Organizator

Organizator sadrži module: Projekti, Dnevnik, Zadaci, Kalendar, Bilješke, Gradilišna dokumentacija. Okosnica koja spaja operativnu i upravnu razinu upravljanja. Na prikazu projekta, odmah su vidljivi i podaci o troškovnicima, planovima i situacijama.
Pregled Ugovoreno, izvedeno, utrošeno, obračunato – daje nam osnovne i najznačajnije informacije o stanju projekta. Korisnik može sam definirati za sve projekte ili za odabrani koje podatke želi vidjeti. Ovakav Ad-hoc pregled koristi voditelju projekta ili management-u brzi uvid u stanje projekta. Na projektu se mogu bilježiti i svi ostali bitni podaci:
- podaci o ugovoru, gradilištu, rješenja i primopredaja, ispitivanja, garancija, reklamacije

Klasifikacija projekata

Klasifikacija može sadržavati korisnički definirane pojmove (npr. Godine ili tipove - Ugovoreni, u fazi ponude itd.) s neograničenim brojem podnivoa. Isto tako, na svaku klasifikaciju (nivo) moguće je dodijeliti pravo pristupa.

Dnevnik

- telefonski pozivi, sastanci, obavijesti informacije Razvrstavanje po kategorijama koje korisnik može sam definirati. Svaka informacija koja se bilježi odnosi se na neku od organizacijskih struktura, te je vidljiva samo korisnicima koji su dodjeljeni toj organizacijskoj strukturi.

Zadaci - Kalendar

Zadavanje zadataka koji su vezani uz pojedinog zaposlenika i uz pojedini projekt. Zadaci mogu biti razvrstani po proizvoljnom broju kategorija (Važno, Napomena, Putovanje ...). Omogućeno brzo pretraživanje i filtriranje.Administrator sistema određuje tko može vidjeti čije zadatke. Glavna funkcionalnost je što su svi zadaci zabilježeni te je rukovodiocima puno lakše dodjeljivati zadatke izvršiocima te kontrolirati izvršenja. Izvršioci će se puno lakše snalaziti kod izvršenja zadataka te kroz kalendar jasno vidjeti svoje dnevne, tjedne ili mjesečne zadatke. Svi zadaci ostaju zabilježeni i smanjuje se rizik zaboravljanja.

Dokumenti

Program omogućava standardizaciju ispisa Gradilišne dokumentacije: - Rješenje o imenovanju voditelja gradilišta, Osoba ili tvrtka odgovoran za provedbu zaštite na radu – rješenje, Rješenje o osnivanju gradilišta, Atesti, Zahtjev za primopredaju, Zapisnik o primopredaji, Garancija, Reklamacija. Svi dokumenti koji su dohvatljivi u elektronskom obliku mogu se povezati s projektom i na taj način postaju sastavni dio projekta. Korisnik može kreirati i stvarati nove tekstualne dokumente (dopise, zapise…) i povezati ih na određeni projekt, troškovnik ili na određenog poslovnog partnera. Mogućnost skeniranja dokumenata ili preuzimanje s web kamere.

Izvještaji

Prikaz potrebe resursa za period na nivou cijele tvrtke. Pregled djelatnika (sati po kvalifikaciji), broj djelatnika, materijal (količina), strojevi (radni sati, broj strojeva). Grafički prikaz po danima, ispis po resursu, svih resursa, za period.