Planiranje

Kod izrade operativnog plana, stavke troškovnika (s vrstama radova) i pomoćne analize se kopiraju - za sve ugovorene troškovnike. Stavke s količinama i cijenama ostaju nepromjenjene i nije ih moguće promijeniti jer su kao takve ugovorene. Ono što se može mijenjati su pomoćne analize i pridruženi resursi.

Moguće je izraditi više operativni planova i samo je jedan uvijek aktivan. Na taj način je moguće mijenjati tehnologiju izvođenja i vidjeti razlike te odabrati najpovoljniju (najbržu ili najjeftiniju varijantu).

Drugim riječima, za ugovorene stavke moguće je promijeniti pomoćne analize/resurse i donijeti odluku o načinu izvođenja.