MS Windows (Desktop) verzija


Skladište materijala

primke, izdatnice, otpremnice, međuskladišnice, narudžbe, stanje skladišta, kontrola utrošenog materijala.
Vođenje skladišne evidencije, definiranje proizvoljnog broja skladišta te evidentiranje ulaza i izlaza materijala je proces kojim svaki voditelj projekta treba upravljati i dobivati informacije o stanju skladišta i kontroli utrošenog materijala. Mogućnost kreiranja novog dokumenta od postojećeg (npr. od primke, kreiranje otpremnice, izdatnice, međuskladišnice, narudžbe itd.) ili kopiranje postojećeg. Skladišta mogu biti normalna (materijalna) skladišta ili skladište može biti stroj i/ili vozilo.

Izvještaji: lager liste, skladišne kartice, pregledi po svim skladištima, materijal po skladištu


Skladište alata i sitnog inventara

Evidencija alata i sitnog inventara: zaprimanje, otpis, reversi radnicima, povrat reversa. Evidencija koja omogućava brzi uvid u to gdje se alat nalazi ili koji i koliko alata duži pojedini radnik.