WEB (Cloud) verzija


Građevinska situacija, građevinska knjiga, računi, praćenje plaćanja

Izrada građevinske situacije potpuno je automatizirana. Program vodi brigu o prethodnim situacijama, avansima, ovjerenim količinama u građevinskoj knjizi.
Izrada građevinske knjige s dokaznicama i prilaganjem slika je proces koji je vrlo brz i intuitivan. Mogućnost prilaganja slike s web/digitalne kamere, skenera itd.

Izrada utrošnice materijala olakšanje je voditelju projekta koji dobiva informacije koliki je planirani utrošak materijala za tu situaciju, koliko je utrošeno po realizaciji, kakvo je stanje u skladišnom poslovanju.

Kreirana utrošnica se može exportirati u xml format te koristiti u drugim (ERP) aplikacijama. Mogućnost bilježenja avansa na situaciji (sukcesivni ili slobodni unos), kao i ostalih podataka (popusti, rabati, ustege itd.). Mogućnost eksporta situacije u MS Excesl datoteku, eksport više/manje količina.

Program također. omogućava izradu računa koji nisu vezani uz troškovnike, ili računa za avans.