WEB (Cloud) verzija


Radni nalozi, kontrola planiranih i utrošenih resursa

Kroz radne naloge unose se dnevna realizacija ili realizacija za odabrani period. Unosom realizacije radnog naloga generiraju se podaci:
gotovost aktivnosti, utrošak radnih sati, utrošak materijala, utrošak rada strojeva. Pri tome program preračunava trajanja aktivnosti na osnovi izvedene količine i pokazuje "trend".


Izlazni podaci:

utrošak radnih sati, materijala i strojeva prema planiranom, realizacija aktivnosti za dinamički plan, građevinski dnevnik, radni nalog, izdatnica za skladišno poslovanje, rezultat gradilišta. Ukoliko takav način rada (dnevni ili tjedni unos) ne odgovara organizaciji tvrtke, uvijek je moguće unositi kumulativne utroške resursa te dobivati informacije o planiranim količinama i stvarno utrošenim količinama. Veliki broj ispisa radnih sati (po djelatniku, po projektu, po datumu ...).


Podizvođači

Praćenje realizacije podizvođača po aktivnosti. Mogućnost importa realizacije podizvođača iz MS Excel datoteke (prethodno exportirane kroz organizaciju).