipovima resursa, po resursima, po podstavkama.
* Troškovnik: kod eksporta pom. analiza u MS Excel (za podizvođače) program eksportira i opisnu (glavnu) stavku ako je različita od pom. analize i stavke nositelja.
* Troškovnik: kod eksporta usporednih tablica za podizvođače (u MS Excel), eksportira se i naziv i oznaka opisne stavke.
* Troškovnik: u Obrade troškovnika dodana naredba "Promjena norme rada za označene stavke" koja povećava ili smanjuje normu rada za %.
* Troškovnik: kod eksporta troškovnika u MS Excel, neke formule su bile krivo računate.
* Troškovnik: (Dodatne obrade-Analize) Promjenjen način rada na naredbama "Ažuriraj analizu na označenim stavkama", ".. na svim stavkama", "Obriši analizu ..."
* Troškovnik: Import rada iz MS Excel-a preračunava iznose i količine sati na bolji način.
* Troškovnik: Prikaz pomoćnih analiza u Analizi stavke je sortiran prema redoslijedu pomoćnih analiza na prozoru Stavke troškovnika.
* Operativni plan: na usporedni eksport podizvođačkih cijena u MS Excel, dodane formule u kolonu Podizvoditelj i sume na kolone na kojima ih nije bilo.
* Operativni plan: kod eksporta usporednih tablica za podizvođače (u MS Excel), eksportira se i naziv opisne stavke.
* Operativni plan: kod unosa novog kalendara, program ne uzima tekuću godinu za neradne dane nego datum definiran u postavkama.
* Operativni plan: Import rada iz MS Excel-a preračunava iznose i sate rada na primjereniji način.
* Operativni plan: Prikaz pomoćnih analiza u Analizi stavke je sortiran prema redoslijedu pomoćnih analiza na prozoru stavke troškovnika.
* Operativni plan: Prikaz pomoćnih analiza (za osvjetljenu stavku) je sortiran prema redoslijedu na formi stavke troškovnika.
* Gantogram: Eksport aktivnosti u MS Excel s svim kolonama.
* Građevinska knjiga: kod pomicanja gore/dole opisnih stavki, program nije dobro odbrojavao redne brojeve.
* Građevinska knjiga: u tablicu Gr_DokaznicaFormula dodana kolona IznosZaokruzeno za upis iznosa na 2 decimale.
* Građevinska knjiga: standardni ispisi dorađeni za ispravan prikaz formula.
* Građevinska knjiga: ako su postojale dokaznice u radnom nalogu/građevinska knjiga, kod izrade situacije polje iznoszaokruzeno nije bio upisano.

GALA2021 - 12.03.2021.
* Generalno: Promjenjen način aktivacije radi promjene u MS Windows codepage postavkama (02.02.2021.)
* Projekti: Info na projektima nije ispravno pokazivao PDV iznos
* Troškovnici: kod promjene cijenika, u vrijednost materijala i strojeva na stavci upisuje se vrijednost 0 u koliko resursi pom. analize nemaju cijenu.
* Troškovnici: uz standardni export u MS Excel, dodan i export s drugim nazivima.
* Troškovnici: ukoliko je aktiviran proizvodni modul, export troškovnika u Excel i export troškovnika s drugim nazivima eksportira i kolone širina/visina/dubina.
* Troškovnici: omogućeno brisanje vrste s stavkama (ako troškovnik nije ugovoren i nije izrađen plan ili situacija).
* Troškovnici: eksport pom. analiza za podizvoditelje ne eksportira skrivene redove (redove s visinom 0) što je smetako kod kopiranja.
* Troškovnici: eksport troškovnika u MS Excel ne eksportira prazne redove.
* Operativni plan: kod importa podizvođačkih ponuda, pod određenim okolnostima se nije učitavao naziv podizvođača u koloni
* Gantogram: kod brisanja cijelog gantograma dodana dodatna opcija za provjeru brisanja pomoćnih analiza.
* Računi: na Financijske ispise dodana opcija za deaktiviranje filtera po Partneru.
* Računi: Sort na napomenama nije ispravno radio.
* Strojevi: na tablice strojeva dodana kolona "Garažni broj".
* Strojevi: na formu strojeva dodano polje "Šifra".
* Radni nalozi: kod kopiranja radnih naloga dodano ručno otvaranje za svih 16 tablica
* Radni nalozi: na radne naloge (Podizvođači na formi stavke RN) dodane kolone cijena i iznos za podizvođača. Vrijednosti se računaju na radnom nalogu i Organizatoru, dorađeni izvještaji.
* Radni nalozi: program će u konverziji obrisati strojeve bez ID-a.
* Realizacija: na ispise šihterice dodana opcija za skrivanjem satnice (ako trenutni korisnik nema pravo da je vidi).
* Građevinska knjiga: na formule dodane 4 decimale, ako je u globalnim postavkama uključena ta opcija.

GALA2020 - 17.09.2020.
* Generalno: U postavke dodana opcija za dvoklik na pom. analizu u stavci troškovnika (izmjena ili pregled).
* Generalno: Postavke slova se upisuju u globalne postavke na računalu i ne brišu se kod konverzije.
* Generalno: Eksport cjenika materijala u Excel nije radio ispravno ako je naziv cjenika sadržavao specijalno slovo.
* Generalno: u konverziju dodana provjera za brisanje stavki bez roditelja.
* Partneri: dodana provjera na OIB - onemogućen unos ili izmjena partnera ako OIB već postoji.
* Troškovnici: kod eksporta troškovnika u Excel (s napomenama), pod određenim uvjetima napomena se nije eksportirala. Optimiziran eksport naziva stavke (Opis se ne ispisuje ako je isti kao opis pom. analize).
* Troškovnici: dvoklik na formi stavke troškovnika (na pom. analizu) otvara prozor u "Pregled" načinu. Za izmjenu pom. analize, potrebno je koristiti desni klik i naredbu "Izmjena".
* Troškovnici: u tablici troškovnika, proširene kolone Ugovoren i Aktivan.
* Troškovnici: omogućen Eksport podizvođačkih aktivnosti i za ugovorene troškovnike.
* Troškovnici: Kod eksporta pom. analiza u MS Excel (za slanje podizvođačima) ne ispisuju se prazni redovi.
* Troškovnici: Kod eksporta usporednih podizvođačkih ponuda, dodane ugovorene cijene i prazne kolone za podizvođače (pokazuju se ako je troškovnik ugovoren).
* Troškovnici: Na prozoru za import podizvođača, prikaz opisa stavke je standardno uključen (checkbox).
* Troškovnici: Na prozoru za import podizvođača - u koliko je osvjetljena analiza dio opisne stavke, u opisu na dnu se pokazuje oznaka opisne stavke.
* Troškovnici: Na tablicu stavki troškovnika, dodan pregled RTF polja (umjesto običnog teksta).
* Troškovnici: Kod zamjene materijala, program pita da li da ostavi stavke označene.
* Troškovnici: Na importu podizvođačkih ponuda, brisanje ponude renumerira preostale ponude od 1 do N.
* Operativni plan: kod importa podizvođačkih ponuda filter po tipu podizvođača nije radio ispravno.
* Operativni plan: na eksport usporednih podizvođačkih ponuda dodane dodatne kolone (ugovorene cijene izvođača, prazne kolone za podizvođača).
* Operativni plan: Kod eksporta pom. analiza u MS Excel (za slanje podizvođačima) ne ispisuju se prazni redovi.
* Operativni plan: Kod brisanja importirane podizvođačke ponude, program briše i/ili preračunava ugovorenu cijenu podizvođača.
* Operativni plan: kod izrade plana, kopiraju se sve importirane podizvođačke ponude. U koliko su ponude importirane u troškovnik, podizvođači se kopiraju na analize na planu radi realizacije.
* Operativni plan: na importu podizvođačkih ponuda, brisanje ponude renumerira preostale ponude od 1 do N.
* Operativni plan: kod eksporta u MS Excel za odabranog podizvođača (za realizaciju), ne otvara se prozor za izbor podizvođača nego se eksportiraju podaci za osvjetljenog podizvođača.
* Realizacija: kod unosa realizacije (Građevinski dnevnik i dokaznica za građevinsku knjigu) program nije dozvolio unos u koliko odabrana stavka nije imala upisanu oznaku stavke.
* Realizacija: na stavku radnog naloga dodano kopiranje materijala iz prethodnih radnih naloga (s opcijom izbora materijala iz više radnih naloga tagiranjem).
* Realizacija: kopiranje radnog naloga s stavkama, resursima, građ. dnevnikom, indirektnim troškovima itd.
* Realizacija: unos utroška stroja u radni nalog (kojem je pridružen podizvođač) upisuje utrošenu vrijednost rada stroja i čekanja u kolonu Realizacija-Podizvođači na radnom nalogu.
* Gantogram: na trajanje aktivnosti ne dodaje se dodatni dan ako je trajanje cijeli broj
* Računi: u tablicu računa dodan Partner
* Računi: dodana opcija filtera po načinu otpreme
* Računi: na formu računa dodana procedura za dodavanje dokumenata
* Računi: na formu računa dodan datum unosa
* Računi: Na pregled računa (tablica) dodana napomena.
* Računi: Dodano pravo pristupa na status plaćanja računa.
* Računi: Datum dospjeća je (kod unosa računa) upisivao današnji datum, bez obzira na uneseni datum.
* Djelatnici: prikaz cijene sata nije vidljiv (u tablici djelatnika) ako korisnik nema pravo vidjeti cijene sata
* Situacija: Proces "Upis izvedenih količina na osnovi realizacije" je pod određenim uvjetima upisivao negativne količine.
* Situacija: kod prijenosa iz realizacije, nije se upisao kumulativni iznos nego iznos za tekući period. Uzimaju se ugovorene vrijednosti umjesto vrijednosti iz operativnog plana.
* Alat: Zabranjeno brisanje alata ako je izdan.
* Alat: Tablica "Ostali podaci" se nije pravilno ažurirala nakon unosa novog podatka.

GALA2020 - 21.04.2020.
* Globalno: Pregled logiranih korisnika nije uvijek pokazivao ažurne podatke.
* Knjiga normi: ako je odabran tab "Slika", program je kod izmjene norme selektirao tab "Vrste".
* Troškovnici: U koliko na stavci nema resursa rada a upiše se vrijednost rada, program upiše 0% (umjesto 100%) u zaradu. Isto je za Materijal i Strojeve.
* Troškovnici: U dodatnim obradama, naredba Pridruži "Pridruži analizu označenim stavkama" pridružuje i dimenzije s pom. analize.
* Troškovnici: Brisanje jedinog resursa rada s pomoćne analize nije ažuriralo vrijednost rada i jediničnu cijenu stavke.
* Troškovnici: Na formi stavke troškovnika promjenjen redoslijed (dimenzije su iza opisa, prije oznake). Također, porpravljen redoslijed kod ručnog unosa/izmjene na resursima.
* Troškovnici: pod određenim uvjetima, napomena na stavci se obrisala kod importa podizvođačkih stavki iz Excel-a.
* Troškovnici: Na eksporte resursa dodani iznosi i ukupne vrijednosti.
* Radni nalozi: kod kopiranja djelatnika u radnom nalogu, datumi rada su sortirani od zadnjeg prema prvom.
* Radni nalozi: dodana opcija drag/drop opisa izvedene aktivnosti u Opis posla na Gantogramu (Radni nalog).
* Radni nalozi: kod realizacije pom. analize, dodana opcija označavanja jedne ili svih pom. analiza za realizaciju. U tom slučaju, unosi se postotak svih izvedenih pom. analiza.
* Radni nalozi: kod unosa strukture djelatnika, program također računa vrijednost rada u koliko je struktura djelatnika pridružena tipu koji ima cijenu.
* Radni nalozi: Na radne naloge dodana kolona "Izvedeno" koja pokazuje financijsku vrijednost izvedenih pom. analiza.
* Situacija: kod upisa realizacije u građ. knjigu iz realizacije, dodan upit za period.
* Operativni plan: Na eksporte resursa dodani iznosi i ukupne vrijednosti.
* Gantogram: Nije se prikazivao broj dana Ukupne rezerve u tablici. Osvježavanje Ukupne rezerve je kod aktiviranja checkbox-a "Kasni datumi".

GALA2019 - 07.11.2019.
* Globalno: na postavke programa dodana mogućnost podešavanja prikaza oznake pom. analize na stavci troškovnika (mogućnost prikaza oznake kao standardna opcija).
* Globalno: na postavke dodana opcija za izradu šihterice (kod unosa strukture djelatnika na građevinskoj knjizi).
* Projekti: pretraga (Ctrl+dvoklik) nije pretraživala po kliknutoj koloni.
* Troškovnik: na formu pomoćne analize dodane dimenzije (Š,V,D) pomoću kojih se može upravljati količinom norme (vidljivo ako se u Global.ini na serveru upiše):
[Global]
FormulaMaterijalStavka=1
* Troškovnik: u koliko na pom. analizi postoje dimenzije (Š,V ili D), nije moguće mijenjati resurse (rada, materijala ili strojeva) s stavke nego isključivo s pom. analize.
* Troškovnik: kod preuzimanja pom. analize iz knjige normi, program preuzima formulu s materijala.
* Troškovnik: kod preuzimanja pom. analize ili analiza iz prethodnih troškovnika, preuzimaju se i originalne dimenzije, kao i formule na resursima.
* Troškovnik: kod preuzimanja pom. analize ili analiza iz prethodnih troškovnika, program pita da li se trebaju preuzeti originalne cijene resursa ili uzeti cijene resursa s tekućeg troškovnika (vrste radova).
* Troškovnik: kod kopiranja stavke, vrste ili troškovnika - kopiraju se i dimenzije na pom. analizama kao i formule na resursima.
* Troškovnik: u meni Obrade dodana naredba za zamjenu ili brisanje označenih materijala za označene stavke. Zamijeniti se mogu materijali s istom jedinicom mjere.
* Troškovnik: Funkcija prethodna/slijedeća stavka (na formi Stavke) pod određenim uvjetima nije radila ispravno.
* Troškovnik: Ako su se importirale stavke za podizvođača koji ima napomene uz pom. analize pa onda za drugog koji nema napomene, ostale su upisane napomene od prvog podizvođača.
* Troškovnik: Kod brisanja stroja, pood određenim uvjetima brisao se i radnik koji nije unesen kao strojar.
* Troškovnik: Ponekad se sati strojara nisi ažurirali s vremenom stroja.
* Troškovnik: Na prikazu pom. analiza za stavku, opis pom. analize nije bio ispravno prikazan.
* Troškovnik: Zaokruživanje iznosa stavke (kod povećanja cijena za resurse) zaokruženo na 2 decimale.
* Operativni plan: Kod eksporta za podizvoditelje, upisuje se pdv na osnovi stope s projekta.
* Operativni plan: Prikaz opisa stavke u Analizi stavke nije bio ispravan.
* Radni nalozi: kod unosa djelatnika u građ. dnevnik, program se zaustavio ako odabrana kvalifikacija nije bila pridružena niti jednom djelatniku.
* Radni nalozi: ispis prve stranice građevinskog dnevnika je ispisivao pogrešan OIB.
* Strojevi: dodan ispis analize cijene stroja.

GALA2019 - 18.06.2019.
* Generalno: optimizirana konverzija baze
* Projekti: Na projekte (Organizator) dodano polje Napomena i redni broj projekta (brojač).
* Troškovnici: kod izmjene cjenika rada, pod određenim uvjetima program nije preračunao vrijednost podizvođača u cijeni stavke.
* Troškovnici: kod preuzimanja stavke iz prethodnih troškovnika, program otvara prozor s zadnje osvjetljenom stavkom.
* Troškovnici: na modulu za import podizvoditeljskih stavki, proširene kolone (standardno) i omogućeno dodatno proširivanje.
* Troškovnici: kod eksporta podizvođačkih stavki u Excel, proširene kolone oznake stavke, cijene i iznosa.
* Troškovnici: prilikom eksporta troškovnika u Excel, pod određenim uvjetima jedinične cijene su se eksportirale s više od 2 decimale.
* Troškovnici: kod preuzimanja pomoćnih analiza iz prethodnih troškovnika, zadržava se cijena s izvornih analiza (ne preračunava se).
* Troškovnici: u koliko nije odabrana vrsta radova a korisnik ide unositi novu stavku, program pokazuje poruku.
* Troškovnici: dodana globalna varijabla za ispis slika (VAR_ServerPath), čita se iz Global.ini na serveru, [Global] Images=\\MyServer\GALA_Software\ImagesGala
* Troškovnici: kopiranje troškovnika, vrste ili stavke kopira i dokaznice stavke s formulama.
* Troškovnici: kod preuzimanja norme iz knjige normi, pod određenim uvjetima kopirala se pogrešna oznaka norme.
* Operativni plan: dodan novi eksport za realizaciju za odabranog podizvođača, s mogućnošću upisa napomene uz svaku stavku.
* Operativni plan: Na import podizvođačkih ponuda dodana kolona Napomena (otvaranje dvoklikom na naziv stavke ili desni klik na osvjetljenu stavku).
* Operativni plan: Na pomoćne analize (Tab podizvođači) dodan prikaz importirane napomene .
* Radni nalozi: postojeći import realizacije iz Excel-a proširen tako da se importira i Excel za realizaciju podizvođača.
* Radni nalozi: na prozor za izbor materijala iz ERP-a dodana mogućnost izbora i materijala iz Operativnog plana i/ili iz baze materijala.
* Građevinski dnevnik: na strukturu djelatnika dodano polje Broj sati (ukupno) koji se upisuje u šihtericu (za odabrani tip djelatnika).
* Vozila: dodano polje Datum servisa.
* Situacija: dodana varijabla za ispis listova knjige (svi listovi).

GALA2019 - 15.01.2019.
* Generalno: Office 2019 design
* Generalno: mogućnost definiranja veličine i tipa slova
* Generalno: Mogućnost definiranja aktivnih/neaktivnih registara materijala i strojeva
* Generalno: Dodano pravo pristupa na "Prikaz svih" materijala i strojeva
* Generalno: Dodan novi registar "Bez registra" koji pokazuje materijale ili strojeve koji ne pripadaju niti jednom registru.
* Projekti: na Organizatoru se kolone Izvedeno, Utrošeno, obračunato automatski osvježavaju.
* Troškovnici: kod izmjene resursa stroja, vrijeme strojara nije bilo uvijek ažurirano.
* Troškovnici: ako se briše stroj (i ako je u postavkama podešeno da se s strojem unosi i strojar), briše se i strojar.
* Troškovnici: kod kopiranja analize (ili svih analiza za stavku) zadržavaju se originalne cijene analiza koje se kopiraju.
* Troškovnici: mogućnost višestrukog brisanja pomoćnih analiza (Ctrl + klik ili Shift + Click za označavanje).
* Troškovnici: na eksport troškovnika u MS Excel, dodane formule u kolone iznos (za stavke troškovnika, resurse, ukupno po vrstama i ukupno troškovnik).
* Troškovnici: kod preuzimanja postojećih analiza iz prethodnih troškovnika, dodana mogućnost da preuzete analize postanu podstavke osvjetljene analize.
* Troškovnici: ako stavka sadrži napomenu, u koloni se pokazuje ikona.
* Troškovnici: kod izmjene cjenika za tip resursa, mijenjaju se cijene (po cjeniku) samo za taj resurs.
* Troškovnici: kod izmjene pomoćne analize koja nema resurse, cijena se ne mijenja.
* Troškovnici: na formu stavki troškovnika dodane naredbe za pomicanje pomoćne analize u svim smjerovima.
* Troškovnici: kod izmjene količine pomoćne analize (koja ima pod-podanalize) mijenjaju se količine svih podanaliza u dubini.
* Troškovnici: kod brisanja jedne pomoćne analize, ako druga pomoćna analiza nije imala resurse a imala je cijenu, cijena se ne svodi na 0.
* Troškovnici: kod kopiranja stavke ili unosa nove stavke, nova stavka je pozicionirana odmah ispod osvjetljene stavke (stavke troškovnika, operativnog plana i situacije).
* Troškovnici: izmjena faktora resursa na troškovniku ili cjenika resursa na troškovniku i/ili vrsti radova, ne mijenja cijenu stavke za sve resurse nego samo za odabrani resurs.
* Radni nalozi: na prikazu radnih naloga dodan prikaz indirektnih troškova.
* Radni nalozi: na unos realizacije podizvođača dodana opcija unosa količine u minus.
* Radni nalozi: na stavke radnog naloga dodana opcija za pretraživanje (Ctrl+Dvoklik).
* Radni nalozi: kod kopiranja radnih sati (ako je oabrana opcija unos sati) dodana polja za redovni rad, zastoj i izračunsko polje prekovremeni sati.
* Radni nalozi: na realizaciji strojeva, nije bilo moguće unijeti cijenu sata čekanja u decimalama.
* Situacija: na dokaznici građevinske knjige, prošireno polje za opis dokaznice. Dorađeni svi izvještaji da pokazuju opis u više redova.
* Računi: promjena stope PDV-a na stavci računa nije uzela u obzir rabat.
* Sitni alat i inventar: na alat i dokumente dodano polje "Vijek trajanja".

GALA2018 - 07.09.2018.
* Cjenici: kod izrade cjenika strojeva - ako je korisnik htio upisati troškove s osvjetljenog cjenika - nisu se kopirali svi radnici pridruženi stroju.
* Troškovnici: na stavkama troškovnika (kod preuzimanja pom. analize iz drugog troškovnika) nije se kopirala veza između stroja i strojara.
* Troškovnici: Kod kopiranja stavki, vrsta ili cijelih troškovnika, nije se kopirala veza uzmeđu stroja i strojara.
* Troškovnici: kod izmjene pomoćne analize, ako pomoćna analiza nema resurse, jedinična cijena se ne mijenja.
* Troškovnici: na obradama podizvođača na vrhu prozora), dodani podaci o projektu.
* Troškovnici: Na import podizvođačkih ponuda, dodana kolona Napomena (importira se iz podizvođačke ponude).
* Troškovnici: Na import podizvođačkih ponuda, dodana opcija dvoklika na stavku koja otvara prozor s svim napomenama (za sve podizvođače).
* Troškovnici: Kod preuzimanja podizvođačkih stavki u troškovnik, napomena se upisuje u stavku troškovnika.
* Troškovnici: Kod eksporta podizvođačkih stavki u Excel (Usporedni prikaz cijena), eksportiraju se i napomene podizvođača.
* Troškovnici: Na troškovnicima se napomena vidi u većem polju, ispod tablice stavki.
* Troškovnici: Preuzimanje postojeće stavke s normama (iz prethodnih troškovnika) nije radilo ispravno.
* Troškovnici: Ako je u postavkama programa (Tab Ostalo) označena opcija "Zadrži % nakon promjene resursa", onda se kod obrade resursa ili pomoćne analize (unos/izmjena/brisanje) - na stavci troškovnika - zadržavaju postotci i cijena se preračunava.
* Troškovnici: Kod kopiranja norme iz prethodnih troškovnika kopira se i podizvođač.
* Troškovnici: Kopiranjem troškovnika, vrste ili stavke kopiraju se i podizvođači.
* Troškovnici: Kod eksporta troškovnika u Excel, dodana mogućnost eksporta napomena na stavkama.

GALA2018 - 20.04.2018.
* Generalno: zabrana brisanja partnera ako je definiran kao podizvođač.
* Generalno: povećana veličina polja za oznaku stavke i građ. knjige.
* Troškovnici: Kod kopiranja troškovnika, stavke bez resursa se nisu ispravno kopirale.
* Troškovnici: Promijenjen način rada kod pozivanja Prethodna/Slijedeća na stavci.
* Troškovnici: Ako je stavka sadržavala min. 2 pom. analize, kod brisanja jedne analize iznos preostale analize se ažurirao s krivim vrijednostima.
* Troškovnici: proces promjene cijene nije ažurirao maržu.
* Podizvođači: kod importa podizvođačkog troškovnika, ukupni iznos se nije upisivao.
* Podizvođači: povećana veličina napomene na tooltip-u (na prozoru importa podizvođača).
* Realizacija: ispis Evidencija radnog vremena dorađen.
* Situacija: dodan "Eksport više/manje količina u MS Excel" s formulama
* Izvještaji: dodana 2 nova izvještaja (Građevinski dnevnik - prva stranica i ipis strukture okomito).

GALA2017 - 07.12.2017.
* Globalno: promjenjen način upisa AppliedDPI (upisuje se kao REG_DWORD).
* Globalno: u koliko se javi greška kod učitavanja licence, vratiti će se dodatne informacije/podaci o razlogu greške.
* Globalno: u globalne postavke dodana opcija unosa strojara kod unosa stroja (na pom. analizu stavke troškovnika).
* Troškovnik: u koliko u Global.ini (u sekciji [Global] na serveru) piše SlikeStavke=1 i u koliko stavka ima pridružene 2 ili više slika, u tablici stavki se pokazuje posebna ikona.
* Troškovnik: kod izmjene resursa materijala ili stroja (na formi stavki ili formi podstavki) - u otvorenom prozoru s materijalima ili strojevima je selektiran registar kojem taj materijal/stroj pripada.
* Troškovnik: u meniju Obrade troškovnika dodana naredba "Promjena norme strojeva za označene stavke" pomoću koje je moguće promijeniti normu (u plus ili minus) za sve resurse strojeva odabranih stavki troškovnika.
* Troškovnik: ako je uključena opcija za unos strojara (globalne postavke), kod unosa ili izmjene norme stroja ažurira se i norma strojara.
* Troškovnik: nakon unosa norme (koja ima pridružene slike) u stavku troškovnika pa nakon prekida unosa, slijedeća norma je imala pridružene slike s prethodne norme.
* Troškovnik: kod kopiranja stavke iz drugog troškovnika, vrijednosti resursa su imali iznose na osnovi faktora troškovnika iz kojih se kopiraju umjesto faktora troškovnika u koji se kopiraju.
* Troškovnik: kod eksporta podizvođačkih stavki (pom. analiza) ne eksportiraju se pom. analize koje imaju isti naziv kao stavka.
* Gantogram: povećan proj decimala na izračunu postotka radi mogućnosti unosa malih količina realizacije (u odnosu na planirane količine).
* Knjiga normi: kod izmjene norme materijala ili stroja, program se pozicionira na registar (ako je registar dodjeljen materijalu ili stroju).

GALA2017 - 31.07.2017.
* Globalno: u koliko su u footer-u (u globalnim postavkama) bili upisani navodnici, neki izvještaji nisu ispravno radili.
* Troškovnik: u koliko se mijenja "podvučena" stavka, u opisu (ispod tablice stavki) se vidi i opisna stavka.
* Troškovnik: u koliko se u stavku troškovnika preuzimala norma i u koliko je ta norma imala pomoćne analize, program je cjenike uzimao s troškovnika umjesto s vrsta radova.
* Troškovnik: u koliko podizvođačka ponuda nije importirana u Troškovnik, podizvođačka cijena se ne upisuje u pomoćnu analizu (nego tek kada se podizvođačka ponuda preuzme).
* Troškovnik: ispis rekapitulacija vrsta radova u određenim slučajevima nije ispravno zaokruživao iznose.
* Troškovnik: kod navigacije prethodna/slijedeća, stavka je dobila oznaku(ikonu) za drugi naziv iako drugi naziv nije bio upisan.
* Troškovnik: u koliko se u stavku preuzme postojeća pomoćna analiza (na formi stavki->Unos postojeće analize - Troškovnik) koja je imala definiranog podizvođača, cijena se nije ispravno prenijela.
* Troškovnik: u koliko je na kraju u drugom opisu stavke bio dodan jedan ili više "space-ova" (prazno polje) moglo se dogoditi da se opis pretvori u ?????.
* Troškovnik: na Dodatne obrade dodana mogućnost pridruživanja norme označenim stavkama troškovnika (Dodatne Obrade->Alati->Knjiga normi, Ctrl+Drag u područje stavki). Ažuriraju se stavke operativnog plana i situacije.
* Troškovnik: dodan proces (Obrada troškovnika->Podizvođači) "Dodaj novi tip podizvođača u pomoćne analize označenih stavki" - proces će dodati novu pom. analizu s odabranim tipom podizvođača i opisom s stavke. Na taj način je moguće jednu stavku podijeliti na više podizvođača.
* Troškovnik: na višestruke obrade (Analiza) dodane 4 naredbe za rad s tekućom pom. analizom (pridruživanje označenim stavkama, ažuriranje na označenim stavkama, ažuriranje na svim stavkama i brisanje tekuće analize iz svih stavki troškovnika).
* Troškovnik: dodana mogućnost promjene cijene stavke za pojedini tip resursa (rad, materijal ili stroj) - za označene stavke: Pojašnjenje i primjeri za naredbu u meniju "Promjena jediničnih cijena označenih stavki":
... promjena cijena stavki i svih resursa za %, ako je Rad=10,Materijal=10,Strojevi=10 -> ako je promjena za 20%, Rad=12,Materijal=12,Strojevi=12, Cijena stavke = 36
... promjena cijena stavki samo za % odabranog tipa resursa ako je Rad=10,Materijal=10,Strojevi=10 -> ako je promjena za materijal za 20%, Rad=10,Materijal=12,Strojevi=10, Cijena stavke = 32
... promjena cijena stavki za % za odabrani tip resursa, ako je Rad=10,Materijal=10,Strojevi=10 -> ako je promjena za materijal za 20%, Rad=10,Materijal=16,Strojevi=10, Cijena stavke = 36
* Strojevi: dodani Dokumenti i Ostali podaci na osnovni šifrarnik i cjenike strojeva.
* Strojevi: Dodana polja Garažni i inventurni broj.
* Materijali: dodano polje Napomena s opcijom da se Napomena ažurira u svim cjenicima i bazi materijala (ili samo u tekućem cjeniku).
* Materijali: područje naziva materijala prošireno (visina polja).
* Djelatnici: dodani Dokumenti na djelatnike.
* Alati: dodani Dokumenti i ostali podaci na alate.
* Podizvođači: na import podizvođačkih ponuda dodan filter/prikaz za odabrani tip podizvođača. Također dodan i prikaz svih podizvođača (brisanje filtera) na desni klik na tablici podizvođačkih ponuda.
* Podizvođači: dodan prikaz stavke (zajedno s analizom) na dnu prozora. Na Meni (Ribbon) dodan checkbox za prikaz opisa stavke u tablici.
* Podizvođači: dodana ikona (kvačica) u tablici podizvođača koja pokazuje stavke koje su preuzete u troškovnik.
* Podizvođači: na upit za ažuriranje cijene stavke dodan naziv podizvođača za kojeg se stavke importiraju.
* Budžet: povećan broj numeričkih mjesta na 10 + 2 decimale
* Gantogram: Stavke koje su sadržavale navodnike (") u nazivu nisu bile spremljene.
* Situacija: dodana polja Predstavnik investitora i sat izdavanja.

GALA2017 - 13.03.2017.
* Globalno: u filter (pretragu) na svim tablicama dodana mogućnost upisa Wildcard-a (zvjezdice) u tekst, npr. Beton *30* (poziv Ctrl+Alt + Dvoklik)
* Globalno: Dodana opcija za rad s AutoCAD 2017.
* Globalno: na import materijala i strojeva dodana prava pristupa - ako korisnik nema pravo izmjene cijene materijala ili stroja, import cijena materijala ili strojeva je zabranjen.
* Globalno: na verziji bez Organizatora, inicijalno su se pokazivali i neaktivni projekti.
* Knjiga normi: u koliko prethodno nije bio odabran projekt i u koliko je korisnik brisao vrstu radova u knjizi normi, program je javljao grešku.
* Knjiga normi: kod pomicanje norme, norma nije bila označena (po završetku pomicanja).
* Realizacija: ako se kod unosa realizacije (formule) za dokaznicu građevinske knjigu unese i slika, ona se prenosi i u dokaznicu na listu građevinske knjige (kod izrade situacije).
* Gantogram: na Pregled resursa->Materijali za period dodana kolona "Preostalo" i naredba "Naruči preostalo". Također, dodana su prava pristupa na naredbe "Naruči potrebno" i "Naruči preostalo".
* Gantogram: pod određenim uvjetima, današnji dan je bio definiran kao neradni (SQL Server 2012 i veći).
* Gantogram: Prikaz IFC objekata nije bio prikazan strukturalno (u drvetu) nego u istom levelu.
* Troškovnik: Eksport podizvođača nije ispravno eksportirao vrijednost PDV-a
* Troškovnik: pravo pristupa za izmjenu cijene materijala i stroja dodano na formu cijena materijala i stroja na stavci troškovnika (ne pojavljuje se upit za ažuriranje cijene ako korisnik nema pravo na izmjenu cijene materijala ili stroja).
* Troškovnik: brisanje tipa podizvođača svodi cijenu stavke na 0 (ako stavka nema pomoćne analize s resursima).
* Troškovnik: na stavke troškovnika dodana ikona u koliko stavka ima drugi opis.
* Troškovnik: kod kopiranja troškovnika, program pita da li se treba kopirati i rekapitulacija.
* Troškovnik: na formu stavke troškovnika (uz postojeću opciju povećanja prozora) dodana opcija povećanja područja resursa i pom. analiza.
* Troškovnik: na formu stavke troškovnika (resursi rada) dodana cijena i iznos rada.
* Podizvođači: na eksport podizvođača (template) dodana kolona "Napomena" gdje podizvođač može upisati napomenu za stavku. Kod importa, stavka s napomenom ima crvenu cijenu i napomena se pokaže pri prelasku mišem (tooltip).

GALA2016 - 17.11.2016.
* Troškovnik: omogućena naknadna izmjena osobe koja je izradila troškovnik.
* Troškovnik: u koliko troškovnik nije imao niti jednu vrstu radova, moglo se dogoditi da se nije mogao odabrati drugi projekt.
* Troškovnik: kopiranje stavke bez opisa nije kopiralo stavku (kod kopiranja troškovnika).
* Skladište: na izbor skladišta dodana kolona Projekt/Klasifikacija.
* Skladište: na narudžbenicu omogućen unos istog materijala (uz upozorenje).
* Gantogram: omogućen prikaz gantograma i realizacije aktivnosti za zadani period.
* Gantogram: pod odrđenim uvjetima, prikaz S-krivulje nije pokazivao liniju realizacije ispravno.
* Gantogram: prikaz histograma strojeva (broj strojeva po danu) nije bio ispravan ako stroj nije bio nositelj trajanja ili ako nije bilo radnika na aktivnosti.
* Poslovni partneri: proširena polja za telefone na formi i u tablici.
* Poslovni partneri: na tipove poslovnih partnera dodana opcija za pretragu i sortiranje po nazivu.
* Poslovni partneri: slanje maila s poslovnih partnera nije pokretalo Outlook ako je Outlook već bio otvoren.
* Stavke troškovnika: unos druge cijene na stavci nije dozvoljavao unos u decimalama.
* Stavke troškovnika: nije bilo moguće kopirati tekst opisa stavke između više stavki troškovnika.
* Stavke troškovnika: mogućnost definiranja širine,dužine/dubine/debljine i visine na stavci troškovnika i veza s formulom na normi materijala (Global.ini na serveru, [Global] FormulaMaterijalStavka=1)
* Stavke troškovnika: na prikaz stavki dodane kolone Š,V,D (ako je aktivna formula na stavci).
* Knjiga normi: ako je program podešen da koristi formulu na materijalu, na normi materijala (u knjizi normi) je moguće upisati formulu za korištenje na stavci. Kod kopiranja takve norme, s materijalima se kopiraju i formule.

GALA2016 - 18.07.2016.
* Globalno: dodana opcija za upis i prikaz 4 decimale na građevinskoj knjizi.
* Prava pristupa: kada se unosi nova klasifikacija projekta, pravo pristupa na nju imaju svi korisnici koji imaju pravo na SVI PROJEKTI.
* Troškovnici: Promjena faktora ili cjenika na troškovniku ili vrstama radova ne mijenja cijene u koliko stavka nema resurse.
* Troškovnici: Kod kopiranja stavke (ili troškovnika) nisu se kopirale pridružene slike.
* Troškovnici: Kod preuzimanja norme u stavku, moglo se dogoditi da drugi naziv (opis) stavke bude obrisan.
* Cjenik strojeva: Nakon promjene cijene goriva dodan upit za upis proračunate cijene u cijenu stroja.
* Gantogram: Pridruživanje više aktivnosti iz OP na aktivnost gantograma više ne zbraja iste podizvođače.
* Gantogram: Upis boje na WBS stavku nije pokazivao boju nakon ponovnog otvaranja gantograma.
* Gantogram: Prikaz postotka izvršenja se pokazuje u sredini aktivnosti.
* Gantogram: u Gantogram dodana kolona WBS.
* Gantogram: Brisanje označenih stavki i WBS-stavki brisalo je samo stavke (i dalje se WBS stavke ne brišu ako bi stavka ostala bez "roditelja" - WBS stavke).
* Gantogram: Prikaz (ili skrivanje) horizontalne linije u Gantogramu nije radio ispravno.
* Gantogram: dodan pregled realizacije za zadani datum, s preračunom postotka izvedenosti.
* Vremenska prognoza: nije bilo moguće brisanje arhivirane prognoze ako nije postojala slika.
* Realizacija: ako korisnik nema pravo pristupa na F_StavkeRN_Stavke, tab realizacije pridruženih stavki je skriven
* Realizacija: dodana mogućnost pridruživanja slike na dokaznicu realizacije stavke (Radni nalog). Slika se prenosi kod prijenosa realizacije u građevinsku knjigu.
* Realizacija: popravljen prijenos označenih (tagiranih) stavki.
* Realizacija: Na sve realizacije (pridružene, aktivnosti na gantogramu ili OP planu) dodano polje Izvedeno Ukupno (Izvedeno do sada + Izvedeno u tekućoj realizaciji).
* Situacija: na izvedenu i priznatu količinu na građ. knjizi dodana opcija za unos pomoću 4 decimale.
* Situacija: promjenjeni izvještaji za situaciju i dodana 4 nova izvještaja za građ. knjigu (radi 4 decimale).
* Situacija: kod izrade nove situacije, odgovorna osoba je (kao standardno) postavljen logirani korisnik.
* Situacija: na pregled situacija dodana kolona "Sveukupna vrijednost radova".

GALA2016 - 14.04.2016.
* Interno: kod deaktivacije programa, u LOG tablicu se upisuju Windows Username i Gala Username tako da se zna koji korisnik je deaktivirao licencu.
* Projekti: na projekte je moguće dodjeliti korisnike koji ne vide tekući projekt.
* Globalno: testirana integracija s MS Oficce 2016 (import/eksport/drag-drop iz Office dokumenata u troškovnik itd.).
* Globalno: na stope PDV-a dodana kolona Šifra
* Globalno: na registre materijala i strojeva dodana opcija za bojanje i/ili podebljavanje opisa registra.
* Globalno: na dokumentima (Organizator) otvaranje postojećeg dokumenta nije radilo.
* Projekti: Kolone Izvedeno i Obračunato na Organizatoru uzimaju u obzir popuste/rekapitulacije s troškovnika i/ili situacije.
* Knjiga normi: na vrste radova dodana mogućnost bojanja vrste i/ili podebljavanje.
* Strojevi: na izračun cijene rada stroja dodano područje Radnici, gdje je moguće definirati X radnika s njihovim troškovima. Trošak radnika utječe u ukupnu cijenu troškova stroja (Proračunata cijena).
* Strojevi: na cjenik strojeva dodane naredbe: Upis cijena proračuna (upisuje proračunsku vrijednost u jediničnu cijenu), Promjena cijene Rada(upisuje cijenu rada u područje "Radnici" i tako računa vrijednost rada) i Promjena cijene goriva(upisuje promjenjene cijene goriva u područje Pogona stroja).
* Strojevi: na cjenik Strojeva (pregled po registrima) dodan upis prosječne proračunate cijene za odabrani registar.
* Strojevi: kod izrade novog cjenika strojeva, kopiraju se i troškovi s odabranog cjenika (u koliko korisnik to dozvoli).
* Cjenik rada: na izračun cijene rada po grupi (II-VIII grupa) dodana mogućnost izračuna cijeene po algoritmu.
* Cjenik rada: ispis cjenika rada.
* Izvještaji: u 5 skladišnih izvještaja dodano polje Napomena.
* Izvještaji: dodani novi izvještaji: ispis realizacije podizvođača (3 izvještaja), ispis informacija o troškovniku (Info).
* Realizacija: na realizaciju materijala, strojeva i radnika (kod izrade radnog naloga) dodane pretraga (Ctrl+Dvoklik) i sortiranje.
* Realizacija: na pregledu materijala iz ERP-a (tablica) i u eksport u Excel dodano označavanje crvenom bojom minus vrijednosti (iznosi, cijene, količine itd.).
* Realizacija: kod kopiranja radnih sati, dodana opcija za upis od-do sati za označene djelatnike (na taj način se za sve označene djelatnike mogu upisati različiti sati od onih koji se kopiraju).
* Realizacija: na unosu radnih sati omogućena izmjena vrijednosti radnog sata.
* Realizacija: ako se datumi radnog naloga ne mijenjaju program ne ulazi u provjere datuma za stavke i resurse.
* Realizacija: na realizaciju podizvođača na RN (broj radnika), dodana mogućnost upisa radnih sati.
* Gantogram: uz opciju kopiranja aktivnosti iz prethodnih gantograma, dodana mogućnost kopiranja osvjetljene aktivnosti na desni klik.
* Gantogram: Postavke gantograma se spremaju po projektu u direktorij C:\GALA\Datoteke\Gantt_X.ini gdje je X ID operativnog plana.
* Gantogram: U meni Obrade dodana naredba Brisanje cijelog Gantograma (svih aktivnosti za Plan).
* Troškovnici: kod importa iz Excela, bilo je moguće definirati opisnu stavku s količinom a opisna stavka mora imati količinu 1.
* Troškovnici: omogućeno pomicanje stavki troškovnika i definiranje opisne stavke ili podstavke iako postoji izrađen Operativni plan i Situacija (s time da definiranje podstavke i dalje nije moguće ako postoji situacija).
* Troškovnici: na kopiranje troškovnika dodana provjera broja izvornih i odredišnih stavki i brisanje kopiranog troškovnika u koliko dođe do problema kod kopiranja
* Troškovnici: dodana opcija unosa stope PDV-a po stavci troškovnika. Dodan upis u označene stavke i na pojedinu stavku. Izmjena stope na stavci troškovnika mijenja i stopu na gr. knjizi. Kod višestrukog upisa, program daje opciju da upiše na gr. knjigu ili samo na troškovnik.
* Troškovnici: kod kopiranja stavke - ako stavka nije osvjetljena - program pokazuje poruku da je stavku za kopiranje potrebno osvjetliti.
* Troškovnici: prije kopiranja stavke sortiranje kolone se briše.
* Troškovnici: na unos/izmjenu stavke omogućen upis jedinice mjere (uz dosadašnju mogućnost za izbor).
* Troškovnici: na tablici jedinice mjere omogućeno uzlazno i silazno sortiranje.
* Troškovnici: Kod kopiranja troškovnika je pod specifičnim uvjetima moglo doći do zamjene ID-a troškovnika.
* Situacija: uz unos u iznosu, na avanse dodana mogućnost unosa avansa u postotku. Program računa postotak preostalog avansa.
* Situacija: dodan proces upisa izvedenih količina na osnovi realizacije stavki radnog naloga.
* Situacija: kod izrade prve situacije, stope PDV-a se preuzimaju s troškovnika. Nakon toga se stopa kopira od prethodne stavke gr. knjige. Dodan upis PDV stope u označene stavke i na pojedinu stavku.
* Skladište: na Skladišne dokumente (tablica skladišta) dodana kolona Klasifikacija ili Projekt, prikazuju se u tablici ako su dodjeljeni skladištu.
* Skladište: program je prikazivao skladišta za sve klasifikacije umjesto samo za odabranu.

GALA2016 - 08.01.2016.
* Globalno: Program koristi ProgeCAD2016 (u koliko je odabrana ta opcija).
* Odgovorne osobe: omogućena promjena naziv odgovorne osobe iako se koristi. Postojeće odg. osobe se ne mijenjanju na Troškovniku i Situaciji.
* Knjiga normi: dodana opcija dodjeljivanja slika normi s pregledom slike (preview). Kod preuzimanja u stavku troškovnika, preuzimaju se i slike. Slike trebaju biti u C:\Gala\ImagesGala direktoriju na serveru, moguće je dodati i poddirektorije. Slike (formati) su: jpg|*.bmp|*.gif|*.wmf|*.png
* Organizator: Kolona "Utrošeno" sadrži i ostale troškove na djelatniku (unesene na realizaciji).
* Organizator: Ispis ugovorenih troškovnika - Rekapitulacija po Vrstama (na Organizatoru) u određenim okolnostima je ispisivao duple slogove.
* Organizator: Dodana opcija da se klasifikacija otvori skupljena (postavke je moguće definirati u meniju Osnovne->Postavke programa->Ostalo).
* Troškovnik: kod izmjene stavke, program je promijenio pomoćni opis (maknuti su novi redovi) tako da je eksport za podizvođače s OP eksportirao naziv i opis stavke iako su bili praktički isti.
* Troškovnik: na unos/izmjenu pom. analize dodano polje Ukupna količina, u koje se upisuje (ili izračunava) količina pomoćne analize * količina stavke.
* Troškovnik: kod ispisa izvještaja s naslovnom stranicom - u koliko je prva stavka bila opisna, izvještaj nije ispisivao Predmet troškovnika i odg. osobu.
* Troškovnik: Sortiranje kolone Napomena u troškovniku je pokazivalo duple zapise.
* Troškovnik: na višestruke obrade dodan tab s slikama (klik na stavku pokazuje pridružene slike).
* Operatvni plan: u Dodatne obrade dodan eksport pomoćnih analiza u Excel.
* Realizacija: na kopiranje radnih sati dodana opcija za kopiranje Tipa rada
* Realizacija: Na realizaciju stavki radnog naloga dodana oznaka stavke.
* Realizacija: na formu radnih naloga dodana naredba za import realizacije (pomoćnih analiza) iz Excel-a.
* Realizacija: dodana mogućnost da se zabrani unos količine u minus (kod realizacije materijala iz ERP-a). Također, materijali koji nemaju stanje se ne pokazuju.
* Realizacija: na materijale iz Erp-a dodan Eksport u Excel (naručene, izdane i utrošene količine, stanje, cijene i iznosi itd.)
* Realizacija: na unos realizacije podizvođača (realizacija pom. analiza iz OP, realizacija pridruženih stavaka ili pom. analiza na gantogramu) dodana opcija unosa kumulativne količine.
* Realizacija: kod unosa stavke realizacije, u izvedenu količinu se standardno upisuje preostala količina umjesto planirana količina.
* Dinamički plan: Eksport za realizaciju aktivnosti nije ispravno eksportirao vrijednost količine za prvu aktivnost.
* Strojevi: dodan modul za izračun cijene stroja na osnovi kalkulativne vrijednosti, Obveza, troškova održavanja, troškova pogona, sati čekanja itd.
* Materijali: Uz eksport materijala po odabranom cjeniku, dodatno je moguće eksportirati za određeni registar.
* Situacija: pod određenim uvjetima, kod pregleda situacije koja nije zadnja, prikaz vrijednosti s uključenim popustima nije bio uvijek ispravan.

GALA2015 - 21.09.2015.
* Globalno: popravljena provjera unosa nedozvoljenih znakova.
* Globalno: Polja za tečaj na troškovniku i situaciji proširena na 8 decimala
* Partneri: Dodan filter po tipovima poslovnih partnera (verzija bez Organizatora).
* Projekti: na projektima (Ugovorni podaci) dodana opcija za unos aneksa ugovora.
* Projekti: Kod unosa Opisa radova na projektu, naziv je obavezno polje.
* Troškovnik: kod importa podizvođačkog ili izvođačkog troškovnika, dodana mogućnost promjene stope pdv-a.
* Troškovnik: na drugu količinu stavke, dodana opcija "Zbroji količine podstavki" koja će u drugu količinu stavke upisati zbroj količina podstavki.
* Troškovnik: kod importa troškovnika iz Excel-a, dvije stavke za redom ne mogu biti opisne.
* Operativni plan: kod importa podizvođačkog troškovnika, dodana mogućnost promjene stope pdv-a.
* Radni nalozi: dodana naredba za osvježavanje podataka na radnom nalogu.
* Realizacija: radni sati (redovni rad, zastoj i prekovremeni sati) se računaju kumulativno (na osnovi od-do datuma).
* Situacija: dodan export i import situacije s dokaznicama i formulama, tako da je moguće (npr.) eksportirati situaciju, obrisati je, promijeniti prethodnu, napraviti novu situaciju i importirati. Tada će se importirati izvedene količine s dokaznicama i formulama.
* Situacija: ako je situacija ovjerena, obavezan je datum ovjere.
* Situacija: Na dokaznicu i formule dokaznice dodana opcija da se podatak ubacuje ispod osvjetljenog reda (de se ne mora pomicati naknadno).
* Reversi alata: ikona na djelatniku (za kojeg je izdan alat) nije uvijek pokazivala ispravan status.
* Mrežni plan: na ispis očekivanih prihoda/rashoda dodana oznaka projekta na koji se ispis odnosi.
* Mrežni plan: na ispis Materijal za period dodan ispis šifre materijala i financijska vrijednost materijala.
* Mrežni plan: kod ispisa materijala i strojeva za period datumi nisu ispravno uzimani kao filter.
* Mrežni plan: na ispis očekivanih prihoda/rashoda, dodana su zbirna polja (ukupno prihod/rashod).

GALA2015 - 08.07.2015.
* Registri: na unos/izmjenu registra (na vrhu prozora) dodan tip registra (Materijal ili Strojevi).
* Strojevi: kod importa strojeva iz Excel-a, registar se nije pravilno dodao u tablicu registara (ako je postojao u Excelu a ne i u tablici registara).
* Projekti: aktivna klasifikacija je vidljiva u naslovu.
* Situacija: ako je postojala samo 1 situacija i ako se do-ugovorio dodatni troškovnik, vrste radova novog troškovnika se nisu vidjele u situaciji (osvježavanje nije ispravno radilo).
* Građevinska knjiga: dodano premještanje formula gore/dole
* Građevinska knjiga: promjenjeni svi standardni izvještaji za ispis građevinske knjige tako da ispisuju formule prema redoslijedu koji je u građ. knjizi.
* Građevinska knjiga: popravljeno zaokruživanje priznate količine.
* Troškovnik: na višestrukim obradama, kod ažuriranja dokaznice, prozor s stavkama se nepotrebno otvarao.
* Troškovnik: zabranjen unos zagrada u Gradilište i Radilište radi problema s ispisom.
* Troškovnik: nakon izmjene stavke, naredbe za pomicanje stavke i kopiarnje stavke su bile skrivene.
* Troškovnik i Plan: eksport podizvođačkih stavki eksportirao je i opise drugog tipa podizvođača (ako je postojalo više tipova podizvođača).
* Stavke troškovnika: dodana mogućnost bojanja teksta i pozadine opisa stavke, radi isticanja u troškovniku
* Stavke troškovnika: dodana polja druga cijena, druga JM i druga količina. Kod izrade građ. knjige, te vrijednosti se prenose umjesto vrijednosti s stavke (JM, količina i cijena).
* Radni nalozi: dodani indirektni troškovi na Radni nalog
* Radni nalozi: u koliko je radni nalog ovjeren i ako korisnik nema pprava raz-ovjeriti ga, izmjena i brisanje radnog naloga nije moguća.
* Mrežni plan: kod odabira IFC projekta, vidio se naslov "Molimo pričekajte" koji je bunio korisnika.
* Dokumenti: dodana opcija da se dokument(i) mogu pridružiti drag/drop metodom iz otvorenog My Computer-a
* Realizacija: kod brisanja realizacija materijala, program ne provjerava naziv materijala (radi mogućih problema s pogrešnim unosom).

GALA2015 - 04.05.2015.
* Globalno: Na resurs strojevi i na cjenike strojeva dodano polje cijena sata čekanja stroja.
* Globalno: Na Registre za pretragu dodan tip tako da se mogu izraditi i registri strojeva. Na pregled registara dodan filter po tipu.
* Globalno: Dodane procedure za pomicanje registara (premještanje), unos registra stroja, pridruživanje stroja registru, filter po registrima na cjenike strojeva, bazu strojeva i cjenik za izbor stroja (u stavku troškovnika).
* Globalno: Registri za pretragu pokazuju materijale/strojeve za odabrani registar i sve pod-registre ili prazno ako tekućem registru i podregistrima nije dodjeljen materijal/stroj.
* Globalno: Na cjenike strojeva, Bazu strojeva i cjenik strojeva za tekući troškovnik dodana opcija dodjeljivanja stroja registru drag/drop metodom.
* Dokumenti: mogućnost pridruživanja više dokumenata odjednom (multiselect) na svim područjima (Projekti, troškovnici itd.)
* Izvještaji: popravljeni ispisi Analize stavke (preračunata vrijednost).
* Projekti: na Ugovorne podatke dodano polje Mjesto troška (ERP).
* Troškovnici: Import GAEB troškovnika nije radio ispravno pod specifičnim uvjetima.
* Troškovnici: kod promjene cijena stavki troškovnika popravljeno zaokruživanje iznosa.
* Troškovnici: Uz promjenu cijena označenih stavki koji utječu na rad, dodan i proces kojim se mogu mijenjati stavke s utjecajem na sve resurse. Ako je cijena stavke manja od materijali+strojevi, korisnik je upozoren i takve stavke se označuju.
* Troškovnici: U eksportu troškovnika u MS Excel, dodana opcija za eksport vrijednosti rada, materijala i strojeva.
* Troškovnici: Ako troškovnik u Excelu sadrži vrijednosti rada (Kolona J), materijala (kolona K), strojeva (kolona L) - te vrijednosti će biti importirane u program kao jedinična cijena stavke.
* Troškovnici: Eksport troškovnika u Excel sadrži naslove kolona (JM, količina, cijena, iznos) za svaku vrstu.
* Mrežni plan: dodana opcija za definiranje stroja kao nositelja trajanja aktivnosti.
* Mrežni plan: Unos/izmjena/brisanje resursa stroja (na gantogramu) ažurira trajanje aktivnosti.
* Mrežni plan: dodan poziv trajanja aktivnosti i s resursa strojeva (detalji aktivnosti, tablica strojevi).
* Mrežni plan: U koliko stroj nije nositelj trajanja aktivnosti, broj strojeva se računa na osnovi najvećeg učinka norme rada.
* Mrežni plan: U koliko je stroj nositelj trajanja aktivnosti, broj radnika se računa na osnovi norme stroja.
* Mrežni plan: Promjena izvršitelja (unos/izmjena/brisanje) izračunava novi broj izvršitelja
* Skladište: uz mogućnost pridruživanja skladišta projektu i/ili troškovniku, dodana i opcija pridruživanja skladišta klasifikaciji projekta.
* Skladište: Pregled Materijala->Filter po registrima filtrira materijale po odabranom registru i pod-registrima.
* Realizacija: u tablicu za povezivanje s ERP-om dodano polje KlasifikacijaID.
* Realizacija: na realizaciju strojeva, dodana polja: sati čekanja, cijena sata čekanja i iznos.
* Realizacija: na radni nalog dodana opcija "Ovjeri Radni nalog". Ako je uključena, stavke i resursi se ne mogu mijenjati unos/izmjena/brisanje).
* Realizacija: dodano pravo pristupa "Raz-ovjeri radni nalog".
* Realizacija: na prozor za odabir materijala iz ERP-a dodana pretraga materijala (unutar registra ili po svim registrima) i opcija za povećanje prozora (resize).
* Realizacija: na prozor za odabir materijala iz ERP-a dodana kolona Registar.
* Realizacija: kod realizacije opisne stavke (pom. analize), prenose se i opisi osnovne i opisne stavke.
* Realizacija: mogućnost izmjene opisa stavke realizacije.
* Realizacija: mogućnost unosa radnih sati u 24 satnom vremenu.
* Radni sati: kod kopiranja radnih sati za djelatnike, nije se prenosila cijena sata rada
* Radni sati: kod izbora djelatnika za realizaciju, pokazuju se samo aktivni djelatnici.
* Situacija: dodan poziv za upis datuma ovjere situacije (u Meni Obrade).
* Financije: Ispis financijskih podataka (vrijednost situacije) i Raspored uplata sadrži avanse i rekapitulacije (dodatne avanse, popuste itd.)

GALA2015 - 08.01.2015.
* Globalno: kod ulaza u program, projekti su skriveni. Za prikaz, potrebno je kliknuti na klasifikaciju.
* Globalno: Financijski podaci - pod određenim uvjetima, prikaz situacija nije bio filtriran za tekući projekt i pokazivao je sve situacije.
* Globalno: Kod logiranja, spremanje korisničkog imena nije se spremalo po korisniku.
* Odgovorne osobe: dodano polje napomena.
* Djelatnici: Popravljena greška kod izmjene Ostalih troškova za djelatnika (na tablici Djelatnici).
* Situacija: kod eksporta troškovnika za izvođače/podizvođače, dodana opcija za izbor troškovnika koji se eksportiraju.
* Situacija: Optimiziran prikaz situacija i stavki. Standardno se selektira zadnja situacija.
* Situacija: Kumulatvni upis količina (na građevinskoj knjizi) je kod zatvaranja prozora inicirao grešku.
* Projekti: Nakon Izrade zaglavlja projekta, pa kopiranja iz postojećeg troškovnika i napokon nakon unosa novog projekta, program se je zatvarao.
* Troškovnici: ispravljena greška kod importa strojeva iz Excela.
* Troškovnici: Import IFC datoteke nije ispravno importirao nazive katova (Stories) u koliko su sadržavali znak "," (zarez).
* Troškovnici: Povećana margina zaglavlja i podnožja na 1.4 cm
* Partneri: dodane dodatne kolone (verzija bez Organizatora).

GALA2014 - 07.07.2014.
* Globalno: Pravo pristupa za rad s mobilnim uređajima.
* Globalno: Ažuriranje web-baze podataka s pravima pristupa za rad s mobilnim uređajima.
* Mobile: Realizacija resursa (rad, materijal, strojeci) za odabrani projekt.
* Mobile: Izrada građevinske knjige (unos izvedenih količina).
* Mobile: Izrada dokaznice/a s mogućnošću priduživanja postojeće slike ili fotografiranje i upload.
* Mobile: Izrada formula/e za dokaznicu s automatskim preračunom vrijednosti situacije.
* Mobile: Izrada narudžbe s odabirom skladišta, org. jedinice, kupca, datuma ...
* Mobile: Unos naručenog materijala (količina, cijena, datum i vrijeme isporuke itd.)
* Detaljnije informacije i upute možete vidjeti ovdje.

GALA2014 - 18.04.2014.
* Globalno: Reperni (bazni) cjenici - mogućnost izrade baznih cjenika po državama koji se koriste za automatsku kalkulaciju cijena stavke ili importa projektantskog troškovnika.
* Globalno: Elementarni model (tipovi, vrste, stavke). Pridruživanje modela Projektu, troškovniku, situaciji. Pridruživanje stavaka troškovnika ili situacije stavkama modela. Izračun vrijednosti na projektu na osnovi modela situacija.
* Globalno: Budžetiranje - (tipovi, stavke, faze). Izrada budžeta, automatska izrada faza budžeta, prijenos realizirane faze u slijedeću fazu.
* Globalno: interne izmjene na brojačima zapisa itd. Napravljena konverzija za postojeće podatke.
* Globalno: Vizualne promjene, povećanje button-a.
* Globalno: kod izbora odgovorne osobe (za prava pristupa) dodan filter Aktivni/Neaktivni/Svi
* Knjiga normi: dodano polje "Drugi naziv" (upisuje se na dvoklik opisa norme).
* Knjiga normi: Eksport repernih pozicija za projektante.
* Odgovorne osobe: dodana opcija aktivne/Neaktivne odgovorne osobe s filtriranjem.
* Projekti: na projekte dodana tablica za izbor vrste (opisa) radova.
* Troškovnici: Import projektantskih troškovnika iz Excela automatski izračunava cijenu stavke i pridružuje joj resurse iz repernih cjenika.
* Troškovnici: Export izvođačkih stavki u Excel (radi davanja ponude) optimiziran.
* Troškovnici: Izmjena vrste radova pod određenim uvjerima nije bila aktivna.
* Troškovnici: mogućnost povećavanja prozora za kalkulaciju stavki.
* Troškovnici: Ukoliko izvođač nije upisao cijenu stavke, polje je obojano a importirani dokument dobiva ikonu upozorenje.
* Troškovnici: Export usporedne ponude izvođača uokviriti će cijene za koje nisu upisane vrijednosti.
* Realizacija: Dodane 4 kolone realizacije: Realizacija stavki radnog naloga, pridruženih stavki (s gantograma), Aktivnosti (s gantograma) i podizvođača.
* Skladište: Na narudžbe dodana ikona ako dokument ima pridružene dokumente.
* Skladište: kod ovjere dokumenata, pod određenim uvjetima nije se upisivao datum ovjere.
* Skladište: Na stavke svih skladišnih dokumenata dodano polje Opis.
* Situacija: VTR naredba premještena na ribbon bar.
* Situacija: na prozorima brze obrade (za tekuću situaciju i kumulativni unos) dodan horizontalni klizač, podešen položaj prozora kod otvaranja.
* Situacija: Eksport situacije u MS Excel optimiziran.
* Situacija: Kod izrade situacije, automatski se upisuje prvi žiro račun vlasnika.
* Situacija: Na eksport situacije za izvođače, dodana kolona Ugovorena količina
* Proizvodnja: kod izrade skladišnog dokumenta, program pita za datum i vrijeme isporuke.
* Proizvodnja: Dodana kvačica "Ovjereno" kao na radnim nalozima realizacije, 2 kolone realizacije i utrošci resursa.
* Proizvodnja: kod izrade SKL dokumenta, upisuje se oznaka radnog naloga.
* Vremenska prognoza: dodana mogućnost povećavanja prozora
* Stavke troškovnika: dodano polje Drugi opis (za npr. strani jezik).

GALA2013 - 23.12.2013.
* Globalno: dodana prava pristupa na tečajnu listu, tablicu i formu.
* Knjiga normi: Na tablicu materijala u knjizi normi dodana kolona Šifra materijala.
* Knjiga normi: kopirana norma u knjizi normi se pozicionira ispod one od koje je nastala.
* Cjenici: na cjenicima materijala i strojeva klik na cjenik nije zadržao fokus na cjeniku (radi skrolanja mišem) nego se fokusirao na meterijal ili strojeve.
* Troškovnici: eksport u Excel po prvom levelu vrsta radova eksportira i opće uvjete za sve vrste radova.
* Troškovnici: optimiziran import materijala.
* Troškovnici: na kalkulaciju stavke, u tablicu Materijali, dodana kolona Šifra,
* Troškovnici: dodana valuta i tečaj.
* Troškovnici: Dodan meni Izvođači s upisom tipa izvođača, eksportom u Excel i importom iz Excel-a
* Troškovnici: Novi modul - Izvođači. Import izvođačkih cijena iz Excel-a (stavke troškovnika), usporedba, export usporedbe u Excel itd.
* Troškovnici: dodana 2 procesa - obriši podizvođača ili izvođača iz tagiranih stavki
* Proizvodnja: Nakon pozivanja procesa "Završi proizvodnju", nije moguće izrađivati ostale skladišne dokumente za tekuću stavku radnog naloga.
* Proizvodnja: Prikaz negativne količine u stavkama radnog naloga nije bio vidljiv.
* Proizvodnja: na formu cijene proizvoda, dodana nova polja za prikaz: vrijednost resursa za proizvod (rad,materijal,strojevi) za povećanje/smanjenje cijene (postotak) i prikaz cijena. Zbroj svih (promjenjenih) cijena resursa = cijena proizvoda (s mogućnosti ručnog unosa cijene).
* Proizvodnja: Za materijal koji ima sastavnicu (proizvod) moguće je mijenjati sastavnicu iako se proizvod koristi u radnom nalogu.
* Proizvodnja: Dodan povijesni prikaz sastavnica koje su korištene kod realizacije, za tekući materijal (na formi materijala).
* Proizvodnja: Pod određenim uvjetima, program nije prenosio cijenu proizvoda iz zadnjeg cjenika (kod realizacije proizvodnje).
* Proizvodnja: na stavku proizvodnje (Radni nalog) dodana kolona šifra.
* Proizvodnja: dodan poziv za ispis cjenika proizvoda.
* Proizvodnja: mogućnost izrade stavki radnog naloga za označene (tagirane) stavke.
* Proizvodnja: Greškom je bilo moguće napraviti izlazni dokument s količinom većom od izvedene, ili 2 ili više puta manju količinu od izvedene ali s ukupnom izlaznom količinom većom od izvedene.
* Proizvodnja: na narudžbama se vidi šifra i naziv skladišta
* Proizvodnja: utrošak resursa nije uzimao jediničnu količinu s sastavnice.
* Realizacija: Kod upisa izvedene količine stavci radnog naloga, program prenosi utrošeni materijal za proizvod (materijal koji je vezan na sastavnicu). Kod izmjene količine, program nudi preračun količina.
* Realizacija: Prikaz dosadašnje realizacija proizvoda u stavci radnog naloga nije pokazivao ispravne vrijednosti.
* Realizacija: Dodana polja SkladisteID i ProjektID u tablicu za ERP (GALA_SKL_KarticaERP)
* Realizacija: Financijski podaci se nisu ispravno računali kada je količina pomoćnih analiza bila različita od 1.
* Realizacija: Prikaz materijala za realizaciju (kada korisnik koristi ERP) se puni na osnovi ID-a projekta.
* Realizacija: Unos realizacija strojeva (strojevi koji nisu planirani u OP) nije koristio ispravan cjenik.
* Realizacija: Na pregled materijala za utrošak (iz ERP-a) dodana kolona šifra.
* Realizacija: Na radnom nalogu povećane varijable utroška resursa.
* Knjiga normi: Zabranjena izmjena/brisanje norme koja je korištena kao sastavnica na realizaciji, kada je norma sastavnica proizvoda.
* Knjiga normi: Mogućnost povećanja prostora vrsta radova (horizontalno).
* Skladište: na Narudžbe dodana naredba "Naknadna napomena" - unos naknadne napomene na narudžbe koje su ovjerene.
* Skladište: dodana 3 nova prava pristupa: F_NAR_dodatnaNapomena za unos naknadne napomene na ovjerene narudžbe,P_OvjeraNaknadneNARNapomene za ovjeru naknadne napomene,W_NaknadneNapomene za ovjeravnaje više naknadnih napomena.
* Skladište: kod unosa narudžbe, ako korisnik koristi ERP (Erp=1), kod unosa narudžbe otvaraju se materijali cjenika 0 s registrima koji su označeni kao "Materijali iz ERP-a"
* Skladište: mogućnost ovjere svih naknadnih napomena za projekt.
* Skladište: dodan tip skladišta "Proizvodno".
* Operativni plan: Eksport za podizvođače je rezao opis pom. analiza i zato je eksportirao i opis stavke.
* Operativni plan: Ubrzan import materijala koji je eksportiran u jednom OP i importiran u drugom.
* Operativni plan: Popravljen unos količine podizvođača na podstavci OP - dodano 8 decimala na količinu radi točnog izračuna.

GALA2013 - 09.10.2013.
* Globalno: dodana 3 prava pristupa: Pravo na ovjeru Otpremnice, Izdatnice, međuskladišnice.
* Globalno: kod promjene oznaka dokumenata (postavke programa), polje se nije odmah osvježilo.
* Globalno: Poziv za provjeru baze podataka je moguć samo na serverskom računalu.
* Globalno: Optimizirano brisanje jedinice mjere (provjera).
* Djelatnici: Unos istog imena i prezimena nije moguć.
* Odgovorne osobe: Javna struktura poduzeća pokazuje samo odg. osobe koje nisu dodjeljeni niti jednoj strukturi.
* Strojevi: na prozore strojevi (normiranje), cjenici strojeva i izbor stroja za realizaciju dodana kolona Kooperant.
* Knjiga normi: kod kopiranja norme, kopirana norma nije imala fokus.
* Troškovnici: u višestrukim obradama kolona "iznos" se nije ispravno upisivala. Ctrl+Enter mijenja tekuću stavku osim ako postoji situacija (tada se otvara forma).
* Troškovnici: u višestrukim obradama bilo je moguće upisati jediničnu cijenu koja je manja od resursa (bez rada).
* Troškovnici: Omogućen import materijala i strojeva pretodno eksportiranih u Excel - iz različitih troškovnika.
* Troškovnici: Kod importa resursa, dodana provjera da se onemogući slučajni krivi izbor Excel datoteke.
* Troškovnici: Brisanje troškovnika nije bilo moguće ako troškovnik pripada projektu za koji je napravljen operativi plan.
* Proizvodnja: mogućnost unosa isporučene količine kod izrade SKL izlaznih dokumenata.
* Proizvodnja: Dodano osvježavanje prikaza cijena proizvoda kod promjene cjenika resursa.
* Proizvodnja: Na cjenik proizvoda dodana kolona Šifra.
* Proizvodnja: Mogućnost završavanja proizvodnje stavke RN - ako su izvedena i isporučena količina jednake. U tom slučaju svi skladišni dokumenti postaju ovjereni.
* Proizvodnja: Ako je proizvodnja stavke radnog naloga završena, nije moguće mijenjati izvedenu količinu.
* Proizvodnja: Na Stavke RN u proizvodnji dodana kolona "Z" što označava završenu proizvodnju.
* Proizvodnja: Stavke radnog naloga imaju vidljivu šifru proizvoda.
* Proizvodnja: Dodan ispis narudžbi i radnih naloga.
* Materijali: Dodan proces za izradu upisa ERPID-a za sve cjenike.
* Materijali: Materijal koji je definiran kao sastavnica a nalazi se na skladišnom dokumentu ne može više biti običan materijal.
* Materijali: Kod importa iz ERP sustava, program dodatno provjerava ID varijable radi mogućih grešaka kod upisa iz ERP-a.
* Materijali: Export i import materijala u Excel za odabrani cjenik. Mogućnost promjene (šifra, naziv, dobavljač, registar) ili dodavanja (dobavljač,registar) podataka.
* Materijali: Prije importa materijala iz ERP-a, program provjerava da li je izrada cjenika u toku i ako je, proces se prekida.
* Operativni plan: Omogućen import materijala i strojeva pretodno eksportiranih u Excel - iz različitih operativnih planova.
* Operativni plan: Kod importa resursa, dodana provjera da se onemogući slučajni krivi izbor Excel datoteke.
* Operativni plan: Popravljen upis kooperanata kod izrade Operativnog plana (prikaz ikona).
* Operativni plan: Prijenos VTR troškovnika u Operativni plan nije ispravno upisivao ID roditeljske stavke i kod eksporta za podizvođače javljao je grešku.
* Skladište: Uz narudžbu, mogućnost ovjere još 3 skladišna dokumenta: Otpremnica, Izdatnica, međuskladišnica.
* Skladište: Ovjereni izlazni dokumenti (Otpremnica, Izdatnica, međuskladišnica) se ne mogu brisati.
* Skladište: Na dokument Narudžbe dodana mogućnost dodjeljivanja postojećih(svi formati) ili izrada novih dokumenata (MS Office) - u skladištu i proizvodnji.
* Skladište: Uz izdatnice, vidljiva je i količina primljenog materijala iz ERP-a. Također, dodane su kolone "Utrošeno" i "Stanje" materijala.
* Skladište: Narudžbe - mogućnost pretrage materijala po svim narudžbama (po nazivu i šifri) i po svim skladištima i projektima.
* Skladište: Na stavke narudžbi dodana standardna pretraga (Ctrl + dvoklik).
* Skladište: Prikaz primki (osvježavanje) nije bio dobar kada nije postojalo skladište za tekući projekt.
* Skladište: Kopiranje skladišnog dokumenta kopiralo je i vrijeme ovjere (ako je dokument koji se kopira bio ovjeren).
* Skladište: Kopiranje međuskladišnice javljalo je grešku u jedinstvenom ključu.
* Realizacija: Omogućen sort po prezimenu i imenu u tablici radnih sati (Radni nalog).
* Realizacija: Mogućnost unosa radnih sati drag/drop metodom (poziv procedure Djelatnici na desni klik s tablice radnih sati (stavka radnog naloga)).
* Realizacija: Mogućnost unosa realizacije materijala drag/drop metodom (poziv procedure na desni klik s tablice realizacije materijala na Radnom nalogu).
* Realizacija: Za realizaciju materijala iz ERP software-a, mora postojati upisan GALA ID.
* Realizacija: Preimenovane kolone s količinama (kod izbora materijala iz ERP-a) radi jasnijeg prikaza.
* Realizacija: Ako program naiđe na stavke OP koje nemaju ekvivalent u stavkama troškovnika, pokazat će poruku i izići van.
* Realizacija: Na realizaciju radnih naloga, na utroške materijala i strojeva dodane kolone cijena i iznos.
* Realizacija: Na realizaciju stavki (u radnom nalogu) dodana opcija za pridruživanje dokumenata koji se automatski prenose kod izrade građevinske knjige.
* Situacija: na sve izvještaje (s naslovnom stranom situacije) dodan ispis polja "napomena prije".

GALA2013 - 15.07.2013.
* Globalno: Proizvodnja bazirana na materijalima koji su ujedno i proizvodi (sastoje se od drugih resursa). Izrada narudžbi proizvoda, proizvodnih radnih naloga i skladišnih dokumenata.
* Globalno: mogućnost izrade cjenika proizvoda (materijali koji su označeni kao sastavnice).
* Globalno: Provjera naziva vrste radova (kod exporta u MS Excel po prvom nivou) zbog problema s nestandardnim slovima/znakovima i izrade sheet-a po tom nazivu.
* Globalno: Dodatno optimizirani eksporti cjenika s troškovnika i plana.
* Globalno: kod velikih količina i malih iznosa (ili obrnuto) bila su moguća odstupanja u vrijednostima (radi zaokruživanja) kod vrijednosti resursa na troškovniku i Operativnom planu.
* Globalno: Dodano 9 novih procedura u prava pristupa.
* Globalno: Proširena kolona naziva materijala u tablici i cjeniku materijala.
* Globalno: Dodano pravo pristupa : Može unositi materijal u registar na kojem je zabranjena izmjena.
* Materijali: Zabranjen unos materijala u registar na kojem je označeno "Zabrani izmjenu".
* Materijali: Ako se materijal koristi na skladišnom dokumentu, nije moguća izmjena "Materijal je sastavnica" opcije.
* Projekti: Pomicanje klasifikacije prema gore nije radilo ispravno.
* Projekti: Na formu projekata dodana mogućnost upisa Org. jedinice.
* Djelatnici: Omogućeno sortiranje i po podizvođačima.
* Realizacija: klik na Izbor stavke (ako stavka ne postoji) pokazao je kritičnu grešku.
* Realizacija: Dodana opcija bilježenja podizvođača (tvrtka i broj radnika po tipu (Zidari, Tesari itd.)
* Realizacija: Unos radnih sati na radnim nalozima nije moguć za isti datum i vrijeme koje se preklapa.
* Troškovnici: Eksport usporednih troškovnika za podizvođače radi bez instaliranog MS Excel-a, eksportira se i opis stavke.
* Troškovnici: Uz Eksport i import materijala, dodani i eksport i import rada i strojeva u MS Excel.
* Troškovnici: Promjena faktora na troškovniku (za pojedini resurs) mijenja cijene samo tekućeg resursa.
* Troškovnici: Kopiranje vrste radova (koja je imala roditelja) nije radilo ispravno.
* Troškovnici: Nakon kopiranja zatvaranja iz procedure Kopiranje troškovnika pa prelaza na Projekte (Klasifikacija) program je javljao grešku o učitavanju projekta.
* SKladište: Kopiranje narudžbe ne kopira oznaku "Ovjereno".
* SKladište: kod izrade SKL dokumenata, na stavke se upisuje cijena iz cjenika proizvoda.
* SKladište: Mogućnost unosa materijala u stavke skladišnih dokumenata drag/drop metodom.
* SKladište: Na narudžbe dodana kolona Org. jedinica.
* SKladište: Omogućeno korigiranje rednog broja na svim skladišnim dokumentima, na izmjenu dokumenta.
* Situacija: Omogućena izmjena oznake stavke u građevinskoj knjizi.
* Situacija: Eksport po prvom levelu vrsta radova ima mogućnost definiranja redoslijeda kolona i proizvoljnog upisa formula.
* Operativni plan: Eksport usporednih troškovnika optimiziran, eksportira se i opis stavke.
* Operativni plan: Uz Eksport i import materijala, dodani i eksport i import rada i strojeva u MS Excel.

GALA2013 - 03.04.2013.
* Globalno: mogućnost promjene veličine radnog prozora (veličina 1024x768 je najmanja moguća).
* Globalno: Export u MS Excel je prepisao datoteku iako je korisnik kliknuo na prekid. Ako datoteka postoji, ponudi se drugi naziv.
* Globalno: Prije nadogradnje pokrene se backup datoteka iz \Update\ direktorija. Backup se spremi u \Datoteke\Backup\ direktorij na serveru.
* Globalno: Kod izmjene korisničkog odbrojavanja dokumenata (u postavkama programa), upisana je kriva vrijednost.
* Globalno: dodano [NEAKTIVAN] na materijale (kod importa iz ERP-a) koji imaju upisano 1 u polju User1 u tablici MaterijaliERP
* Odgovorne osobe: Brisanje registra nije radilo ispravno (odabir registra pa prekid briše postojeći registar).
* Odgovorne osobe: Brisanje odgovorne osobe automatski briše osobu iz svih registara prava pristupa.
* Troškovnici: kod preuzimanja postojeće analize, omogućeno preuzimanje svih analiza za stavku. Naredbe dodane na desni klik.
* Troškovnici: Desni klik na rad ili jediničnu cijenu (normativni izračun) mogao je pokazati sitne razlike.
* Troškovnici: Omogućen import materijala u cjenik (Troškovnik->Obrade).
* Troškovnici: Omogućen normativni i jedinični prikaz resursa (rad, materijal, strojevi) na formi izmjene stavke.
* Troškovnici: Kod kopiranja postojećih analiza iz troškovnika (ako je odabrana stavka), stavka postaje nositelj kopiranih analiza.
* Troškovnici: Mogućnost pomicanja pomoćnih analiza unutar stavke troškovnika (u dodatnim obradama).
* Troškovnici: Eksport troškovnika u MS Excel datoteku radi bez instaliranog Excel-a.
* Troškovnici: Na izmjenu pomoćne analize, dodano polje oznaka pomoćne analize (nije bilo vidljivo).
* Troškovnici: Na import za podizvođače dodana kolona Oznaka.
* Operativni plan: Eksport u Excel je (u slučaju da datoteka postoji) kreirao novu datoteku ali s pogrešnim nastavkom.
* Operativni plan: Prikaz ili skrivanje cijena kod importa podizvođača, nije uvijek ispravno skrivalo kolone.
* Operativni plan: Na izmjenu pomoćne analize, dodano polje oznaka pomoćne analize (nije bilo vidljivo).
* Operativni plan: Na import za podizvođače dodana kolona Oznaka.
* Reporti: dodana zabrana izmjene izvještaja (izmjena design-a) - P_ReportDesign
* Registri: dodano polje "Zabrani izmjenu" - kada je uključeno, za materijale koji pripadaju tom registru moguće je izmjeniti samo cijenu - P_ChangeRegisterResource
* Realizacija: na radni nalog dodan checkbox "Ovjereno" (koji služi za ovjeru radnih sati) + prava pristupa na njega.
* Realizacija: dodani tipovi rada (na Unos radnih sati i šihtericu).
* Skladište: dodan jedinstveni ključ za stavke skladišnih dokumenata (Dokument + RedniBroj) radi povezivanja s ERP-om.
* Skladište: kod Kopiranja narudžbe omogućena promjena skladišta i operativnog plana.
* Skladište: na narudžbe dodane kolone Gradilište i naziv projekta
* Skladište: na narudžbe dodan checkbox "Samo tekuće skladište".
* Skladište: Ako korisnik nije imao prava pristupa na stavke skadišnih dokumenata i ako je 2x kliknuo na unos, program je ubacio stavku s vrijednosti 0.
* Skladište: Dodano pravo pristupa na ažuriranje stavki dokumenta narudžbe (unos/izmjena/brisanje) nakon što je narudžba ovjerena.
* Dinamika: Poziv u meniju "Dodatne obrade->Financije" pokazuje financijske podatke za WBS i cijeli projekt.
* Dinamika: Prikaz gotovosti (postotak) se pokazuje bez obzira na postavke preračuna trajanja.
* Dinamika: Automatski preračun trajanja aktivnosti nakon realizacije, prebačen na nivo projekta (postavke).
* Dinamika: Na gantogram dodana kolona "Nasljednik" koja pokazuje sve aktivnosti koje se nastavljaju od tekuće (redni broj aktivnosti).
* Situacija: dodani datumi Od-do rada i datum prometa.
* Situacija: Na polje tečaj dodano 8 decimala.
* Situacija: dodan export u MS Excel s prekidima po prvom levelu vrsta radova.
* Situacija: Izrada situacije prenosi (uz količinu) i dokaznice s opisima i formulama (iz realizacije),tako da se građevinska knjiga može raditi nevezano uz situaciju i problem ovjere situacije.
* Sitaucija: povećan broj decimala na preračunatu stop za izračun avansa.

GALA2013 - 28.01.2013.
* Globalno: Eksport za podizvođače (iz troškovnika i operativnog plana) eksportira i importira komercijalne uvjete (datum početka, rok izvođenja, način plaćanja itd.)
* Globalno: Na troškovniku i operativnom planu proširena polja za unos operacije rada.
* Globalno: Na importu iz MS Excel-a (podizvođači) u Troškovnik i operativni plan, proširena polja Napomene.
* Globalno: Na podacima za licencu, dodana tablica žiro-računa.
* Globalno: Povećano vrijeme za logiranje na 30 sekundi.
* Globalno: Za standardnu nadogradnju klijenta nije potrebno biti administrator.
* Organizator: na izvještaje na nivou tvrtke, dodan pregled s histogramom i ispisom po vrstama djelatnika (Zidari, Tesari..) za odabranu godinu i operativni plan, za sate i broj djelatnika (po planu).
* Troškovnik: Promjena cjenika na troškovniku mijenja i cjenike na vrstama radova (ako se na upit o primjeni na stavke odgovori s "DA").
* Troškovnik: Unos nove vrste inicijalno preuzima cjenik vrste s troškovnika.
* Troškovnik: Dodani tipovi troškovnika
* Troškovnik: Import podizvođača promijenio je cijenu koja je bila različita od normativne.
* Troškovnik: Kod izmjene faktora na troškovniku, rekalkulacija cijena je radila po cjenicima s troškovnika umjesto po cjenicima s vrsta radova.
* Troškovnik: Eksport i import troškovnika s resursima nije ispravno prenosio vrste radova.
* Troškovnik: Unos resursa materijala ili stroja na pom. analizu koja ima drugu pom. analizu(dijete) na stavci troškovnika, prouzročilo je grešku.
* Troškovnik: Na import podizvođačkog troškovnika (izmjena) dodana polja o ugovoru, komercijalnim uvjetima, rokovima itd.
* Troškovnik: Na formi troškovnika dodana opcija "Računa se na zaglavlju situacije" - da li troškovnik ulazi u obračun
* Djelatnici: Dodane grupe tipova djelatnika (Tesari, Zidari ...) – na postojeće tipove i na tablicu Djelatnici
* Operativni plan: Kod izbora kalendara za gantogram, dodana opcija za unos više neradnih dana (od-do datuma).
* Operativni plan: kod preuzimanja normi kao pomoćnih analiza, bila je preuzeta sama prva norma (u koliko je norma sadržavala druge norme).
* Operativni plan: Dodano polje Podizvođač "Planirana cijena" koje služi za usporedbu u kasnijim fazama, inicijalno se preuzima s podizvođača na troškovniku.
* Operativni plan: kod importa podizvođačkih troškovnika, dodana opcija za eksport u MS Excel, s označavanjem najmanje i najveće jedinične cijene (kod usporednog prikaza).
* Operativni plan: na pregled analiza dodana kolona "Jedinična cijena"
* Operativni plan: dodan proces za upis tipa podizvođača i cijene za podizvođača (smanjena cijena u odnosu na ugovoreno za zadani %)
* Operativni plan: dodan prikaz kolona u pomoćnim analizama - Podizvođač planirano i Podizvođač ugovoreno.
* Operativni plan: export za podizvođače eksportira i naziv opisne stavke.
* Operativni plan: dodan eksport rada i strojeva u MS Excel datoteku.
* Operativni plan: dodan import rada i strojeva iz MS Excel datoteke.
* Operativni plan: Kod importa podizvoditeljske ponude, crveno su označene ugovorene vrijednosti.
* Operativni plan: na tab-ove uz aktivnost trenutne stavke Operativnog plana, dodani resursi rada, materijala, strojeva i podizvođača. Podizvođači se mogu ažurirati iako je aktivnost pridružena na dinamičkom planu.
* Operativni plan: import podizvođačkog troškovnika (Import->Upis tečaja->Prekid) - nije upisao ispravne podatke.
* Realizacija: dodana opcija da se planirani materijal ne prenosi automatski (kod unosa realizacije) - ako je u Global.ini upisano [Global] Erp=1.
* Realizacija: Mogućnost preuzimanja materijala iz ERP sistema i vezanog na narudžbu iz Gala-e.
* Realizacija: Mogućnost prikaza pridružene stavke i pom. analize u strukturi operativnog plana, ako se unosi realizacija pridružene aktivnosti (položaj)
* Realizacija: Mogućnost unosa realizacije stavke pridružene aktivnosti gantograma.
* Realizacija: u realizaciju podizvođača, dodano polje Tip, da se može razlikovati realizacija podizvođača (da li su s pridružene stavke ili aktivnosti).
* Realizacija: na radnom nalogu dodano kopiranje strojeva iz prethodnih radnih naloga.
* Narudžbe: Zabranjen unos istog materijala na istoj narudžbi.
* Narudžbe: Dodano polje "Ovjereno" s opcijom dodavanja prava pristupa.
* Narudžbe: Izrada narudžbi s dinamičkog plana nije radila ispravno ako je dinamički plan otvoren direktno preko projekta a ne kroz troškovnici->plan->dinamički plan.
* Dinamika: Promjena početnog datuma samo pomiče aktivnost (ne mijenja joj trajanje).
* Dinamika: Ispravljena greška kod odabira datuma koji je neradni dan.
* Dinamika: Izmjena aktivnosti na klik umjesto na dvoklik.
* Dinamika: Import iz MS Project XML datoteke optimiziran.
* Dinamika: Omogućena odgoda u minus (Lag).
* Dinamika: Mogućnost prikaza cijelog opisa aktivnosti (radi ispisa) - podešavanje u postavkama programa.
* Dinamika: Mogućnost prikaza horizontalnih linija u desnom dijelu gantograma (postavke programa).
* Dinamika: Uz grafičko povezivanje, mogućnost povezivanja aktivnosti kroz upis prethodnika (s tipom veze i odgodom).
* Dinamika: Prikaz trajanja cijelog projekta (početak, završetak, ukupno trajanje, broj radnih i neradnih dana).
* Dinamika: Kritične aktivnosti se prikazuju žutom bojom u tablici, crvenom bojom aktivnosti koje počinju kasnije od kasnih datuma (Late start).
* Dinamika: Uz mogućnost pridruživanja aktivnosti, dodana opcija pridruživanja stavki OP (ako je 1 stavka, pridruživanje je moguće u % ili količini).
* Dinamika: Dodana forma za unos/izmjenu/brisanje pridružene stavke.
* Dinamika: Izrada plana iz Vrsta/stavki, kao i preuzimanje iz OP (troškovnik/vrste/stavke) - pridruživanje ili kao nova aktivnost - preuzima i stavke s količinom.
* Dinamika: Kopiranje postojećih aktivnosti kopira i pridružene stavke.
* Dinamika: Pridruživanje normi (iz knjige normi) moguće je i u područje pridruženih stavki (uz pritisnut Ctrl kod pridruživanja).
* Dinamika: Omogućen prikaz pridružene stavke ili pom. analize u strukturi operativnog plana
* Dinamika: Dodana opcija da se automatski preračun trajanja može isključiti.
* Dinamika: Uz prikaz po danu, tjednu i mjesecu, dodan horizontalni prikaz za 6 mjeseci i 1 godinu.
* Dinamika: Mogućnost bojanja opisa aktivnosti na Gantogramu (desni klik) - za tekuću ili selektirane aktivnost.
* Dinamika: Dodana mogućnost da realizacija ne preračunava trajanje aktivnosti.
* Dinamika: Prikaz realizacije prikazuje odvojeno realizaciju pridružene stavke i pridružene aktivnosti, te realizaciju (plave) aktivnosti.
* Situacija: Na brzim obradama građevinske knjige dodana opcija proširivanja vrsta radova.
* Situacija: Dodano polje za izbor žiro-računa.

GALA2012 - 30.11.2012.
* Globalno: Cjenik rada se ne može mijenjati ako se koristi na troškovniku ili vrsti radova.
* Globalno: mogućnost promjene širine vrsta radova na troškovnicima, operativnom planu i situaciji.
* Knjiga normi: preuzimanje norme u stavku troškovnika nije ispravno radilo ako je norma imala pomoćnu(e) norme.
* Projekti: Promjena PDV stope se odmah pamti (korisno ako se npr. odmah unosi avans na projektu).
* Projekti: Oznaka novca koristi oznake iz tablice Valute. Na avansu se prikazuje valuta s projekta.
* Investitori: Ako je prethodno odabran tip investitora, kod unosa novog investitora program će ga preuzeti.
* Troškovnik: ako norma materijala ili stroja nije sadržavala količinu, cjenik s vrste nije bio ispravno učitan.
* Troškovnik: Unos ili izmjena rada na pomoćnoj analizi mogao je upisati 0 u jediničnu cijenu.
* Troškovnik: na formu stavke troškovnika dodana opcija za povećanje/smanjenje norme rada za %
* Troškovnik: Kopiranje troškovnika nije ispravno kopiralo strukturu vrsta radova.
* Troškovnik: Import iz MS Excel-a dodaje jedinice mjere u tablicu (ako prethodno ne postoje)
* Operativni plan: Na export i import za podizvođača dodana polja: Način plaćanja, Rok izvođenja, Napomena
* Operativni plan: kod importa za podizvođača, program provjerava valutu na način da traži Oznaku, šifru i naziv u tablici valuta (jedno od ta 3 polja treba biti uneseno u Excel-u).
* Narudžbe: na stavke narudžbe (i tablicu "Narudžbe") dodana polja: detaljni opis, naručitelj materijala, preporučena cijena, preporučeni dobavljač, rok isporuke.
* Situacija: popravljen prikaz kada je primljen depozit bez PDV-a a situacija je s PDV-om.
* Situacija: Broj decimala na situaciji (tečaj) povećan na 4.

GALA2012 - 30.10.2012.
* Globalno: Prozor za izbor serverskog direktorija nije bio ispravan.
* Djelatnici: MOgućnost definiranja djelatnika kao kooperantskog djelatnika
* Projekti: na avanse dodana polja Valuta, tečaj i iznos u valuti.
* Projekti: Stopa PDV-a pod određenim okolnostima nije bila učitana (na formi Projekti).
* Troškovnici: Jedinična cijena pomoćne analize računa se na način: cijena = rad+materijal+strojevi+podizvođač.
* Troškovnici: Na formi stavke troškovnika dodan checkbox koji omogućuje prikaz oznake pomoćne analize.
* Troškovnici: Export i Import do 10 podizvođača s mogućnosti usporednog prikaza i exporta u Excel radi usporedbe.
* Vrste radova: dodani cjenici rada,materijala,strojeva. Sada je moguće koristiti različite cjenike za svaku vrstu radova (Zidarski, Tesarski itd.).
* Operativni plan: Export tipa podizvođača u MS Excel, import i ugovaranje do 10 podizvođača na 1 aktivnost, s opcijom promjene količine (pojedinačno ili u postotku).
* Operativni plan: Kod importa podizvođačkih stavki, mogućnost upisa tečaja koji preračunava cijene.
* Operativni plan: Jedinična cijena pomoćne analize računa se (isto kao na troškovniku) cijena = rad+materijal+strojevi+podizvođači.
* Operativni plan: Indirektni troškovi. Mogućnost unosa iznosa ili postotka vrijednosti.
* Realizacija: umjesto brisanja stavki RN (koje nemaju svoj ID u tablici PodstavkePlan), kreiraju se stavke u tablici PodstavkePlan.
* Realizacija: uz realizaciju podizvođača po aktivnosti, dodana realizacija podizvođača po stroju.
* Realizacija: Realizacija preuzima podizvođače po redoslijedu: 1. pridružene aktivnosti na gantogramu, 2. pridružene u tablici "Ugovoreno" 3. Upisano na pom. analizi podstavke OP
* Realizacija: ažurirane količine podizvođača tako da se uvijek vide ukupne količine (količina s analize * količina stavke).
* Dinamički plan: kod pridruživanja aktivnosti, mogućnost upisa količine i u postotku.
* Situacija : dodana polja Valuta i tečaj

GALA2012 - 28.08.2012.
* Dinamika: Tip preuzimanja aktivnosti iz operativnog plana nije se uvijek pamtio (kod promjene Tab-ova Aktivnosti i Kopiranje).
* Dinamika: Mogućnost prikaza aktivnosti koje sadrže pridružene aktivnosti (takve aktivnosti su obojane). Aktivnosti koje sadrže pridružene aktivnosti
* Dinamika: Ispis očekivanog troška (S-krivulja) nije ispisivao po datumskom redoslijedu.
* Projekti: Zabranjen unos zareza i zagrada u naziv klasifikacije projekta.
* Troškovnici: Kod eksporta troškovnika s resursima, nije se eksportirao podatak u jednom polju (interno).
* Troškovnici: Na dodatnim obradama troškovnika dodan Info troškovnika, s detaljima o radu, materijalu, strojevima, podizvođačima.
* Troškovnici: Kod kopiranja troškovnika, osvježavanje prozora nije dobro radilo (ako nije postojao niti jedan troškovnik).
* Situacija: Forma za upit datumskog perioda za situaciju se mogla pojaviti izvan ekrana, sada se pokazuje centrirano.
* Situacija: Dodano polje Mjesto izdavanja situacije, u svrhu usklađivanja s Zakonom o PDV-u.
* Izvještaji: Promjenjeni svi izvještaji na situacijama, dodana polja "Mjesto izdavanja" i "Stopa PDV-a".

GALA2012 - 19.06.2012.
* Globalno: Uz AutoCAD 2007 - 2013 i ProgeCAD, mogućnost povezivanja s CAD programima GstarCAD i ZwCAD.
* Globalno: Mogućnost izbora lokalnih IP adresa ili ručni upis (za slučaj kada automatsko učitavanje ne radi dobro). Poziv ručno, iz postavki programa, ili automatski kada IP ne radi ispravno.
* Globalno: Verzija za obuku koristi MSSQL 2005 Express bazu.
* Globalno: Kod preuzimanja baze s interneta, ako se program ne može spojiti na server za 5 sekundi, skidanje se prekida.
* Globalno: Odabir klijenta (pri instalaciji) javljao je grešku.
* Globalno: Kod pokretanja programa, provjera postojanja RUpdate.exe datoteke.
* Globalno: Kod pridruživanja postojećih dokumenata, isti se spremaju na server u \Dokumenti\ poddirektorij.
* Knjiga normi: preuzimanje gotove analize (u postojeću) nije ispravno radilo.
* Prava pristupa: na pravima pristupa (Zadaci u organizatoru) popravljena greška vezana uz izbor osobe.
* Odgovorne osobe: na formi odgovornih osoba, izbor organizacijske strukture nije ispravno prenosio odabrani podatak.
* Troškovnici: dodana 2 izvještaja, ispis troškovnika s slikom (standardna i smanjena veličina slike)
* Troškovnici: import podizvođačkih troškovnika dorađen na način da se uvijek prikazuju kolone s cijenama.
* Troškovnici: dorađene funkcionalnosti kod spajanja stavki importiranih iz MS Excel-a (vezano uz količine i cijene).
* Troškovnici: Eksport podizvođačkih troškovnika u MS Excel, na način da se obojaju značajne stavke i unutar njih najveća/najmanja cijena. Export to subcontractors
* Troškovnici: Omogućen import troškovnika iz MS Excel datoteke, bez instaliranog MS Excel-a (za import verzija 2007-2010, uvjet je min. Windows XP SP3 računalo, za import verzije 2003 - XP SP2)
* Troškovnici: Kod importa troškovnika iz Excela, pritiskom na tipku Enter program je ponovno importirao već importirani troškovnik.
* Građevinska knjiga: dodana opcija pridruživanja neograničenog broja dokumenata za pojedinu stavku, postojećih, skeniranih ili novo izrađenih (MS Word ili Excel).
* Građevinska knjiga: povećano područje pridružene slike za formulu dokaznice.
* Dinamički plan: Aktivnosti se prikazuju po datumu umjesto po redoslijedu (kod animacije IFC projekta).
* Dinamički plan: Prikaz redoslijeda aktivnosti (redni brojevi) nije ispravno radio ako su postojale razdvojene aktivnosti.
* Dinamički plan: dodan Import gantograma iz MS Project-a (XML).
* Dinamički plan: Postojeći format eksporta gantograma (za MS Project) promjenjen u XML.

GALA2012 - 20.04.2012.
* Globalno: Kod nadogradnje programa, ako je primjećena pokrenuta instanca koja se ne može zatvoriti (preko terminal servisa) nadogradnja se prekida.
* Globalno: Sortiranje kolona na memorijskim tablicama (Gantogram->Izvještaji->Materijal i strojevi po nazivu, utrošak materijala i strojeva na OP, Pregled materijala (skladište) ...
* Troškovnici: na višestrukom unosu označavanje aktivnosti nije ispravno radilo (pojedinačni klik).
* Troškovnici: Kod eksporta podizvoditeljskih stavki u MS Excel, dodana opcija za eksport cijene.
* Troškovnici: Dodatne obrade->IFC->dodana opcija brisanja pridruženih IFC objekata aktivnosti.
* Norme: Izmjena norme->brisanje pridružene norme, očistilo je sve varijable na osnovnoj normi.
* Realizacija: Omogućen je unos realizacije za istu aktivnost na isti datum.
* Realizacija: Omogućena je promjena cijene materijala i stroja (na radnom nalogu).
* Realizacija: Polja Opis rada i upis nadzora proširena na 2000 znakova.
* Realizacija: Import realizacije aktivnosti eksportirane s gantograma, bez obzira na podizvođača.
* Realizacija: Export i Import radnih sati u MS Excel, s radnog naloga.
* Skladište: Naziv skladišta ne može sadržavati točku ili zagradu, radi problema s ispisom.
* Dinamički plan: Mogućnost pridruživanja normi (iz Knjige normi) aktivnostima u gantogramu.
* Dinamički plan: Ako je količina pridružene aktivnosti bila različita od glavne aktivnosti, kod unosa realizacije utrošak resursa se računao prema glavnoj a ne pridruženoj aktivnosti.
* Dinamički plan: Export materijala s gantograma (resursi) u MS Excel i import natrag.
* Dinamički plan: Kod unosa novog materijala na aktivnost, preuzima se i cijena materijala.
* Dinamički plan: Dodana mogućnost unosa pridružene aktivnosti (slobodni unos).
* Dinamički plan: Eksport svih aktivnosti u MS Excel, bez obzira na podizvođača.
* Dinamički plan: Realizacija unesena povlačenjem progress bar-a bila je obrisana nakon konverzije
* Dinamički plan: Mogućnost unosa vizualnih napomena na aktivnost, kroz Gantt Bar ili tablicu u Detaljima aktivnosti.Napomena na aktivnosti
* Dinamički plan: Kod prikaza S krivulje novca, vrijednosti s velikim brojevima nisu bile ispravno prikazane.
* Dinamički plan: Mogućnost animiranog prikaza IFC objekata - za gantogram ili realizaciju - pogledajte video.
* Dinamički plan: Dodana opcija brisanja pridruženih IFC objekata aktivnosti.
* Dinamički plan: Prikaz pridruženih IFC objekata za selektirane aktivnosti u IFC prozoru.
* Reporti: na prozoru za ispis dodana naredba "Email", koja eksportira odabrani izvještaj u PDF i prikazuje ga (preview). Na upit ga šalje kao privitak email poruci za odabranog partnera.
* Reporti: Dinamika - Materijal za period - ispisuje šifru materijala i (prosječne) cijene materijala s ukupnom vrijednosti.

GALA2012 - 20.03.2012.
* Globalno: Kod prijave greške, obavezan je upis aktivnosti koje su prethodile.
* Globalno: Kod nadogradnje, dodana dodatna provjera za ftp modul.
* Globalno: Promjenjen način preuzimanja baze (protokol) s web-a (kod nove instalacije)
* Globalno: Ako program ne može učitati podatak o registraciji, pokazati će se poruka i program će se zatvoriti.
* Globalno: Stop poruka je mogla zatvoriti program ostalim korisnicima (ako rade preko Terminal servisa).
* Globalno: Prijava greške, popravljanje i prikaz greške uključuju verziju i trenutni projekt.
* Globalno: Neke procedure nisu mogle biti dodjeljene u pravima pristupa jer nisu postojale kod izbora.
* Globalno: U pravima pristupa, samo procedure za unos/izmjenu/brisanje imaju mogućnost dodjeljivanja tih operacija (forme). Za ostale procedure (tablice, pregledi,prozori) te naredbe su neaktivne.
* Globalno: U pravima pristupa nisu radili neki pozivi desnom tipkom.
* Globalno: Kod brisanja zapisa, obavezna polja se ne smiju provjeravati(ako se npr. briše oštećen zapis).
* Globalno: Prikaz poruke za unos obaveznih polja (na unos/izmjenu).
* Globalno: kod prikaza Stop prozora i izbora opcije "Popravi", program će 2x pitati za potvrdu, jer proces može oštetiti bazu ako svi korisnici nisu zatvorili program.
* Globalno: U pravima pristupa, neke procedure nisu reagirale na zabranu iako korisnicima nisu bila dodjeljena prava pristupa za iste.
* Globalno: S svih prozora za export u Excel (materijal, podizvođači, troškovnik ... ) maknuto vidljivo pomicanje prema gore.
* Knjiga normi: značajno ubrzan proces pretrage normi.
* Dokumenti: mogućnost izrade predloška (Word dokument) i automatskog punjenja varijabli (projekti, troškovnici i investitori)
* Projekti: Kod unosa nove klasifikacije, ista nije bila odmah aktivna.
* Troškovnici: Kod importa podizvođačkih cijena iz MS Excel-a, jedinična cijena stavke jednaka je zbroju rada,materijala,strojeva svih pomoćnih analiza + cijene podizvođača
* Troškovnici: kod izmjene pomoćne analize, ako je jedinična cijena različita od zbroja resursa+cijene podizvođača, program će pitati za ispravak i nakon potvrde promijeniti jediničnu cijenu.
* Troškovnici: Kod unosa troškovnika, program ponekad nije prihvatio cjenik rada.
* Realizacija: dodane dodatne kolone na tablicu radnih naloga (vrijednost rada, materijala, strojeva) i realizaciju materijala (šifra).
* Realizacija: kod izmjene stavke radnog naloga, ponekad se pojavila poruka o pogrešnom filteru (greška 78)
* Realizacija: dodana opcija za zabranu unosa radnog naloga s Gantograma (Prava pristupa).
* Realizacija: Kod izmjene količine stavke RN, program pita za preračun resursa, i na potvrdu preračunava resurse koji su originalno vezani na realiziranu stavku.
* Realizacija: kod unosa realizacije pridružene (iz dinamičkog plana) resursi su se računali 2x.
* Realizacija: kod izbora stavke za građevinsku knjigu, tablica s stavkama je mogla biti pomaknuta.
* Reporti: dodan report Utrošak po stroju za sve planove kumulativno za period
* Reporti: dodan report Utrošak svih strojeva za sve planove kumulativno za period
* Revers alata: Na revers sitnog alata (djelatnici) dodan filter (Ctrl+Dvoklik) i Aktivni/neaktivni djelatnici.
* Dinamika: Mogućnost poziva Radnih naloga i s glavnog menija.
* Dinamika: Onemogućeno brisanje aktivnosti i/ili pridruženih aktivnosti za koje postoji realizacija u radnom nalogu.
* Dinamika: Kod problema s učitavanjem aktivnosti, program će prekinuti proces umjesto pokazati STOP poruku.
* Dinamika: Pozivanje trajanja aktivnosti (ako niti jedna aktivnost nije selektirana) prouzročilo je Stop poruku.
* Dinamika: Aktivnost koja se unosi započinje tamo gdje završava selektirana (ako je selektirana).
* Dinamika: Promjena količine na pridruženoj aktivnosti nije preračunavala trajanje.
* Dinamika: Nakon otvaranja gantograma, aktivnosti koje su skupljene (+) ostaju skupljene.
* Dinamika: Otvaranje IFC datoteke nije pokazalo stablo objekata
* Dinamika: Pomicanje aktivnosti u desno nije bilo moguće ako je današnji dan Nedjelja
* Dinamika: Promjena resursa na aktivnosti ažurira trošak aktivnosti. Ako na aktivnosti postoje podizvođači, ništa se ne mijenja. Ako ne postoje, onda se najprije računa vrijednost pridruženih tako da proces ide po pridruženim aktivnostima, zbraja vrijednost resursa i ažurira vrijednost pridruženih. Drugi proces ide ponovno po resursima i zbroj iznosa resursa postaje trošak zato što mogu postojati resursi koji su dodani mimo pridružene (nisu vezani na pridružene).
* Dinamika: Promjena količine i cijene pridružene aktivnosti kao i unos/izmjena/brisanje podizvođača pridruženog aktivnosti ažurira trošak na aktivnosti gantograma. ako postoji podizvođač onda se kao trošak upisuje vrijednost podizvođača, ako ne, onda se kao trošak upisuje vrijednost pridruženih. Naknadna promjena troška je uvijek moguća ručno.
* Dinamika: Ispis realizacije Radnog naloga moguće je pozvati i s Dinamičkog plana. Dodana dodatna provjera (kada plan nije učitan)
* Dinamika: Realizacija Radnog naloga pod nekim uvjetima je prebacivala sve resurse materijala i strojeva kada se odabere aktivnost koja ima podizvoditelja.
* Dinamika: Unos/izmjena/brisanje pridružene aktivnosti ažurira prihod aktivnosti.
* Dinamika: Pomicanje aktivnosti u lijevo do zadnjeg levela, spuštalo je aktivnost na kraj umjesto na početak levela.
* Dinamika: Pomicanje aktivnosti lijevo i/ili desno ponekad je promijenilo redoslijed aktivnosti koje su se pomicale.
* Dinamika: Pomicanje aktivnosti u lijevo koja je jedina u WBS-u, u taj WBS je upisivalo trajaje 0 dana (WBS zapravo postaje aktivnost kada ne sadrži druge aktivnosti).
* Dinamika: Sortiranje kolona je proizvelo neželjen redoslijed aktivnosti (dinamički plan) tako da je onemogućeno.
* Dinamika: U postavkama dinamičkog plana dodana postavka da u slučaju da postoji 1 pridružena aktivnost, promjena količine te pridružene aktivnosti ažurira količinu osnovne aktivnosti.
* Dinamika: pomicanje cijelog plana za zadani broj dana nije dobro pomicalo WBS stavke.
* Dinamika: Kod kopiranja aktivnosti iz OP u gantogram, pa brisanje OP, prouzročilo je probleme s pridruženim aktivnostima.
* Dinamika: Kod brisanja aktivnosti program je otvorio sve WBS-ove ako su bili skupljeni.
* Dinamika: Kod pozivanja dodatnih obrada, uvijek je ostala učitana zadanja aktivnost iako je neka druga bila fokusirana.
* Dinamika: ponekad se nakon unosa realizacije, pa pozivanja trajanja aktivnosti, trajanje aktivnosti pogrešno izračunalo.
* Dinamika: Kod pridruživanja, zabranjen je izbor aktivnosti s Tab-a Kopiranje (kod poziva Preuzimanje iz OP i kopiranje, Dodatne obrade)

GALA2012 - 08.02.2012.
* Generalno: Pokretanje servisa je javljalo grešku kada je program instaliran u direktorij čiji naziv sadrži točku.
* Generalno: Srpski jezik kompletiran i postojeći unosi lektorirani.
* Generalno: Ako je program bio instaliran u putanju koja sadrži razmak, neke ikone se nisu ispravno učitavale.
* Generalno: Otvaranje nekih prozora s Organizatora pa njihovo zatvaranje, fokusiralo je drugi dio programa a ne Organizator.
* Generalno: Kod instalacije klijenta, prozor za upis servera je bio napola skriven.
* Generalno: Definiranje aktivne/neaktivne klasifikacije projekata. Aktivan ili neaktivna klasifikacija projekata
* Organizator: Prošireno područje klasifikacije radi bolje preglednosti
* Projekti: Ubrzano otvaranje Projekata, provjera nedozvoljenih znakova prebačena s filtriranja na formu
* Projekti: Mogućnost filtriranja projekata po klasifikaciji samo za tekuću klasifikaciju (bez hijerarhije) - Postavke programa->Ostalo
* Objekti: dodana pretraga (Ctrl+dvoklik) na tablice Vrste građevina (NKVG) i Objekti
* Odgovorne osobe: Mogućnost dodjele odgovorne osobe strukturi poduzeća
* Dinamika: Ispis EVA podataka i grafikona nije radio ispravno.
* Dinamika: Klik na aktivnosti kod preuzimanja iz Operativnog plana, mogao je prouzročiti prekid programa (STOP poruka).
* Dinamika: Prebacivanje između aktivnih operativnih planova pa otvaranje Gantograma moglo je prouzročiti grešku s linkovima.
* Dinamika: Brisanje realizacije aktivnosti za 2 različita datuma nije osvježavalo prikaz realizacije na aktivnosti.
* Dinamika: Brisanje novonastale aktivnosti koja je razdvojena nije pokazivalo prethodnu aktivnost (od koje je aktivnost nastala razdvajanjem).
* Dinamika: Kod brisanja aktivnosti u gantogramu, dodana poruka o zabrani brisanja ako postoji realizacija za aktivnost.
* Dinamika: Stanje na dan aktivnosti (za aktivnost koja je već "razdvojena") nije ispravno prikazivalo novu aktivnost (kod razdvajanja 1 aktivnosti)
* Dinamika: Brisanje aktivnosti automatski briše i pridružene aktivnosti.
* Dinamika: Kod izrade gantograma, ukoliko je postojalo više istih strojeva, program je javio grešku (stop)
* Dinamika: Dodana mogućnost unosa realizacije na gantogramu pomicanjem postotnog indikatora mišem
* Dinamika: Mogućnost pomicanja gantograma (mišem i PDM proračunom) iako je aktivnost započela.
* Dinamika: Dodana opcija da se započete aktivnosti pomiču ili ne pomiču (standardno) kod poziva PDM-a
* Dinamika: Prozor "Dodatne obrade" je mogao biti otvoren skroz smanjen (s visinom i širinom 0 pixel-a)
* Dinamika: Neke naredbe kod prebacivanja podataka iz IFC-a nisu bila deklarirana za prijevod, te se zbog toga nisu mogle prevesti.
* Dinamika: Dodana mogućnost upisa količine kod preuzimanja aktivnosti iz OP, kod pridruživanja aktivnosti ili izrade nove
* Dinamika: Pridružena aktivnost se može mijenjati. Kod promjene količine, mijenjaju se i resursi pridruženi tekućoj aktivnosti.
* Dinamika: Unos realizacije s gantograma (realizacija aktivnosti i realizacija pridruženih aktivnosti) odvojen od realizacije aktivnosti iz OP
* Dinamika: Trajanje aktivnosti je moguće pozvati i za aktivnosti koje su započele.
* Prava pristupa: postojala je mogućnost STOP poruke kod brisanja korisnika iz prava pristupa

GALA2012 - 16.12.2011.
* Globalno: U koliko se (kod provjere licence) podatak ne učita iz Standard.ini, program se zatvori umjesto da se obriše licenca.
* Globalno: Smanjena mogućnost greške kod brisanja korisnika iz tablice s pravima pristupa i ponovnog otvaranja programa.
* Globalno: kalkulator za izračun norme za jedinicu mjere (na knjizi normi, pomoćnim analizama na stavkama troškovnika, operativnog plana itd.) - dvoklik u polje (slika): Kalkulacija norme
* Globalno: na manjim rezolucijama neki prozori se nisu vidjeli cijeli.
* Globalno: nadogradnja s web-a preuzima samo novije datoteke.
* Globalno: ako nema prijevoda za pojedini jezik, vraća se EN kao default.
* Globalno: Kod setup-a na serveru, program upisuje standardne vrijednosti za SQL server, koje se mogu ručno promijeniti. Preuzimanja SQL baze s web-a.
* Organizator: Kalendar nije ispravno bio preveden na ostale jezike.
* Projekti: Maknuta poruka o tome da projekt nije odabran (verzija bez Organizatora).
* Troškovnici: kod importa iz Excela, ako je stavka bila definirana kao podstavka (P), a "roditelj" stavke nije definiran (O), opis stavke nije bio dobro prenesen (kod izrade situacije).
* Dinamika: cijeli modul izmjenjen, znatno olakšana izrada planova.
* Realizacija: dodana mogućnost proširivanja vrsta radova i WBS stavki kod izbora realizacije.
* Realizacija: Kod unosa realizacije, program pribraja ili dodaje resurse materijala/strojeva. Kod izmjene/brisanja realizacije, korisnik treba sam ažurirati količine resursa.

GALA2012 - 04.10.2011.
* Globalno: Upis postavki za GDI objekte nije radio ispravno na x64 Windows-ima.
* Globalno: Registracija AutoCAD/ProgeCAD modula nije ispravno upisivana u registry.
* Globalno: Brojanje aktivnih licenci nije dobro radilo na Windows-ima s neispravnim regionalnim postavkama.
* Projekti: Zabranjen unos znakova kao ",;." u naziv registra.
* Situacija: Ako su na građevinskoj knjizi postojale dokaznice (+) i (-) iste vrijednosti, mjesečna količina nije bilo dobro izračunata.
* Dinamička analiza(Cube): Prozor se nije mogao rastegnuti preko cijelog ekrana.
* Djelatnici: Ostali podaci o djelatniku (Naslov tablice) nije pokazivao ispravan tekst,ako je korisnik koristio WIndows teme.
* Knjiga normi: scroll nije radio ispravno na računalima s Windows temama.

GALA2012 - 12.07.2011.
* Generalno: Integracija i komunikacija 2D prorama (AutoCAD 2007-2012 i ProgeCAD) s troškovnicima i građevinskom knjigom - pogledajte VIDEO.
* Generalno: Nadogradnja više ne koristi HTTP protokol.
* Generalno: Gala servis provjerava promjenu lokalne IP adrese.
* Generalno: Brisanje podataka iz LOG tablice svakih 30 dana, ako u postavkama nije drugačije definirano.
* Materijali: Dodana opcija za prijenos/ažuriranje dobavljača u svim cjenicima ili bazi. Opcija se pamti u INI datoteci.
* Troškovnici: Pod opciju Alati, dodana opcija izrade stavke ili dokaznice iz DWG nacrta. Izrada izmjera dužine/površine.
* Troškovnici: Na Dodatne obrade dodano pomicanje vrsta radova (gore/dole/lijevo/desno).
* Troškovnici: Na dodatnim obradama dodana mogućnost rada s više monitora - preuzimanje iz knjige normi, MS Office dokumenata, IFC-a i CAD-a.
* Organizacija: Izrada nove aktivnosti (slobodni unos) iz IFC količine, prikazivala je neispravne podatke o stavci operativnog plana (na otvorenoj formi).
* Situacija: Na građevinskoj knjizi(formule) dodana mogućnost izrade izmjere (dužina/površina) i spremanja slike iz DWG nacrta (AutoCAD 2007-2012 i ProgeCAD) - VIDEO.
* Situacija: Položaj prozora građevinske knjige i dokaznice (na građevinskoj knjizi) se pamte radi CAD programa.

GALA2011 - 27.05.2011.
* Generalno: Aktivacija, nadogradnja, prijava greške preko interneta ne koriste ODBC konekciju (radi problema s korisničkim pravima), nego Html+php.
* Generalno: ispred poruka iz programa, pokazuje se broj reda iz baze prijevoda.
* Generalno: rad putem Terminal service-a ponekad nije zatvarao Gala.exe.
* Generalno: kod restarta programa(Postavke ili promjena jezika) bilo je moguće da program uđe u beskonačnu petlju.
* Generalno: Izbor Tab-a Realizacija, kada nema Operativnog plana,ponekad je sakrio vrste radova.
* Generalno: promjenjena poruka koja obavještava korisnike da iziđu iz programa ako je potrebno izvršiti zadane procese (kod rada putem Terminal servisa).
* Generalno: ponekad je širina kolone u tablici Vrste radova bila 0.
* Registri: Kod brisanja registra i provjere za materijal,stroj ili podregistar, pokazuje se koji zapis onemogućava brisanje.
* Organizator: Dokumenti-Nakon unosa/izmjene ili brisanja, prozor se nije pravilno osvježio.
* Troškovnici: smanjivanje prozora pa ponovno povećavanje ponekad nije dobro povećalo sve tablice.
* Troškovnici: greškom je bilo moguće obrisati stavku troškovnika za koju je bila napravljena realizacija s drugim pomoćnim analizama od onih u samoj stavci(mogu se obrisati/dodati na operatvnom planu).
* Realizacija: kod izmjene datuma na radnom nalogu, i kod kopiranja radnih sati iz nekog drugog radnog naloga, nisu se ažurirali podaci za "Radni sati ukupno" polje.
* Realizacija: kod kopiranja radnih sati u Radnom nalogu,dodana opcija "Kopiraj i troškove za djelatnika". Također, dodana opcija kopiranja sati za označene(tagirane) djelatnike (iz više radnih naloga).
* Realizacija: u tablicu za izbor aktivnosti ili stavke (kod realizacije) dodana kolona Oznaka.
* Realizacija: Redni broj lista kod ispisa građevinskog dnevnika nije bio ispravan.
* Dinamika: nakon klika na PDM ili Financije, neki podaci u tablici lijevo nisu bili ispravno prikazani.
* Situacija: unos postotka izvedenosti ili brza obrada na građ. knjizi moguća je samo za zadnju situaciju.

GALA2011 - 12.04.2011.
* Generalno: dodano 9 predložaka za boju na izbornicima (Ribbon).
* Generalno: na tablice materijala, strojeva i stavki troškovnika dodana mogućnost dodjeljivanja više slika.
* Generalno: sortiranje na naslovima tablica nije dobro radilo.
* Generalno: Aktivaciju je pod određenim uvjetima bilo potrebno ponoviti.
* Generalno: U globalne postavke (glavni ekran) dodana naredba za brzi izlaz.
* Generalno: Program preveden na Tajlandski jezik.
* Generalno: Dodana opcija za upravljanje logiranjem aktivnosti korisnika (slika ispod). Logiranje aktivnosti korisnika
* Generalno: Kod nadogradnje, brišu se pudvučene datoteke osim RUpdate.exe_ jer je zauzet.
* Generalno: Nadogradnja koristi HTTP umjesto FTP protokol.
* Generalno: Reset postavki (u postavkama programa) nije obrisao Gala.ini.
* Generalno: Zabranjena nadogradnja ako se od setup-a promijeni jezik (System locale). Kod setupa upozorenje.
* Troškovnik: na višestrukom unosu, kod Exporta u MS Excel, program je javljao grešku o učitavanju troškovnika ako Vrsta radova nije bila odabrana.
* Troškovnik: na višestrukom unosu, kod kreiranja dokaznice iz IFC-a, opis stavke je bio skriven.
* Stavke: Kod unosa pomoćne analize "Nenormirani utrošci", program ponekad nije zapamtio izmjenu naziva analize.
* Organizator: naredbe za projekte i Email vraćene na naslov modula (Projekti i Email).
* Organizator: Na unosu za dnevnik podešen razmak polja, kao i prikaz boje u tablici kategorija dnevnika.
* Realizacija: Ukupan broj radnih sati nije pokazivao dobar zbroj (na formi radnog naloga).
* Realizacija: Na Cube pregledima sortiranje po troškovniku nije bilo uključeno.
* Realizacija: Unos realizacije (radni nalog) bez prethodnog odabira troškovnika, nije upisivao cijenu materijala i/ili stroja.
* Realizacija: na unos radnih sati (šihterica) dodana cijena sata rada, za slučaj kad se cijena sata djelatnika promjeni.
* Realizacija: Dinamička analiza - Cube - Upit na bazu nije osvježio prikaz.
* Realizacija: Kod unosa realizacije podizvođača, automatski se otvara prozor za odabir podizvođača.
* Realizacija: Kod unosa realizacije podizvođača, dodane naredbe Prethodna/Slijedeća.
* Financije: Uplate (na rasporedu plaćanja) nisu pokazivale točne podatke.
* Financije: Kod odabira dokumenta, vidljiv je i broj situacije.
* Financije: Financijski pregled prikazuje mjesec situacije ili oznaku računa.
* Skladište: na otpremnice dodano kreiranje računa (po cijenama iz baze materijala).
* Skladište: riješen problem šifre kod unosa vozila kao skladišta.
* Skladište: Dodano sortiranje na ulazno skladište (međuskladišnica) - po izlaznom je sortirano odabirom skladišta.
* Skladište: Ako nema troškovnika za projekt, ažuriranje skladišta je javljalo grešku.
* Skladište: Dodano ažuriranje skladišta(unos/izmjena/brisanje) na glavni prozor.
* Reporti: Na realizaciju radnih sati dodan ispis Radni sati za period - kumulativno s satnicom.
* Reporti: Financijski ispis - dodano gradilište.
* Reporti: optimaliziran ispis (zaobiđen "flicker" prozora nakon ispisa).
* Reporti: Poboljšan ispis troškovnika (položaj jm, cijene,količine i iznosa je ostajao na prethodnoj stranici kada je opis prešao na drugu.

GALA2011 - 24.02.2011.
* Generalno: program kompajliran s zadnjom verzijom programskog jezika Clarion (7.3).
* Generalno: radi lakšeg održavanja, program podjeljen u DLL-ove.
* Generalno: ista verzija programa koristi se za sve jezike(latinica,ćirilica,ruska ćirilica itd.)
* Generalno: program preveden na Ruski i Makedonski jezik.
* Generalno: brojna interna poboljšanja i optimalizacija rada.
* Situacija: Export situacije u MS excel (prva stranica i troškovnički dio). Export i import situacije u MS Excel
* Situacija: Import situacije iz MS Excel-a (situacija koja je exportirana kroz Galu) - troškovnički dio.
* Dinamika: na Izmjenu aktivnosti u Gantogramu dodane naredbe Prethodna/Slijedeća.
* Dinamika: Mogućnost unosa prethodnika (ili više njih odvojenih s ;) kroz tablicu u Gantogramu. Linkanje aktivnosti
* Dinamika: Mogućnost unosa jednog ili više prethodnika kroz formu Izmjena aktivnosti.
* Dinamika: U postavkama dinamičkog plana, kolona Ostvareni prihod je uvijek bila uključena (prikaz).
* Reporti: dorađen izvještaj za realizaciju podizvođača.

GALA2011 - 17.12.2010.
* Dokumenti: mogućnost skeniranja ili otvaranja slike s web/digitalne kamere i pridruživanje projektu/troškovniku/investitoru
* Organizator: Bilješke se ne prikazuju ako se u programu ne koristi Outlook
* Troškovnik/Organizacija: Dodan tab Pomoćne analize. Drag/Drop iz knjige normi, s preračunom cijene stavke. Ažuriranje resursa. Drag drop from database
* Troškovnik/Organizacija: Kod importa IFC datoteke, importiraju se podaci o Projektu, katovima, gradilištu, kao i neki specifični podaci za čeličnu konstrukciju
* Troškovnik/Organizacija: dodan izračun vrijednosti IFC objekata za označene nivoe ili objekte
* Troškovnik/obrade: Unos dokaznice (desni klik na tablicu dokaznica) je bio aktivan iako nije bila selektirana stavka
* Troškovnik: kod brisanja stavke, ako postoji više troškovnika, selektiran je bio prvi troškovnik
* Troškovnik: Import iz Excel-a nije importirao sve stavke ako su (u Excel-u) postojali podaci u koloni H
* Troškovnik: mogućnost povećanja područja stavke (Obrade) s mogućnosti upisa/izmjene opisa
* Troškovnik: Desni klik (Paste) nije radio ispravno na tehničkom opisu vrsta.
* Stavke troškovnika: popravljena greška kod rada s dokaznicama (ponekad je opis stavke bio promjenjen)
* Organizacija: mogućnost unosa postojećih WBS stavki (drag&drop). Ako je pritisnut Ctrl, prenosi se odabrana WBS stavka, u suprotnom cijelo drvo (ako postoji).
* Organizacija: Trošak na aktivnosti se nije dobro računao, ako je promjenjena vrijednost podizvođačke količine
* Dinamika: desni klik na Gantogramu je radio samo ako je kliknuto na aktivnost,umjesto i ako se klikne bilo gdje u područje gantograma.
* Dinamika: uz ispis gantograma na 1 stranicu, dodan ispis na više stranica
* Realizacija: u realizaciju stavke za građevinsku knjigu, dodana mogućnost unosa više formula. Mogućnost drag/drop prethodnih formula (sve ili pojedina).
* Situacija: prijenos VTR stavki (pod određenim uvjetima) nije dobro renumerirao nove stavke, tako da ispis stavki nije bio po redoslijedu kao u troškovniku
* Građevinska knjiga: mogućnost dodjeljivanja slike (za dokaznicu) s web kamere/skenera/digitalne kamere
* Građevinska knjiga: Drag/drop formula iz realizacije prenosi više formula, ako su unesene u realizaciji
* Izvještaji: Na 3 izvještaja se ispisivala reklama iako je kupac kupio program bez te opcije.
* Izvještaji: izvještaj "Evidencija radnog vremena - pojedinačno - prazni list" nije ima upisan ispravan put

GALA2011 - 02.11.2010.
* Generalno: GALA2011 - Analiza vrijednosti(EVA) + vizualno planiranje. Earned value analysis
* Generalno: Sučelje programa prevedeno na srpski jezik.
* Organizacija: dodjeljivanje aktivnosti WBS-u iz IFC modela. Kreiranje nove aktivnosti s količinom iz IFC modela, korištenjem norme ili slobodnog unosa. Drag/Drop metoda ili klik.
* Organizacija: automatska izrada WBS stavki iz katova IFC modela (opcija).
* Organizacija: dodano prilagođavanje radne površine (podjela ekrana)
* Dinamički plan: Vizualni prikaz na IFC modelu, za osvjetljenu ili selektirane aktivnosti. Gantt chart and IFC - visual plan
* Dinamički plan: Prikaz i označavanje aktivnosti s IFC modela (klik na pojedini IFC objekt).
* Dinamički plan: Označavanje današnjeg dana, označavanje početka i završetka projekta kod klika na PDM proračun.
* Generalno: kod instalacije klijenta, program preuzima podatke o SQL konekciji s servera
* Generalno: zbog problema s licencama (u višekorisničkom radu), iste su prebačene u SQL bazu
* Generalno: Prava pristupa po procedurama prebačene u SQL bazu - NAPOMENA: svaki korisnik mora imati svoje korisničko ime i password
* Generalno: Kopiranje prava pristupa za odabranog korisnika
* Generalno: Obavezne procedure se automatski dodjeljuju svakom novom korisniku (do izrade novog korisnika za pristup programu)
* Generalno: slanje obavjesti o zahtjevu za aktivaciju odvija se s web-a umjesto slanja Email-a
* Generalno: U postavkama programa, "Provjera baze" provjerava sve tablice
* Izvještaji: Dodan izvještaj Resursi po aktivnostima (na Operativnom planu)
* Troškovnici: na višestrukom unosu stavki (Dodatne obrade) dodan eksport u MS Excel
* Troškovnici: na višestrukom unosu (Dodatne obrade) Omogućen drag&drop označenih stavki (ili pojedine) u MS Excel (u istom prozoru)
* Troškovnici: import IFC datoteke nije radio ako je naziv datoteke sadržavao znakove kao "(", ")", "<" itd.
* Troškovnici: Kod izrade novog troškovnika,naslov dokumenta se mora upisati.
* Radni nalozi: import realizacije iz Excel-a (bez podizvođača) upisivao je prazan slog u tablicu podizvođača
* Građevinska knjiga: Kod prijenosa dokaznica, iste je moguće filtrirati po projektu, ili prikazati sve dokaznice (Tab "Sve").
* Građevinska knjiga: Dodan prijenos dokaznica (u građevinsku knjigu) Drag&Drop metodom, s svih 5 Tab-ova.
* Projekti: PDV se mora odabrati iz tablice, bilo da ima vrijednost ili je 0
* Djelatnici: Na pregled/obradu djelatnika dodan filter po kvalifikacijama

GALA2010 - 06.08.2010.
* Generalno: mogućnost promjene servera za download nadogradnje
* Generalno: optimalizirana radna memorija (zauzeće RAM-a), i popravljena greška povremenog prekida programa (crna pozadina)
* Generalno: zbog dojava o virusima, odustali smo od kompresiranja izvršnih datoteka
* Organizacija: Spajanje/Odspajanje/Razdvajanje aktivnosti moguće i nakon što su aktivnosti dodjeljene WBS-u, s time da nove aktivnosti treba ručno dodjeliti WBS stavci
* Organizacija: pozivanje dinamičkog plana iz organizacije nije bilo moguće kada je bio aktivan TAB "Aktivnosti koje nisu dodjeljene"
* Organizacija: na aktivnosti može biti planirano više podizvođača
* Radni nalozi: pod određenim uvjetima, prikaz vrijednosti radnih sati nije radio dobro
* Radni nalozi: unos realizacije rada stroja, pa brisanje istog, javljalo je grešku u tablici "Strojevi na gradilištu" u građ. dnevniku
* Radni nalozi: na stavke radnog naloga omogućen unos realizacije više podizvođača za tekuću aktivnost
* Izvještaji: dodana 4 nova izvještaja za evidenciju radnog vremena

GALA2010 - 19.07.2010.
* Generalno: Import troškovnika, materijala, podizvođača, djelatnika iz MS Excel-a značajno ubrzan (500 stavki za 7-8 sekundi)
* Generalno: Dodana vremenska prognoza s mogućnosti arhiviranja i ispisa (Poziv na meniju Globalne, Organizacija i Dinamički plan)
* Generalno: Uz export/import materijala u MS Excel, dodan export/import strojeva i djelatnika (Meni Matične->Baza strojeva i djelatnika)
* Djelatnici: Označavanje (tagiranje) djelatnika, export označenih
* Troškovnik: kod kopiranja troškovnika (Meni Globalne->Kopiranje) dodan prikaz cijele stavke koja se kopira
* Dinamički plan: mogućnost unosa troška s aktivnosti (gantogram)
* Dinamički plan: klik mišem na aktivnost u tablici ili na područje gantograma, pomiče Bar u vidljivo područje. Klik na Bar nema efekta.
* Dinamički plan: greška kod spremanja baseline-a kada je aktivnost bila pomaknuta izvan početka/završetka projekta
* Situacija: Kod izrade prve situacije, prijenos rabata/bonusa/ustega s troškovnika (prijenos s situacije na situaciju postoji od prije)

GALA2010 - 07.07.2010.
* Generalno: kod preuzimanja nove verzije, prikazuje se indikator trajanja
* Troškovnik: Import iz MS Excel datoteke u troškovnik nije radio ako se Sheet nije zvao "Sheet1"
* Operativni plan: prikaz aktivnosti za stavku OP nije ponekad dobro radio (osvježavanje prikaza)
* Organizacija: dodano polje Trošak (aktivnosti)
* Organizacija: unos aktivnosti otvara forme s resursima, trajanjem i datumima početka/završetka
* Dinamički plan: poziv naredbe Financije automatski prikazuje financijske kolone u tablici, bez obzira da li su uključene u postavkama

GALA2010 - 29.06.2010. - Svi postojeći korisnici koji imaju sklopljen Ugovor o održavanju (ili novi korisnici), IFC 3D modul dobivaju besplatno.
* Generalno: dodan prijevod na Crnogorski jezik
* Generalno: Kalkulator nije prenosio (u polje iz kojeg je pozvan) količine veće od 1000
* Generalno: Gaeb eksport i import uključuje i dokaznice s stavke troškovnika, te IFC projekte
* Stavke: na dokaznicu dodana polja količina, dubina/visina, širina, broj komada
* Stavke: Uz mogućnost rada s dokaznicama s forme stavki, dodan poziv procedure i na desni klik (na tablici stavki)
* Stavke: Na višestrukom unosu stavki dodana opcija podjele ekrana (lijevo/desno/gore/dole)
* TroškovniK: na višestruki unos stavki (Dodatne obrade) dodana mogućnost otvaranja MS Office dokumenata (MS Excel, MS Word, PS Project) i drag&drop ili kopiranje i ubacivanje u stavke, rad s 3D IFC modelima (kreiranje stavki,dokaznica, izračun količine za objekt (Zid, greda, stup, prostor,ploča ...) za trenutni kat ili cijeli objekt, prikaz layer-a(slojeva) objekata, npr. zid: opeka,izolacija,žbuka) s debljinom istih, prikaz odabranog objekta po katu ili projektu (npr. prikaz samo zidova) itd. Rad s IFC 3D modelima. Programi kao Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Nemetshek AllPlan - imaju mogućnost spremanja projekta u 3D modelu. Zbog toga smo napravili povezivanje svih vodećih CAD programa s programom GALA, na način da je povezivanje napravljeno na "prirodan" način, odnosno da se CAD projekt(i) mogu otvoriti u istom prozoru u kojem je troškovnik, te komunicirati s stavkama. IFC modeli sadrže podatke o svakom elementu (zid, greda, stup, ploča, prostor, krov, stepenice, vrata, prozori itd.) i to njihove dužine, širine, površine s i bez otvora, volumene s i bez otvora itd. IFC model Zbog toga smo napravili mogućnost prikaza količina po tipu elementa (npr. zid) za tekući kat ili sve katove, prikaz svih elemenata za kat ili projekt, prikaz različitih elemenata po katu ili projektu (samo zidovi s stupovima i serklažima) itd. Klikom miša program sumira iste tipove vrijednosti te je tako izrada dokaznice ili stavke troškovnika u prvom redu točna, a o brzini ćemo reći da je kompletan troškovnik prosječne obiteljske kuće moguće napraviti za desetak minuta.

GALA2010 - 19.04.2010.
* Generalno: Ažuriran sistem pomoći na trenutnu verziju
* Troškovnici: Pomoćne analize se unutar stavke renumeriraju (u opisu) radi izbjegavanja analize s istim nazivom. Isto je s pom analizama na operativnom planu.
* Troškovnici: kod exporta u GAEB format, a u koliko je naziv projekta bio manji od 8 slova, podatak nije bio ispravno upisan.
* Građevinska knjiga: Unos izvedene količine, pa pritisak na Enter, nije izračunao vrijednost situacije. Potrebno je pritisnuti na OK
* Građevinska knjiga: brzi unos (količina ili kumulativa) pa izlaz pritiskom na X, nije preračunao vrijednost situacije
* Reporti: Građevinski dnevnik - ispis pod nekim uvjetima nije bio dobar
* Reporti: ispis mjesečnog prihoda i rashoda s dinamičkog plana - proširene kolone
* Dinamika: ubrzan izračun prihoda/rashoda po mjesecu, popravljena greška kod zadnjeg neradnog dana u mjesecu

GALA2010 - 10.03.2010.
* Generalno: U koliko nije bio odabran troškovnik, nego se prešlo na OP i na aktivnosti unosio materijal, program je javljao grešku vezano za cjenik. Na izmjeni materijala računao sa faktor stavke s troškovnika (koji je bio 0) umjesto s stavke OP
* Materijali: Materijal je bilo moguće spremiti bez šifre
* Materijali: Drag/drop materijala u registre upisuje novi registar na sve cjenike i u bazu materijala (do sada je upisivao samo u trenutni cjenik)
* Organizator: Na pregled potrebnih resursa, dodan dodatni tip grafikona (slika) Izvještaji za resurse
* Organizator: nakon konverzije ili reset-a postavki, položaj email poruka nije bio dobar
* Organizator: Ispravljen prikaz grupa na pregledu resursa (prikaz broja djelatnika) - na jezicima osim hrvatskog
* Organizacija: Prethodna/Slijedeća stavka je učitavala i stavku koja ima realizaciju ako je ista bila prva ili zadnja unutar WBS-a
* Organizacija: Export aktivnosti (za podizvođača) u MS Excel-a ispisuje i naziv opisne stavke (ako je različit od aktivnosti)
* Organizacija: Preuzimanje aktivnosti u WBS stavku premješteno s vanjskog na isti prozor
* Troškovnici: Dodan import i export u GAEB XML format (www.bvbs.de). Time je omogućen import troškovnika iz Autocad-a, Archicad-a, odnosno komunikacija s programima s slike:
* Troškovnici : Eksport i import troškovnika u MS Excel uključuje i eksport općih uvjeta (tehnički opis) (primjer troškovnika: C:\GALA\Template\Import Troskovnika s teh. opisom.xls)
* Troškovnici: Eksport troškovnika u MS Excel uključuje i stavke bez količine ili cijene ili oboje
* Troškovnici: Import stavki iz MS Excel-a opisne stavke (podstavke) podvlači ispod opisne
* Troškovnici: Export podizvoditeljskih stavki u MS Excel-a ispisuje i naziv opisne stavke (ako je različit od podizvoditeljske stavke)
* Organizacija: dodavanje aktivnosti u organizaciju vodi brigu o opisnim stavkama na način da "podvlači" aktivnosti opisne stavke. Isto je s stavkama koje imaju više aktivnosti (analiza). U Gantogramu se stavke jasno razlikuju od aktivnosti.
* Skladište: Dodan proces koji svodi stanje skladišta na 0. Za višak se kreira izdatnica, za manjak primka.
* Situacija: Na izvještajima (troškovnički dio) popravljena mogućnost ispisa razlike u lipama (u odnosu na vrijednost situacije)
* Reporti: dodan izvještaj - ispis vrste radova (unutar troškovnika)

GALA2010 - 13.02.2010.
* Generalno: Izvještaji na nivou tvrtke - potrebe za satima po tipu djelatnika, za broj djelatnika, materijal, strojeve po satima i broj strojeva Izvještaji za resurse
* Postavke: Backup MSSQL baze se odrađuje u C:\GALA\Datoteke\Backup\ direktorij na serveru
* Stavke: Pomicanje prema gore nije dobro radilo, ako unutar vrste postoje opisne stavke (podvučene)
* Stavke: Omogućeno premještanje stavki (unutar vrste) drag&drop metodom Premještanje stavki drag & drop
* Stavke: Omogućeno premještanje podvučenih stavki unutar istog roditelja
* Stavke: Unos dodatne opisne stavke (koja nije podvučena već se nalazi unutar stavke kao norma) nije moguće ako postoji OP ili situacija
* Stavke: Naredba(Button) Unos pod određenim uvjetima nije bila uvijek vidljiva
* Reporti: Premještanje reporta (gore/dole) nije radilo dobro
* Materijali: eksport/import materijala u MS Excel, pri čemu se ažurira baza materijlala i svi cjenici. Primjer Import datoteke se nalazi u C:\GALA\Template\ImportMaterijala Primjer.xls. Obavezna polja: Šifra i naziv materijala.
* Generalno: kod instalacije klijenta, share-ani direktoriji se ne učitavaju odmah, nego na poziv. Mogućnost ručnog upisa serverskog direktorija.
* Cjenici: U cjeniku materijala i bazi materijala omogućen premještaj ili dodjeljivanje registra drag & drop metodom Export-import materijala u Excel
* Reporti: dodani izvještaji za ispis resursa za period, ispis odabranog resursa po danima, ispis svih resursa za odabrani datum
* Reporti: U preview-u izvještaja nije bilo moguće eksportirati izvještaj
* Reporti: Popravljeno sortiranje stavki na izvještaju Građevinska situacija - razlike količina
* Reporti: Ispis stanja skladišta nije radio po određenim uvjetima
* Radni sati: kod unosa radnih sati (više korisnika istovremeno) program je ponekad javljao grešku o učitavanju djelatnika

GALA2010 - 25.01.2010.
* Projekti: mogućnost arhiviranja projekata - na projektu (izmjena) isključiti Aktivni
* Skladiše: na pregledu skladišta, inicijalno postavljen prikaz samo aktivnih i standardnih skladišta, ubrzan prikaz stanja
* Organizator: mogućnost ne korištenja Microsoft Outlook email-a (Postavke programa)
* Organizator: Nakon unosa novog projekta, novi projekt nije bio selektiran
* Organizator: Na poslovne partnere i projekte dodan prikaz financija (računi i situacije)
* Organizator: S poslovnih partnera (ili kontakt osoba) omogućeno slanje emaila
* Organizator: Ubrzan pregled projekata (optimalizirano izračunavanje kolone Ugovoreno)
* Organizator: Na projekte dodan grafikon koji prikazuje stanje projekta (crveno/zeleno) na osnovi izvedeno/utrošeno
* SItuacija: kod izrade situacije, program prenosi rekapitulacije (bonuse, popuste ...) s prethodne situacije (opcija)
* Situacija: kod ažuriranja građevinske knjige, dodana mogućnost upisa mjesečne vrijednosti, pri čemu se izračunava mjesečna i ukupna količina
* Računi: Broj dokumenta se odbrojava na osnovi tipa dokumenta (Račun, Račun za avans ...) i tekuće godine
* Generalno: na sva polja za unos, na desni klik dodane naredbe Kopiraj/Izreži/Ubaci
* Operativni plan: kod izrade op. plana, opis stavke se spaja s opisima opisnih stavaka i aktivnosti (kada je stavka opisna)
* Djelatnici: Tablica djelatnika se nije osvježavala nakon ažuriranja ostalih podataka (liječnički itd.)
* Djelatnici: U tablicu djelatnika dodano polje Aktivan, omogućeno filtriranje
* Organizacija aktivnosti: Kod izmjene, dodane naredbe Slijedeća/Prethodna aktivnost. U koliko postoji realizacija, aktivnost se preskače.
* Građ. knjiga: Kod izmjene građ. knjige, dodane naredbe Slijedeća/Prethodna stavka.
* Skladište: kada za odabrani projekt nije postojala narudžba, checkbox "Samo tekući plan" nije ispravno filtrirao podatke na narudžbama
* Generalno: Dodan OIB (u podacima o licenci - na korisnika programa, i na poslovne partnere)
* Generalno: u verziji bez organizatora, na projekte vraćena pretraga i ubrzano filtriranje klasifikacije
* Situacija: omogućena izmjena vrijednosti ugovorenog PDV-a
* Reporti: na sve financijske izvještaje dodan OIB
* Reporti: na sve ispise radnih sati (šihterica) dodano sortiranje po datumu
* Dinamička analiza : Predlošci dodani na lijevu stranu radi bržeg pregleda
* Organizator: (Projekti) Ubrzano filtriranje projekata za odabranu klasifikaciju
* Organizator: (Projekti) Kolone Izvedeno, Utrošeno, Obračunato su odmah vidljive i ažuriraju se na svaku izmjenu troškovnika, radnog naloga, situacije
* Dinamika: ubrzano otvaranje gantograma, financijske kolone se ažuriraju na zahtjev (klik na "Financije")
* Dinamika: prikaz gantograma po danu, tjednu ili mjesečno je standardno uključeno
* Dinamika: u koliko je uključena opcija "Upit za tip veze" u postavkama dinamičkog plana, otvara se i upit za odgodu linka
* Dinamika: ubrzano učitavanje S-krivulja
* Organizator: Kod Arhiviranih poruka, direktoriji iz Outlooka se nisu dobro učitavali
* Kopiranje troškovnika: Kopiranje vrste bez stavki
* Kopiranje troškovnika: Mogućnost brisanja vrste koja nema stavke ili podvrste; Mogućnost brisanja stavke (desni klik)
* Projekti: Izmjena naručitelja na projektu ponovno omogućena (bila je zabranjena), s time da se mijenja naručitelj na troškovnicima, ali ne i na postojećim situacijama (novi naručitelj se upisuje kod izrade nove situacije).
* Stavke: Na desni klik dodano pomicanje stavki (stavke troškovnika)

GALA2010 - 14.12.2009.
* Novi modul: GALA Organizator - Projekti, Email (Outlook), Dnevnik, Zadaci, Kalendar, Bilješke, Dokumenti, Partneri)
* Projekti: za odabrani projekt, mogućnost prikaza ugovorenih troškovnika, Op. planova, situacija
* Projekti: prikaz Ugovoreno, izvedeno, utrošeno, obračunato
* Projekti: sortiranje,grupiranje,premještanje kolona Projekti
* Email: Email iz Outlook-a (2003 ili 2007) s svim funkcijama (Šalji, primaj, odgovori, proslijedi ..) s mogućnosti dodavanja email-a u dnevnik ili zadatke Email modul
* Dnevnik: neograničen broj kategorija, unos baziran na organizacijskoj strukturi poduzeća
* Zadaci: kategorije, partneri, odg. osoba, projekt. Unos/pregled baziran na pravima pristupa (Zadaci u organizatoru) Zadaci
* Kalendar: vizualni pregled zadataka dnevno/tjedno/mjesečno s filterima po kategorijama i odg. osobama Kalendar
* Bilješke: interni vizualni zapisi vezani za trenutno logiranog korisnika, nisu vidljivi nikome drugome Bilješke
* Dokumenti: sva dokumentacija na jednom mjestu, razvrstana po 8 osnovnih kategorija s projekata + neograničen broj podkategorija za Projekt, Troškovnik, Investitore Dokumenti
* Partneri: Povezanost s Dnevnikom i zadacima, slanje email-a.

GALA2009 - Izmjene do 05.11.2009 - Odmah raspoloživo za nadogradnju
* Generalno: dodana organizacijska struktura
* Norme: Izmjena vrste radova nije osvježila novi naziv. Dodana izmjena i na dvoklik.
* Stavke: U koliko nema pomoćnih analiza, obračun stavke mora biti slobodni
* Utrošnica: pod određenim uvjetima ispis utrošenog materijala nije dobro prikazan

GALA2009 - Izmjene do 24.09.2009 - Odmah raspoloživo za nadogradnju
* Generalno: Za sve procese definirani jednoznačni prozori (kopiranja, upisivanja, prikaz kod čekanja nad obradama itd.)
* Generalno: Za kritične greške u programu dodan prozor s mogućnosti kopiranja opisa greške. Tekst greške se ujedno zapisuje u Log.txt na serveru.
* Generalno: Ugrađeni predlošci koji pamte širine kolona za sve tablice u programu - po pojedinom korisniku
* Generalno: Postavke short datuma (iz Windows postavki) se provjeravaju u registry-u i moraju biti u formatu dd.MM.yyyy
* Generalno: logotip se nije ispravno učitavao kod ispisa u editor
* Generalno: Odabir printera koji nije standardni (kod ispisa) nije radilo ispravno
* Projekti: Na projekte (desni klik) dodane nove naredbe (Info, dokumenti, troškovnici)
* Projekti: Investitor se ne smije mijenjati na projektu ako postoji troškovnik (jer se ID investitora upisuje u druge tablice) - alternativa: kopiranje troškovnika
* Projekti: dodana mogućnost izrade projekta s nultom stopom PDV-a
* Situacija: Na utrošnicu dodan proces: Upis količina za knjigovodstvo (iz planiranih količina)
* situacija: Kod unosa nove situacije vrijednost Ukupnokumulativno se nije upisivala, nego tek kod izrade knjige.
* Građ. knjiga: ovjerena količina se prepisuje s izvedenom količinom, ako se izvedena količina mijenja
* Stavke troškovnika: Oznaka stavke kod unosa stavke (ako postoje opisne stavke - podvučene) nije dobro odbrojavao - isto kod višestrukog unosa
* Stavke troškovnika: Prijenos resursa na formi stavke nije upisivao tip djelatnika ako ga nema u normama, što je stvaralo problem kod spremanja baseline-a u dinamičkom planu
* Stavke troškovnika: prijenos resursa nije prenosio resurse materijala i strojeva za sve analize u koliko se kod prijenosa odabrala analiza koja ima pomoćne analize
* Stavke troškovnika: u koliko postoji više realizacija za stavku (analizu) kod renumeracije (s troškovnika) program je javljao grešku za svaku analizu koja ima realizaciju - dovoljno je jednom
* Stavke troškovnika: Pod određenim uvjetima stavka troškovnika nije dobila oznaku da je normirana (Unos stavke -> prekid s unosa iz knjige normi -> unos nenormiranog utroška -> prijenos resursa
* Stavke troškovnika: Kod upisa tipa podizvođača, program je za opisne stavke (koje imaju uvučene stavke) kreirao dodatnu podstavku, što je stvorilo problem kod izrade građ. knjige.
* Mrežni plan: Ako je jezik Hrvatski, nema potrebe ulaziti u prijevod postavki za grafikone (financijski i s-krivulje) - ubrzano učitavanje
* Mrežni plan: dodane ikone na gantogram (Gantt bar)- na svaku aktivnost (Gantt bar) moguće je dodijeliti do 6 ikona. Ikone se nalaze unutar gant-a, a odabrane kolone izvan.
* Mrežni plan: Izvještaji su podjeljeni u ispis/pregled resursa i ispis gantograma (poziv iz menija i na desni klik)
* Mrežni plan: dodano Stanje na dan samo za tekuću aktivnost
* Reporti: Ispravljen prikaz iznosa na situacijama koje imaju stopu PDV-a različitu od one koja je trenutno na projektu
* Reporti: Dodan izvještaj- Realizacija od datuma do datuma - ispis utrošaka i zarade za izabrani period
* Reporti: import izvještaja se može odraditi i s klijentskog računala
* Reporti: dodana 4 izvještaja za ispis naknada djelatnika (za op. plan ili projekt, svi djelatnici i po djelatniku)
* Reporti: dodana 3 izvještaja za ispis analize stavke - za količinu 1 (normativno i preračunato) i za ukupnu količinu

GALA2009 - Izmjene do 06.08.2009.
* Generalno: Jezični modul je kompletno redizajniran i podržava do 30 jezika (uključujući i ćirilično pismo)
* Generalno: Aplikacija je kompletno prevedena na Engleski jezik
* Generalno: Ažurirana datoteka pomoći, napravljeni novi video filmovi
* Generalno: Procesi oko nadogradnje se bilježe i zapisuju u datoteku
* Generalno: Logotip se može odabrati jedino iz \\Server\Gala_Software\Images\ direktorija
* Generalno: Skin-ovi se mogi odabrati jedino iz \Gala\Images\ direktorija (lokalno)
* Generalno: Prijenos opisnih stavaka u OP i situaciju (pomoću VTR naredbe) nije uvijek dobro prenosio oznaku stavke
* Generalno: Nakon backup-a, u koliko je definirana email adresa (u postavkama programa) šalje se obavjest na taj email
* Generalno: Novi kalendar u Office2007 stilu
* Projekti: Omogućena promjena stope PDV-a iako postoji situacija
* Troškovnici: Kod renumeracije stavki, "podvučene" (opisne) stavke se preskaču
* Troškovnici: Kod kopiranja troškovnika ili vrste radova (s stavkama) opisne stavke se nisu dobro kopirale
* Troškovnici: Kod višestrukog unosa stavki tip djelatnika se nije upisivao u pozicije rada (ako nije bio upisan na pozicijama u knjizi normi) - potrebno radi spremanja baseline-a u MP
* Troškovnici: Na tablicu stavki troškovnika dodane kolone rad, materijal i strojevi (jedinično i ukupno)
* Izvještaji: Izvještaj Standardni troškovnik - slovima nije ispisivao vrijednost slovima pod određenim uvjetima
* Situacija: Na standardnim izvještajima ispis rekapitulacije PDV-a u koliko se ispisuju situacije koje sadrže različite stope (rekapitulacija PDV-a se ispisuje u troškovničkom dijelu)
* Situacija: Na tablicu građ. knjige dodane kolone Količina po troškovniku, Ovjereno i ovjereno ukupno
* Situacija: Na formi građ. knjige ovjerena količina se ne ažurira automatski, ali vizualno pokazuje razliku u odnosu na izvedenu
* Operativni plan: Zabranjeno brisanje plana ako postoji radni nalog, realizacija rada(šihterica), realizacija materijala ili realizacija strojeva
* Mrežni plan: Nakon razdvajanja aktivnosti (stanje na dan) i razdvojene aktivnosti (one koje su 100% gotove) postaju dijelom WBS-a (Summary bar-a)
* Mrežni plan: Dodan financijski prikaz po stavkama, WBS-ovima i projektu (planirani trošak, ostvareni trošak, preostali trošak, planirani prihod,ostvareni prihod, preostali prihod,% izvršenja)
* Mrežni plan: Dodan financijski prikaz po WBS-ovima s grafikonom
* Mrežni plan: Kolone financijskih podataka mogu biti vidljive uz aktivnost (u gantogramu)
* Mrežni plan: Otvaranje spremljenog baseline-a omogućeno direktno iz pregleda S-krivulja
* Mrežni plan: U svim histogramima moguće je u isto vrijeme vidjeti rane i kasne datume
* Mrežni plan: Na prikazu S-krivulja, tablica može biti skrivena
* Mrežni plan: Optimaliziran prikaz svih S-krivulja
* Radni nalozi: Kod izbora stavke radnog naloga, dodan prikaz gotovosti (u %) u koliko se aktivnost nalazi na mrežnom planu
* Radni nalozi: Ako je aktivnost prekretnica, izbor aktivnosti za realizaciju nije moguć
* Radni nalozi: Ako aktivnost koja je izvođena nije bila odabrana (osvjetljena) a pritisnut je "Izbor", program je pokazao grešku da aktivnost ne postoji
* Revers alata: U pregled izdanog alata po djelatniku dodana ikona koja indicira da je za djelatnika izdan alat
* Revers alata: Mogućnost automatskog zaprimanja alata bez prethodnog zaprimanja na skladište
* Skladište: Dodan pregled materijala po svim skladištima s stanjem materijala
* Skladište: Na materijal (Osnovni šifrarnik), materijal na skladištu, te svih 5 skladišnih dokumenata dodan pregled materijala po skladištu
* Skladište: Pod određenim uvjetima ulazno skladište na međuskladišnici se moglo obrisati
* Skladište: Optimaliziran prikaz kartice za materijal

GALA 2009 - verzija od 08.06.2009.* Generalno: U postavkama Windowsa potrebno je imati podešenu veličinu slova (DPI) na standardno
* Generalno: Eksporti se nisu mogli odraditi ako je u datoteci bio znak "\" ili "/"
* Situacija: Uz unos ugovorenog iznosa na projektu, omogućen unos iznosa i na situaciji
* Reporti: dodan izvještaj Građevinska situacija - sve stavke u troškovničkom dijelu - rekapitulacija po vrstama
* Mrežni plan: mogućnost "razdvajanja" aktivnosti u gantogramu na način da za zadani datum program započete aktivnosti definira kao 100% gotove i za preostalu količinu napravi novu aktivnost u istom redu.
* Mrežni plan: S-krivulja se ne može pozvati za projekte koji traju manje od 10 radnih dana
* Mrežni plan: S-krivulja (kasni datumi) se nisu dobro pokazivali pod određenim uvjetima
* Mrežni plan: U sve histograme dodane vrijednosti po danu
* Mrežni plan: mogućnost unosa realizacije direkno na aktivnost, preskačući izmjenu
* Mrežni plan: WBS stavke (kao i projekt) imaju slijedeće podatke u tablici, početak (projekta ili WBS stavke),završetak,trajanje,radni dani, neradni dani
* Mrežni plan: Dodani opisi aktivnosti uz gant (korisnik može odabrati od kojih se kolona iz tablice sastoji taj opis, s mogućnosti pozicioniranja lijevo, u sredini, desno)
* Mrežni plan: Stanje na dan radi na način da se trajanje nove aktivnosti odredi prema izvršenju aktivnosti iz koje je nastala.
* Mrežni plan: S–krivulje se pokazuju za aktivnosti koje imaju baseline, a ako neka aktivnost nema, pokazuje se poruka
* Mrežni plan: Mogućnost prikaza samo S-krivulje (bez tablice)
* Mrežni plan: Na S-krivuljama dodan trend - zelena linija se nastavlja nakon zadnjeg dana realizacije po preostalim (plavim) aktivnostima, te tako pokazuje trend i završetak projekta
* Mrežni plan: S-Krivulje se mogu zoom-irati (prikaz je moguć do nivoa dana).
* Mrežni plan: Na S-krivulje dodan brojčani prikaz kod prelaska mišem
* Troškovnici: Kod importa troškovnika iz MS Excel-a, dodan upit o preuzimanju Oznake s zadnje aktivnosti koja se spaja
* Troškovnici: Eksport troškovnika u MS Excel nije dobro zbrajao stavke ako su postojale opisne (podvučene) stavke
* Analiza (cube): dodani predlošci: Troškovnici, Podizvoditelj, Vrste radova
* Analiza (cube): Ako nema operativnog plana, analiza se ne može pozvati
* Analiza (cube): Riješen problem kada je stavka ili aktivnost imala količinu 0
* Radni nalog: na realizaciju se uvijek upisuje podizvođač iz organizacije, osim ako tamo nije definiran. U tom slučaju se uzima s OP.
* Radni nalog: Optimaliziran odabir stavki radnog naloga
* Realizacija rada (šihterica): Povećana tablica prikaza djelatnika, smanjen grafikon
* Realizacija rada (šihterica): Djelatnici su sortirani po abecedi, dodan lokator
* Skladište: Skladišta su sortirana po abecedi, dodan lokator
* Knjiga normi: Optimalizirano preuzimanje normi u stavku troškovnika

GALA 2009 - 25.04.2009.
* Generalno: Novi modul - dinamička analiza (Cube), s mogućnosti definiranja izgleda, filtriranja (upit na bazu), eksporta u MS Excel. Dinamička analiza dodana na OP i realizaciju
* Generalno: dodane tablice za ostale podatke o djelatniku (npr. liječnički pregled itd.)
* Generalno: kod konverzije, provjeravaju se tablice s jedinstvenim ključevima (poziv je moguć i s postavki programa)
* Mrežni plan: Dodano pomicanje cijelog projekta za upisani broj dana (+ ili -)
* Mrežni plan: Preračun trajanja aktivnosti izvršava se odmah nakon unosa realizacije
* Mrežni plan: Dodana mogućnost izbora 5 boja za gantogram
* Mrežni plan: Ispis gantograma u sliku (JPG, GIF, BMP ...) ili PDF, s mogućnosti dijeljenja na stranice do A0
* Mrežni plan: Promjena kalendara na postojećem mrežnom planu nije dobro pokazivala neradne dane
* Mrežni plan: Iz prikaza trajanja u danima izbačene decimale
* Stavke: Dodan proces za povećanje količina za označene stavke
* Stavke: Mogućnost višestrukog označavanja i prebacivanja analiza iz knjige normi u stavku (mogućnost označavanja normi iz različitih vrsta radova)
* Skladište: Prikaz samo aktivnih ili svih skladišta
* Skladište: Zabranjeno brisanje OP ako za isti postoji narudžba materijala
* Građevinska knjiga: Dodano izračunsko polje Vrijednost
* Građevinska knjiga: Dodano polje Ukupna količina
* Skladište(Narudžba): Pregled dokumenata za tekući OP ili za sve planove
* Skladište : Maknut filter po projektima za za skladište a dodan Aktivna/neaktivna skladišta (kod izbora skladišta)
* Skladište : Na narudžbama dodan filter Skladišta za tekući OP ili sve planove
* Skladište: Skladište može biti standardno, stroj ili vozilo
* Knjiga normi: optimiziran rad s unosom,izmjenom,brisanjem
* Organizacija: Dodan export podizvoditeljskih stavki u MS Excel
* Organizacija: Na formu trajanja aktivnosti, dodana polja Podizvoditelj i Podizvoditelj cijena
* Radni nalog: Dodan import podizvoditeljskih stavki iz MS Excel-a (izvedene količine)
* Radni nalog: Kod unosa realizacije na stavki RN, mogućnost upisa/promjene podizvoditelja i/ili cijene podizvoditelja

GALA 2009 - 17.03.2009.
* Generalno: Obavezan odabir jedinice mjere iz tablice
* Generalno: Prije nadogradnje program provjerava da li je baza otvorena i pokazuje poruku u koliko je, te prekida nadogradnju
* Generalno: Dodano pravo pristupa za pregled/ažuriranje satnice djelatnika
* Generalno: Dodana mogućnos pridruživanja faksimila na odg. osobe radi ispisa u dokumentima
* Analize (OP): Dodana cijena za podizvoditelja radi ispisa vrijednosti za podizvoditelja s OP
* Organizacija: Brisanje projekcije(kalendara) maknuto s prozora i stavljeno na desni klik
* Mrežni plan: Mogućnost pregleda svih ili selektiranih aktivnosti u histogramu
* Mrežni plan: Mogućnost pregleda histograma linijski ili u stupcima
* Reporti: Dodan izvještaj Građevinska situacija - izvedeni radovi po ovoj situaciji
* Reporti: Ispisi radnih sati (detaljni) uz sate ispisuju i gradilište
* Reporti: Ispis građ. knjige (trenutni i svi listovi) s faksimilom
* Reporti: Dodan izvještaj Realizacija podizvoditelja za mjesec
* Registri: Uz pomicanje gore-dole, dodano i lijevo-desno
* Knjiga normi: Vertikalni scroll-bar se nije pokazivao na dijelu normi
* Import materijala : Kod importa materijala u troškovnik ili operativni plan, dodana opcija da se cijene upišu uz troškovnik ili OP i u cjenik
* Radni nalozi: mogućnost kopiranja radnih sati iz drugih radnih naloga
* Realizacija: Kreiranje izdatnice iz realizacije materijala (mimo radnog naloga)
* Realizacija: Dodana grupa Ispis realizacije s radnog naloga
* Realizacija: Na unosu radnih sati (u radnom nalogu i šihterici) dodana tablica za unos ostalih utrošaka (Prijevoz, čekanje, spavanje itd.)
* Građ. knjiga: Uz mogućnost brzog unosa količina (za tekući mjesec) dodana opcija unosa kumulativnih količina

GALA 2009 - 10.02.2009.
* Stavke: Jedinica mjere se izabire iz combo box-a (višestruki unos)
* Operativni plan: Zabranjena izmjena kalendara koji se koristi na nekom OP
* Mrežni plan: Kod maksimiziranja prozora gantogram se nije pravilno povećao
* Generalno: U koliko se program pokrene kroz mrežu, pokazuje se poruka o zabrani i program prekida izvršavanje
* Generalno: U Matične postavke dodani kalendari
* Projekti: Izbor datuma (s kalendara) nije upisivao odabrani datum (odg. osoba za provođenje mjera zaštite na radu)
* Projekti: Kod izbora iz tablice program je javljao da korisnik nema prava ako u PROJ:Registar piše 0 (pripada klasifikaciji Svi projekti)
* Realizacija: Preimenovan naziv TAB-a da bude jasnije gdje se radi dokaznica za građ. knjigu.
* Realizacija: Dodan button za dokaznicu građ. knjige
* Realizacija: Promjena datuma na radnom nalogu nije ažurirala sate u šihterici
* Generalno: Maknuta provjera da li je korisnik administrator (kod nadogradnje)
* Troškovnik: Na Info-u troškovnika dodane kolone rad, materijal, strojevi, vrijednost, te postotak TZS-a (troškovničko značajnih stavaka)
* Norme: Pomicanje vrsta radova u svim smjerovima
* Norme: Pomicanje normi unutar vrste
* Reporti: Dodan izvještaj Radni sati za OP - detaljni ispis po tipu djelatnika
* Reporti: Izvještaj (iz projekata) za Ugovorene troškovnike nije dobro ispisivao rekapitulaciju
* Reporti: Standardni troškovnik - rekapitulacije po vrstama
* Reporti: Ugovoreni troškovnici - rekapitulacije po vrstama
* Reporti: Izvještaj: Standardni troškovnik - po mjestima troška

GALA 2009 - 04.12.2008.
* Generalno: Sustav pomoći ažuriran na tekuću verziju
* Generalno: Dodana tablica jedinica mjere
* Generalno: Mjesečna licenca se veže uz ID računala
* Skladište: Dodan dokument "NARUDŽBE". Izrada narudžbi je moguća iz skladišta, ili s mrežnog plana.
* Skladište: Primke, otpisi i stanje sitnog alata i inventara
* Skladište: Revers sitnog alata, prikazi pojedinog alata po djelatnicima ili djelatnicima koji duže alat
* Skladište: Kreiranje novih skladišnih dokumenata iz postojećih (npr. kreiranje Izdatnice iz Primke itd.)
* Projekti: Maknuto zaokruživanje kod unosa avansa
* Troškovnici: Ažuriranje količina u podizvoditeljskom troškovniku nije bilo moguće u MS Excel 2000 verziji
* Troškovnici: Maksimalan broj stavki za import iz MS Excel-a povećan na 20.000
* Troškovnici: Kod importa troškovnika iz MS Excela i spajanja stavki, količina, jed. mjere, cijena se preuzimaju s najzadnje osvjetljene stavke
* Stavke troškovnika: Troškovničko značajne stavke (TRZ) - stavke koje su (u odnosu na iznos i broj svih stavki) najznačajnije
* Cjenik rada: Izmjena tekućeg zapisa nije bila sinhronizirana
* Cjenik materijala: Nakon unosa novog materijala (s forme stavke), uneseni materijal nije bio selektiran
* Analiza cijene (stavka troškovnika i OP): Ispisuje se količina za 1 jedinicu mjere, dodano Ukupno po analizi
* Situacije: omogućen unos rekapitulacije (bonus ili depozit) bez PDV-a
* Editor: dodana naredba "Logotip" - ubacuje logotip u dokument (na dokumentima vezanim na projekt, partnera ili troškovnik)
* Reporti: Dodano 11 novih izvještaja (skladište-reversi, građ. knjiga, situacija (NN obrazac))

GALA2009 - 07.11.2008.
* Generalno: spremanje postavki po korisniku i u slučaju rada preko TS
* Projekti: Dodjeljivanje prava odg. osoba na klasifikaciju projekata
* Projekti: Uz selektiranje zadnjeg aktivnog projekta, selektira se i zadnje odabrana klasifikacija projekta
* Reporti: Ispis vrijednosti ugovorenih troškovnika s projekata
* Reporti: Ispis svih ugovorenih troškovnika s projekata, s rekapitulacijama po troškovniku
* Reporti: Ispis troškovničkog dijela us situaciji sadrži rekapitulacije po troškovniku, za sve i samo izvedene stavke
* Reporti: Troškovnik - analiza skraćena
* Mrežni plan: Mogućnost pregleda aktivnosti koje nisu započele - na odabrani dan
* Mrežni plan: Uz unos realizacije aktivnosti, dodan unos dokaznice građ. knjige s gantograma
* Situacije: Omogućen proizvoljan upis roka za ovjeru i roka plaćanja na formi
* Situacije: Kod izrade, polje "Mjesec" se puni na osnovi od-do datuma. Polje je obavezno
* Generalno: Backup SQL baze, mogućnost definiranja broja dana (interval)
* Realizacija: dodani grafikoni za sve kvalifikacije (planirano/utrošeno sati)
* Realizacija: Izmjena datuma rada (šihterice) na formi radnog naloga nije dobro osvježavala datum
* Građ. knjiga: pomicanje dokaznica nije dobro prikazivalo pomaknutu dokaznicu
* Skladište: Brisanje međuskladišnice, pa odustajanje, brisalo je ulaznu stranu stavke.
* Skladište: Kopiranje skladišnih dokumenata s stavkama
* Skladište: Kod izrade sklad. dokumenata ili izdatnice iz radnog naloga, omogućen izbor bilo kojeg skladišta

GALA2009 - 30.09.2008.
* Generalno: nadogradnja se može odradititi samo s administratorskim pravima
* Troškovnici: omogućena izmjena ugovorenog troškovnika ako za isti još ne postoji OP ili situacija
* Troškovnici: ako troškovnik nije ugovoren, dozvoljeno premještanje stavki unutar vrsta radova, kao i povećanje/smanjenje cijena za postotak, bez obzira što za projekt postoji izrađen OP ili situacija
* Troškovnici: Kopiranje stavki za odabranu vrstu ili kopiranje odabranih stavki dodaje stavke u sve op. planove i u zadnju situaciju za tekući projekt
* Troškovnici: Info na troškovniku sadrži dodatne informacije (vrijednost bez zarade, zaradu, vrijednost rada, materijala,strojeva, grafikone itd.)
* Stavke: Kopiranje analiza iz prethodnih troškovnika
* Stavke: Kompleti - mogućnost unosa/definiranja stavke kao komplet, npr. Razvodni ormar, 3 kompleta (komplet s dijelovima)
* Reporti: Situacije - Utrošak materijala po situaciji (troškovnik:situacija), Rekapitulacija građevinskih situacija - od do datuma, Rekapitulacija građevinskih situacija - za mjesec
* Reporti: Troškovnik - ispisi kompleta, dokaznica s stavki
* Građ. knjiga: brza obrada izvedenih količina u novom prozoru
* Materijali: Unos novog materijala s unosom dobavljača nije upisivao dobavljača

GALA2009 - 08.09.2008.
* Generalno: Verzija 2009, korisnički definiran izgled pomoću predložaka. Novi izgled, MS Office 2007 Ribbon
* Generalno: Dodane kompletne norme suhe gradnje
* Generalno: Logotip može biti u JPG, BMP ili WMF formatu
* Norme: povećan broj decimala na 6 (rad, materijal, strojevi)
* Norme: kod preuzimanja norme u stavku troškovnika ili stavku OP ili aktivnost mrežnog plana, preuzima se i oznaka norme
* Građevinska knjiga: Izrada situacije nije prenosila oznaku stavke ako je stavka troškovnika bila "uvučena" ispod osnovne
* Projekti: U tablicu izbora projekata dodana kolona Naručitelj
* Troškovnici: Eksport/Import troškovnika s resursima (rad,materijal,strojevi). Ovaj eksport/import omogućuje komuniciranje između korisnika bez obzira na cjenike, s kompletnim pomoćnim analizama
* Troškovnici: Automatski import stavki iz MS Excel-a za troškovnik koji je eksportiran iz Gale
* Troškovnici: Import iz MS Excel-a importira i cijenu (ako je upisana)
* Troškovnici: 3 nova ispisa s iznosom slovima
* Troškovnici: Kopiranje trenutno osvjetljenog troškovnika s tablice troškovnika
* Stavke troškovnika: Promjena količine analize (koja ima "djecu") nije računao promjenu za ostale podanalize nego samo za tekuću analizu
* Stavke troškovnika: Kad je troškovnik ugovoren, cijena se ne mijenja bez obzira na rad s pomoćnim analizama, automatski preračun i prikaz (normativno/ugovoreno)
* Stavke troškovnika: Mogućnost "zaključavanja" cijene i ako troškovnik nije ugovoren (promjene na pomoćnim analizama ne utječu na jediničnu cijenu)
* Stavke troškovnika: Prikaz oznake norme (preuzete iz knjige normi) za trenutnu pomoćnu analizu.
* Baza materijala: naziv/cijena se može mijenjati bez obzira da li se materijal koristi uskladištu
* Operativni plan: uz spajanje aktivnosti, mogućnost "odspajanja" - povratak na početno stanje
* Operativni plan: mogućnost unosa proizvoljne aktivnosti kao npr. trošak za mrežni plan
* Mrežni plan: Značajno optimiziran rad u mrežnom planu (gantogram)
* Mrežni plan (organizacija): opis aktivnosti sadrži oznaku stavke, oznaku pomoćne analize te sami opis aktivnosti
* Mrežni plan: Ako WBS stavka nema aktivnosti, u gantogramu dobiva status prekretnice (0 dana)
* Mrežni plan: Zoom (povećavanje/smanjivanje gantograma na vremenskoj skali)
* Mrežni plan: Na formi Aktivnosti dodano polje Prekretnica (trajanje 0 dana)

GALA2008 v7.1 - 26.06.2008.
* Generalno: Nova instalacijska procedura, izbor SQL servera i podešavanje parametara za mrežni rad
* Generalno: Ispravljene greške kod višestrukog unosa stavki (unos, prekid, unos, spremanje izazivalo grešku "Dupli zapis")
* Stavke: Dokaznice na stavci troškovnika
* Cjenik materijala: Ispravljen prikaz (filter) po registrima za odabrani cjenik
* Organizacija građenja: zabranjen unos istih WBS stavki
* Organizacija građenja: preuzimanje aktivnosti se izvodi prema redoslijedu u troškovniku
* Organizacija građenja: višestruko označavanje aktivnosti - brisanje, upis podizvođača
* Mrežni plan: podizvođačka aktivnost ne može biti prekretnica (Milestone)
* Građevinska knjiga: Uz prijenos dokaznica s realizacije, kopiranje prethodnih dokaznica tekuće stavke, ili kopiranje iz bilo koje stavke tekućeg projekta, ili svih projekata, ili s troškovnika
* Građevinska knjiga: Pomicanje dokaznica gore/dole
* Reporti: dodan ispis troškovnika s tehničkim opisom za svaku vrstu radova, standardni + troškovnik s naslovnom stranicom
* Reporti: hijerarhijski ispis vrsta radova (troškovnici, situacija-troškovnički dio)
* Reporti: Import reporta u report manager

GALA2008 v6.1.1 - 09.06.2008.
* Generalno: u korisničke formule za projekt, troškovnik, radni nalog, operativni plan, situaciju dodana opcija za definiranje varijabli iz programa, npr PROJ:Oznaka_Projekta
* Operativni plan: Preuzimanje aktivnosti iz Op. plana se preuzima po redoslijedu aktivnosti
* Mrežni plan: Kod nenormiranih stavki, ispravljena greška kod trajanja aktivnosti 0 dana, a koja je ujedno podizvođačka
* Organizacija građenja: u koliko se unosi aktivnost koje nema u operativnom planu, unos realizacije nije moguć sve dok se nova aktivnost ne spremi.
* Mrežni plan: Povezivanje aktivnosti za stavke koje nisu normirane nije radilo ispravno
* Izvještaji: u novi designer prebačeni izvještaji za račun, građevni dnevnik, radni nalog

GALA2008 v6.1 - 01.06.2008.
* Troškovnik: postotak i indeks planirane zarade radi S-krivulje novca
* Mrežni plan: Export mrežnog plana u MS Project 2003 i 2007, i Primaveru 6.0. Export WBS-a, trajanja aktivnosti, linkova, realizacije (gotovost)
* Mrežni plan: S-krivulja očekivanog prihoda i rashoda (novac)
* Mrežni plan: S-krivulja uz odabrani tip djelatnika, i za sve radne sate
* Mrežni plan: 12 novih ispisa S-krivulje (Realizacija, radni sati (tip djelatnika npr. Zidari ili svi), odabrani materijal, stroj, očekivani prihod, očekivani rashod) - dnevno ili periodično
* Mrežni plan: dodani novi histogrami (ukupno 10) za aktivnosti, odabrani tip djelatnika (npr. Zidari ili svi), broj djelatnika po danima, odabrani materijal ili stroj - najraniji ili najkasniji datumi
* Mrežni plan: Unos/ažuriranje realizacije direktno s mrežnog plana, preračun trajanja
* Mrežni plan: Na sve S-Krivulje (grafikone) dodani opisi na X i Y osi
* Knjiga normi: Dodani tipovi djelatnika na pozicije pomoćnih analiza (Zidar, Tesar ...)
* Knjiga normi: Mogućnost upisa količine pomoćne analize (kod dodavanja gotove analize u osnovnu)
* Knjiga normi: Promjena jedinične količine na osnovnoj analizi mijenja sve količine u pomoćnim; promjena jedinične količine na pomoćnoj analizi mijenja količine njezinih pomoćnih.
* Knjiga normi: Pritiskom kombinacije tipki CtrlF4 prikazuju se sve osnovne i pomoćne analize osnovnih analiza (koje se inače ne vide u tablici)
* Cjenici: Zabranjeno brisanje resursa(materijal/stroj) iz cjenika ako se resurs iz bilo kojeg cjenika koristi na analizi (troškovnik, op. plan), realizaciji materijala, skladišnom dokumentu, normi, baseline-u resursa. U koliko se ne nalazi, brisanjem se resurs briše iz svih cjenika i baze (materijala/stroja).
* Stavke: Prekidom izmjene stavke u kojoj se koriste pomoćne analize i promjenom istih, program sprema promjene bez obzira na prekid od strane korisnika.
* Stavke: Ispis analize ispisuje se prema stablu pomoćnih analiza
* Stavke: Prikaz cijene bez planirane zarade
* Projekti: Ako za projekt postoji situacija, avans se može obrađivati samo s situacije, u suprotnom s projekta.
* Generalno: Na sve resurse dodana jedinica mjere resursa/jedinica mjere norme ili aktivnosti
* Generalno: Promjena verzije ne utječe na serijski broj

GALA2008 v5.2 - 09.05.2008.
* Organizacija: Omogućeno brisanje svih projekcija (kalendara)
* Operativni plan: Dodan prikaz planiranih sati po tipovima (Tesari, Zidari ...) radi prikaza u S krivulji
* Realizacija (radni nalog): Dodan datum rada (od i do) na upis radnih sati
* Realizacija (radni nalog): Dodani sati čekanja djelatnika
* Realizacija (radni nalog): Omogućena izmjena datuma na realizaciji materijala i strojeva (datum mora biti u okviru datuma radnog naloga)
* Realizacija (radni nalog): Dodani datumi realizacije na svaku aktivnost, radi preračuna trajanja aktivnosti u mrežnom planu
* Realizacija: Dodani datumi (DO) na realizaciju rada, materijala i strojeva radi prikaza resursa u S krivulji
* Mrežni plan: trajanja aktivnosti se uvijek kod otvaranja preračunavaju u odnosu na izvedenost
* Mrežni plan: S krivulje rada (po tipu djelatnika), materijala (odabrani materijal) stroja (odabrani stroj)
* Djelatnici: Dodana napomena
* Generalno: Proizvoljno definiranje oznaka dokumenata: Projekti, troškovnici, situacije, operativni plan, radni nalog - mogućnost kombiniranja vrijednosti
* Generalno: Onemogućen unos istog materijala i stroja unutar jedne norme u knjizi normi, stavkama troškovnika, aktivnostima operativnog plana
* Generalno: Povećan broj decimala s 2 na 4 u normama i pomoćnim analizama
* Generalno: ispravljena greška kod promjene opisa stavke troškovnika - u građ. knjizi se naziv nije ispravno promijenio (ako je stavka troškovnika bila opisna i to tako da je nastala pomicanjem u desno)

GALA 2008 v5.1 - 15.04.2008.
* Izvještaji: Analiza stavke - Ispis tipa djelatnika (ako je dodjeljen na normativima rada) ili po grupama ukoliko nije
* Realizacija: mogućnost upisa realizacije (uz količinu) i u postotk u
* Mrežni plan: Pregled/Ispis resursa (rad, materijal, strojevi) za odabrani ili sve WBS-ove - planirano, utrošeno, trebalo utrošiti
* Mrežni plan: Pregled/Ispis potrebnih resursa za period (potreban broj ljudi, sati, materijala, strojeva)
* Mrežni plan: Pregled/Ispis očekivanog prihoda/rashoda po mjesecima
* Organizacija (Mrežni plan): omogućeno brisanje projekcija (kalendara)
* Organizacija (Mrežni plan): Unos aktivnosti koje nema u operativnom planu
* Organizacija (Mrežni plan): Mogućnost promjene optimalnog broja izvršitelja
* Generalno: ispravljene sitnije greške:
* Prijenos partnera kod kopiranja prenosio je partnera iz projekta iz kojeg se kopira
* Sortiranje vrsta radova kod kopiranja
* Iznosi u trošk. dijelu situacije su imali razlike u lipa ma
* Prikaz investitora na normi se nije osvježavao nakon promjene na projektu

GALA 2008 v4.1 - 13.03.2008.
* Generalno: Cjenik rada povećan na 7 cijena (NKV, PKV, KV4, KV5, KV6, VKV7, VKV8)
* Norme: Vidljiva cijena u knjizi normi na osnovi izabranih cjenika
* Mrežni plan: Mogućnost izrade aktivnosti koje (uz same aktivnosti) pokazuju i opis stavki troškovnika.
* Registri: Promjena registra (materijal i strojevi) u cjeniku ili bazi mijenja registar na svim cjenicima i bazi
* Građevinska knjiga: mogućnost vezanja bilo kojeg dokumenta za svaki list knjige (Excel, Word, PDF, slika ...)
* Projekti: Dodana pretraga (Ctrl+Dvoklik)
* Projekti: dodana kolona Ugovoreno i prikaz napomene
* Projekti: Sortiranje (pamti se po korisniku)
* Projekti: Popravljen refresh nakon Drag&Drop klasifikacije projekta
* Projekti: Popravljen refresh iznosa PDV-a (ugovorena vrijednost)
* Gradovi: Dodana pretraga (Ctrl+Dvoklik)
* Materijali - dodan tab dobavljač + kolona dobavljač
* Cjenik materijala: dodan tab dobavljač + kolona dobavljač

GALA 2008 v3.1 - 11.02.2008.
* Novi modul: Podizvoditelji (export-import, usporedba, pregled na mrežnom planu)
* Generalno: Serija video filmova koji obrađuju najbitnije procese u aplikaciji, direktan link je ovdje .
* Generalno: Ispisi prebačeni u novi reporter - pojednostavljene izmjene od strane korisnika
* Projekti: Mogućnost definiranja različitih stopa PDV-a, oznake valute i logotipa (za druge zemlje)
* Skladište: U tablični prikaz dodani dobavljač na primku i kupac na otpremnicu
* Skladište: Ispis kartice materijala (stanje) za trenutno ili sva skladišta
* Građ. knjiga: omogućen upis izvedenosti u postotku za označene stavke
* Sitaucija: dodana polja sveukupna vrijednost i vrijednost rabata/bonusa na formu
* Stavke: Povećanje/smanjenje cijena cijelog troškovnika ili za vrstu ili pojedinačno

GALA 2008 v1.1 - 07.01.2008.
* Novi modul: Mrežno planiranje
* Projekti: proizvoljna klasifikacija projekata (godine, aktivni, ugovoreni itd.)
* Operativni plan: Kod izrade operativnog plana (ako stavke nisu normirane) aktivnost postaje sama stavka
* Operativni plan: Spajanje aktivnosti u operativnom planu
* Operativni plan: Razdvajanje aktivnosti u operativnom planu
* Operativni plan: dodana kolona i grafikon za podatak "Trebalo biti utrošeno"
* Skladište: Popravljene greške kod izbora datuma na skladišnim dokumentima
* Normativi: Kopiranje normi u knjizi normi
* Normativi: Prebacivanje normi između vrsta radova drag-drop metodom
* Stavke: Prijenos resursa u norme opisne stavke (normiranje analiza kopiranjem resursa)
* Stavke: Omogućen unos grčkih simbola, formatiranje opisa stavke
* Stavke: Dodatna mogućnost definiranja opisnih stavki (pomicanje u desno)
* Mrežni plan: Baseline, neograničen broj spremanja za 1 projekciju (kalendar)
* Mrežni plan: Neograničen broj projekcija (kalendara) za 1 (aktivni) plan
* Mrežni plan: Izvještaji o planiranim/utrošenim resurskima, očekivani prihod/rashod po mjesecima
* Troškovnik: Dodana rekapitulacija (rabat, troškovi ...)
* Troškovnik: Mogućnost izrade VTR troškovnika s odgovarajućim procesima za situaciju i operativni plan
* Troškovnik: Export troškovnika u Excel
* Troškovnik: Ažuriranje stavki omogućeno s forme (Slijedeća-Prethodna)
* Troškovnik: Export / Import materijala s troškovnika
* Situacija: Dodana rekapitulacija (rabat, troškovi ...)
* Situacija: Dva nova izvještaja (građevinska knjiga)
* Realizacija: Kod izbora aktivnosti, dodana tablica stavki s filterom radi lakše pretrage
* Realizacija: 6 novih ispisa radnih sati (kumulativi)
* Ispisi: Zepočelo prebacivanje svih izvještaja na FastReport. Svaki izvještaj je moguće eksportirati u Excel, Word, PDF, sliku (JPG, GIF ...), poslati mailom.
* Generalno: Automatska nadogradnja s interneta (za korisnike na održavanju)
* Generalno: Dodan Info prozor (Projekti, troškovnici...)
* Generalno: U postavke programa dodana tablica s praznicima - kod izrade operativnog plana, praznici se automatski preuzimaju
* Generalno: Uz postojeće gore-dole, dodano pomicanje lijevo-desno na vrste radova troškovnika (hijerarhija)
* Generalno: Opeartivni plan, mrežni plan, realizacija i situacija se obrađuju za sve ugovorene troškovnike. Mogućnost obrade stavke ako nema izvedenu količinu u realizaciji ili građ. knjizi, iako je ugovorena.

GALA 2007 v1.4 - 22.11.2007.
* MS SQL baza (opcija)
* Troškovnik: Znatno olakšana izrada – višestruki unos vrsta radova
* Stavke: Višestruki unos stavki (iz knjige normi) drag-drop metodom
* Stavke: Prijenos opisa stavke drag-drop metodom iz bilo koje aplikacije
* Operativni plan: Omogućena izrada neograničenog broja planova s mogućnosti kompletne izmjene tehnologije (resursa) za ugovorene stavke
* Operativni plan: detaljne usporedbe resursa (rad, materijal, strojevi) u odabranom planu, bez utjecaja na ugovorenu cijenu.
* Operativni plan: Eksport i import materijala u MS Excel (za komercijalnu obradu i rekalkuliranje) premješteni s troškovnika na plan rada
* Projekt: za primljeni avans moguće je odmah izdati račun
* Materijali: Zabranjen unos šifre materijala koja već postoji
* Materijali: Dodano polje Dobavljač
* Realizacija: mogućnost dnevne realizacije rada, materijala, strojeva, s izradom dokaznice i automatskim prijenosom u građevinsku knjigu
* Realizacija: Pregled ne upisanih dnevnih realizacija
* Realizacija: Nova baza-baza vozila
* Financije: Financijski ispisi s pregledom izdanih i zatvorenih računa i situacija, filterima za projekt, partnera, datum
* Situacija: Ne izvedene stavke građevinske knjige se ne ispisuju (troškovnički dio)
* Situacija: privremeni polog
* Građevinska knjiga: znatno poboljšana izrada dokaznica s formulama i slikama

GALA2007 v1.1
* Generalno: Skladište materijala - primke, otpremnice, izdatnice, međuskladišnice
* Realizacija: Moguće kreiranje izdatnice iz realizacije materijala
* Generalno: Eksport/Import planiranog materijala u MS Excel datoteku radi komercijalne obrade i naknadnog rekalkuliranja
* Generalno: Automatski backup s mogućnosti definiranja broja arhiva ili dana
* Generalno: Prava pristupa
* Generalno: Link na vanjske dokumente (PDF, MS Word, MS Excel ili bilo koji drugi dokument)
* Generalno: Baza gradova s svim poštanskim brojevima u RH
* Generalno: Verziranje programa - Trenutna verzija 2007 1.1 (Godina, mjesec, dan realizacije)
* Generalno: Obavezna polja na formama se ističu u odnosu na druga (kada se polje selektira)
* Planirani utrošci: Pregled utroška rada, materijala i strojeva po stavci
* Stavke: Mogućnost automatskog otvaranja tablice s normama kod unosa nove stavke
* Stavke: Mogućnost definiranja opisne stavke (Beton m3, Oplata m2 ...)
* Stavke: Dodan TAB u opis stavke radi formatiranja opisa (Ctrl+TAB)
* Stavke: Dodan novi prozor za obradu opisa stavke (Dvostruki klik lijevom tipkom miša)
* Stavke: Stavka se ne ispisuje ako je količina 0,00
* Stavke: Jedinični ili ukupni prikaz utrošenih sati na formi
* Stavke: Mogućnost automatskog upisivanja oznake stavke (Oznaka vrste + Redni broj stavke za tekuću vrstu)
* Stavke: Mogućnost tagiranja/označavanja stavki (a samim time i obrade) samo jedne vrste (ako se pozicionirate na nju)
* Troškovnik: Hijerarhijski ispis vrsta radova (Rekapitulacija)
* Troškovnik: Onemogućen unos realizacije ako troškovnik nije ugovoren
* Troškovnik: Iznos po vrsti i troškovniku premješten ispod stavki
* Troškovnik: Cjeniku rada dodan opis i napomena
* šihterica: Ispis za jednog djelatnika, za troškovnik, projekt ili period
* Građevinska knjiga: u dokaznicu mjera moguće dodavati i slike (copy/paste ili direktno) s dodatnom obradom
* Partneri: mogućnost direktnog slanja emaila partneru (ili kontakt osobi)
* Računi: Ispis podataka o projektu i troškovniku u koliko je račun vezan na troškovnik.

GALA2006 v2.00
* Projekti – 1 projekt može imati više ugovornih troškovnika
* Projekti – raspored avansa po troškovnicima
* Projekti – definiranje rukovoditelja radova, voditelja zaštite na radu, rješenje o osnivanju gradilišta, zahtjevi za primopredaju, zapisnici o primopredaji, zapisnici o ispitivanju (instalacije itd.), garancije, reklamacije
* Projekti – vezanje projekta s Nacionalnom klasifikacijom vrsta građevina (NKVG)
* Stavke – mogućnost kreiranja jedinične cijene slobodnim unosom rada, materijala, strojeva, uz automatski prikaz razlika u odnosu na normative (usporedni grafički prikaz i izračun u postotcima).
* Stavke – mogućnost vezanja istih stavki (npr. Zidanje zida d=20 cm u prizemlju i I katu)
* Stavke – grafički prikaz udjela rada, materijala, strojeva (udio) u stavci
* Stavke – automatski prikaz zarade rada, materijala, strojeva po stavci (jedinično i ukupno)
* Građevni dnevnik – izrada listova građevnog dnevnika, s strukturom zaposlenika i strojeva na gradilištu. Svaki upis djeluje na dinamiku izvođenja (vrijeme)
* Građevni dnevnik – mogućnost evidentiranja izvedenih količina pojedine stavke, čime se automatski djeluje na dinamiku (postotak gotovosti stavke) kao i količine za građevinsku knjigu.
* Građevni dnevnik – mogućnost evidentiranja radnih sati po stavci i po djelatniku (ili više njih).
* Građevni dnevnik – mogućnost evidentiranja stvarno utrošenih količina materijala i radnih sati strojeva po stavci
* Dinamika – mogućnost definiranja standardnog dinamičkog plana
* Dinamika – prikaz broja radnih dana u odnosu na planirano, uz istovremeni prikaz izvedenosti pojedine stavke u postotku
* Dinamika – mogućnost dodjeljivanja (planiranja) više perioda po stavci (prekidi)
* Radni sati (šihterica) – mogućnost izrade šihterice automatski iz građevnog dnevnika ili neovisno (za period – za djelatnika)
* Radni sati (šihterica) – Pregledi za troškovnik, za projekt (više troškovnika) ili za period (neovisno o mjestu rada djelatnika)
* Utrošak materijala i strojeva – mogućnost automatskog generiranja utrošaka iz građevnog dnevnika ili neovisno
* Situacije – evidentiranje avansa (sukcesivni ili slobodni obračun)
* Situacije – obračun situacije za projekt (jedan ili više ugovorenih troškovnika)
* Situacije – pregled više izvedenih ili manje izvedenih radova s količinama i iznosima
* Reporter – gotovi predefinirani izvještaji s mogućnosti izrade neograničenog broja vlastitih izvještaja.
* Uplate – mogućnost automatskog kreiranja više rata (računa)
* Općenito - Dodatni filteri za brze pretrage

GALA2006 v1.60
* Dinamika radova sadrži i dodatne radove (vantroškovničke radove).
* Obračun rada djelatnika. Kod popunjavanja realizacije rada, program Vam daje mogućnost izbora djelatnika koji su zadanog dana radili, tako da pozivom obračuna za zadani period dobivate količinu radnih sati po djelatniku.
* Import troškovnika, odnosno stavki iz MS Excel datoteke. Importiranje naziva, jedinice mjere, količine stavke, kao i vrste radova.
* Eksport troškovnika u MS Excel format. Eksport s ili bez cijena, označene ili sve stavke.
* Korisnički podesiva visina linija u tablicama
* Građevinska knjiga (izvedene količine) se puni direktno na osnovi realizacije rada, i time je proces izrade situacije i građevinske knjige potpuno automatiziran. Vodi se briga i o dodatnim radovima u toku izvođenja.
* Stavke realizacije rada sadrže (uz utrošak sati po kvaifikacijama) i izvedenu količinu po jedinici mjere, kao i vrijednost izvedenog po stavci.
* Na osnovi izvedenih radova u realizaciji pamte se radni sati po djelatniku, tako da se može dobiti obračun sati djelatnika, ili svih djelatnika, za trenutni projekt ili sve projekte, kao i za datumski raspon. Opcija punjenja građevinske knjige svim stavkama iz troškovnika.
* Nemogućnost izmjene/brisanja situacije i/ili građevinske knjige u koliko se ne radi o zadnjoj situaciji. Ovime je zaobiđena mogućnost pogreške kod obračuna izvedenih radova.

GALA2006 v1.52
* Direktna obrada dokaznice na svakoj stavci građevinske knjige. Mogućnost pozicioniranja teksta u dokaznici i opisu stavke građ. knjige.
* Pregled izgleda lista građevinske knjige.
* Dodano Izvođač i Investitor na svaki list građ. knjige
* Renumeracija rednih brojeva stavki troškovnika ovisno o broju vrsta radova
* Dinamika radova. Kreiranje dinamičkog plana izvođenja radova, eksport u JPG, spremanje/učitavanje dinamike (planiranje)
* Grafikoni realizacije rada, materijala i strojeva se nisu osvježavali nakon unosa ili izmjene

Verzija: v1.51
* Dodana opcija u postavkama programa za ispis stavke cijelom širinom ili na pola stranice.
* U građevinskoj knjizi dodana opcija ispisa samo označenih ili svih stavki.
* U građevinskoj knjizi dodane tipke: Tagiranje (označavanje) skidanje oznaka, tagiranje svih, skidanje oznaka s svih (za ispis)
* Forma građevinske knjige sadrži dokaznicu mjera.
* Brojevi stavki numerirani tj. vezani na vrste radova (1.1, 1.2, 1.3 itd).

Verzija: v1.50
* Meni Obrada -> Tag/Untag stavki, Označavanje/Skidanje oznaka s svih stavki, povećanje/smanjenje cijena za tagirane/označene stavke
* Dodan modul planiranje (plan rada) s grafičkim prikazom i ispisom.
* Dodan modul realizacija. Realizacija - praćenje utrošaka rada, materijala i strojeva s grafičkim prikazima i ispisima.

Verzija v1.10
* Ispravljena greška kod ispisa građevinske knjige

Verzija v1.00